Rozhraní Speech API služby Bing

Převod řeči na text a zpět a porozumění jejímu záměru

Rozpoznání řeči

Mluvené slovo se převede na text v reálném čase, ať už je to zvuk ze souboru nebo živý hlas prostřednictvím mikrofonu nebo jiného zdroje zvuku. Současně je dostupná možnost streamování, takže současně s odesíláním zvuku na server se vrací taky částečné výsledky rozpoznávání.

Rozpoznání záměru řeči

Mluvené slovo se dá převést na záměr, na základě kterého se provedou konkrétní akce. Pomocí modelů služby LUIS (Language Understanding Intelligent Service) umožňuje rozpoznání záměru řeči aplikacím nejenom převést mluvené slovo na text, ale taky snadno parsovat záměr mluvčího provést v aplikaci konkrétní akce, třeba nastavit alarm.

Převod textu na řeč

Text se dá převést na mluvené slovo. Když aplikace potřebuje na svoje uživatele „mluvit“, toto rozhraní API převede text generovaný aplikací na zvuk, který se dá uživatelům přehrát.

Vyzkoušejte si další rozhraní API kognitivních služeb

Rozhraní Face API

Detekce, analýza, uspořádání a označení tváří na fotografiích

Content Moderator

Automatizované moderování obrázků, textu a videa

Rozhraní Emotion API PREVIEW

Zajištění osobního přístupu na základě rozpoznávání emocí

Rozhraní API pro počítačové zpracování obrazu

Zjištění využitelných informací z obrázků

Služba LUIS (Language Understanding Intelligent Service) PREVIEW

Naučte svoje aplikace, aby rozuměly příkazům uživatelů

Rozhraní API pro kontrolu pravopisu služby Bing

Rozpoznání a oprava pravopisných chyb ve vaší aplikaci

Rozhraní Web Language Model API PREVIEW

Využití výkonu prediktivních jazykových modelů trénovaných na datech z webu

Rozhraní Text Analytics API PREVIEW

Snadné vyhodnocení subjektivního hodnocení a témat a pochopení, co uživatelé chtějí

Translator Text API

Snadné automatické překládání textu pomocí jednoduchého volání rozhraní REST API

Rozhraní Speech API služby Bing PREVIEW

Převod řeči na text a zpět a porozumění záměru uživatele

Custom Speech Service PREVIEW

Překonání bariér rozpoznání řeči, jako jsou mluvený styl, šum na pozadí a slovník

Rozhraní API pro kontrolu pravopisu služby Bing

Rozpoznání a oprava pravopisných chyb ve vaší aplikaci

Rozhraní API pro rozpoznání mluvčího PREVIEW

Jednotliví mluvčí se dají identifikovat a ověřit pomocí hlasu

Translator Speech API

Snadné překládání řeči v reálném čase pomocí jednoduchého volání rozhraní REST API

Rozhraní Recommendations API PREVIEW

Predikce a doporučení, co zákazníci chtějí

Rozhraní Academic Knowledge API PREVIEW

Pronikněte do šíře akademického obsahu ve službě Microsoft Academic Graph

Jste připravení posílit vaši aplikaci?