Rozhraní Speech API služby Bing

Převod zvuku na text, porozumění záměru a převod textu zpět do mluvené řeči pro poskytnutí přirozené odezvy

Rozpoznávání řeči

Mluvené slovo můžete převést na text. Rozhraní API můžete nakázat, aby zapnulo mikrofon a v reálném čase rozpoznávalo zvuk, který z něj přichází, aby rozpoznávalo zvuk přicházející z jiného zdroje zvuku v reálném čase nebo aby rozpoznávalo zvuk ze souboru. V každém případě je dostupná možnost streamování v reálném čase, takže současně s odesíláním zvuku na server se vrací také částečné výsledky rozpoznávání.

Služba Speech to Text API umožňuje sestavovat chytré aplikace aktivované hlasem. Chcete-li se podívat, jak to funguje, vyberte cílový jazyk a pak klikněte na mikrofon a začněte mluvit. Nebo jednoduše klikněte na některou z ukázkových frází, abyste viděli, jak rozpoznávání řeči funguje. Použitím této ukázky vyjadřujete souhlas s poskytnutím vašich hlasových vstupních dat Microsoftu pro účely vylepšování služeb.

Prohlédnout v akci

Pokud si chcete ukázku vyzkoušet s vlastním hlasem s použitím mikrofonu, použijte jiný prohlížeč s podporou WebRTC, jako je aktuální verze Microsoft Edge, Firefox nebo Chrome.

Nahráním dat pro tuto ukázku potvrzujete souhlas s tím, že Microsoft může tato data ukládat a využít k vylepšení svých služeb, včetně tohoto rozhraní API. Aby se zvýšila úroveň ochrany osobních údajů, podnikáme kroky k anonymizaci a zabezpečení vašich dat. Vaše data nebudeme publikovat a neumožníme je použít nikomu jinému.

Chcete na tom stavět?

Převod textu na řeč

Text se dá převést na mluvené slovo. Když aplikace potřebuje na svoje uživatele „mluvit“, pomocí tohoto rozhraní API je možné převést text generovaný aplikací na zvuk, který se dá uživatelům přehrát.

Rozhraní API pro převod textu na řeč umožňuje vytvářet chytré aplikace, které mohou mluvit. Můžete si to hned vykoušet, jednoduše zvolte cílový jazyk, přidejte věty, klikněte na tlačítko pro přehrání a uvidíte, jak syntéza řeči funguje. Použitím této ukázky vyjadřujete souhlas s poskytnutím vašich hlasových vstupních dat Microsoftu pro účely vylepšování služeb.

Prohlédnout v akci

Zbývá 500 znaků

Nahráním dat pro tuto ukázku potvrzujete souhlas s tím, že Microsoft může tato data ukládat a využít k vylepšení svých služeb, včetně tohoto rozhraní API. Aby se zvýšila úroveň ochrany osobních údajů, podnikáme kroky k anonymizaci a zabezpečení vašich dat. Vaše data nebudeme publikovat a neumožníme je použít nikomu jinému.

Chcete na tom stavět?

Prozkoumejte rozhraní API služeb Cognitive Services

Rozhraní API pro počítačové zpracování obrazu

Zjištění využitelných informací z obrázků

Rozhraní Face API

Detekce, identifikace, analýza, uspořádání a označení tváří na fotografiích

Content Moderator

Automatizované moderování obrázků, textu a videa

Rozhraní Emotion API PREVIEW

Zajištění osobního přístupu na základě rozpoznávání emocí

Custom Vision Service PREVIEW

Jednoduché přizpůsobení vlastních špičkových modelů počítačového zpracování obrazu pro jedinečné případy použití

Video Indexer PREVIEW

Odhalení nových poznatků z videí

Language Understanding (LUIS)

Naučte svoje aplikace, aby rozuměly příkazům uživatelů

Rozhraní Text Analytics API

Snadné vyhodnocení subjektivního hodnocení a témat a pochopení, co uživatelé chtějí

Rozhraní API pro kontrolu pravopisu služby Bing

Rozpoznání a oprava pravopisných chyb ve vaší aplikaci

Translator Text API

Snadný strojový překlad textů pomocí jednoduchého volání rozhraní REST API

Rozhraní Web Language Model API PREVIEW

Využití výkonu prediktivních jazykových modelů trénovaných na datech z webu

Rozhraní API pro jazykovou analýzu PREVIEW

Zjednodušte komplexní jazykové koncepty a analyzujte text pomocí rozhraní API pro jazykovou analýzu.

Translator Speech API

Snadné překládání řeči v reálném čase pomocí jednoduchého volání rozhraní REST API

Rozhraní API pro rozpoznání mluvčího PREVIEW

Jednotliví mluvčí se dají identifikovat a ověřit pomocí hlasu

Rozhraní Speech API služby Bing

Převod řeči na text a zpět a porozumění záměru uživatele

Custom Speech Service PREVIEW

Překonání bariér rozpoznání řeči, jako jsou mluvený styl, šum na pozadí a slovník

Rozhraní API nástroje QnA Maker

Dostaňte z informací srozumitelné odpovědi, které lze snadno procházet.

Knowledge Exploration Service

Umožněte interaktivní vyhledávání ve strukturovaných datech pomocí zadávání v přirozeném jazyce.

Custom Decision Service

Cloudové rozhraní API pro rozhodování podle kontextu, které se zdokonaluje na základě zkušeností

Rozhraní Academic Knowledge API

Pronikněte do šíře akademického obsahu ve službě Microsoft Academic Graph

Rozhraní Entity Linking Intelligence Service API

Posilte propojení dat v rámci vaší aplikace díky rozpoznávání pojmenovaných entit a odstraňování mnohoznačností.

Project Gesture

Gesture based controls

Project Knowledge Exploration

Previously called Knowledge Exploration Service API

Project Event Tracking

Event associated with Wikipedia entries

Project Academic Knowledge

Previously called Academic Knowledge

Project Local Insights

Location insights

Project Entity Linking

Previously called Entity Linking Intelligence Service API

Jste připravení posílit vaši aplikaci?