Rozhraní API pro jazykovou analýzu

Zjednodušte komplexní jazykové koncepty a analyzujte text pomocí rozhraní API pro jazykovou analýzu.

Prozkoumávání struktury textu

Víte, co vaši uživatelé říkají, ale víte taky, co tím myslí? Rozhraní API pro jazykovou analýzu zpracovává přirozený jazyk s využitím pokročilých nástrojů pro jazykovou analýzu a zároveň vám umožňuje označovat a analyzovat části textu. Pomocí těchto nástrojů můžete vypilovat důležité koncepty a akce.

Rozhraní API může využít tradiční nástroje pro jazykovou analýzu, které umožňují identifikaci konceptů a akcí v textu díky označování částí textu, a vyhledat fráze a koncepty pomocí analyzátorů přirozeného jazyka. Ať už chcete získat informace ze zpětné vazby od zákazníků, interpretovat příkazy uživatelů nebo zpracovávat text na webu, důležitým prvním krokem je pochopení struktury textu.

Prohlédnout v akci

Nahráním dat pro tuto ukázku potvrzujete souhlas s tím, že Microsoft může tato data ukládat a využít k vylepšení svých služeb, včetně tohoto rozhraní API. Aby se zvýšila úroveň ochrany osobních údajů, podnikáme kroky k anonymizaci a zabezpečení vašich dat. Vaše data nebudeme publikovat a neumožníme je použít nikomu jinému.

Rozdělení a tokenizace vět

Jedním z prvních kroků při analýze textu je jeho rozdělení na věty a tokeny.

Označování částí textů

Jakmile je text rozdělený na tokeny, můžete pomocí označování částí textu vyhledat podstatná jména (entity, osoby, místa, věci atd.), slovesa (akce, změny stavu) a další slovní druhy.

Složková analýza

Rozložte větu na označené fráze a určete tak její interní strukturu a význam (entity, smysl atd.). Díky tomu poznáte, kdo komu co dělá.

Prozkoumejte rozhraní API služeb Cognitive Services

Rozhraní API pro počítačové zpracování obrazu

Zjištění využitelných informací z obrázků

Rozhraní Face API

Detekce, identifikace, analýza, uspořádání a označení tváří na fotografiích

Content Moderator

Automatizované moderování obrázků, textu a videa

Rozhraní Emotion API PREVIEW

Zajištění osobního přístupu na základě rozpoznávání emocí

Custom Vision Service PREVIEW

Jednoduché přizpůsobení vlastních špičkových modelů počítačového zpracování obrazu pro jedinečné případy použití

Video Indexer PREVIEW

Odhalení nových poznatků z videí

Language Understanding (LUIS)

Naučte svoje aplikace, aby rozuměly příkazům uživatelů

Rozhraní Text Analytics API

Snadné vyhodnocení subjektivního hodnocení a témat a pochopení, co uživatelé chtějí

Rozhraní API pro kontrolu pravopisu služby Bing

Rozpoznání a oprava pravopisných chyb ve vaší aplikaci

Translator Text API

Snadný strojový překlad textů pomocí jednoduchého volání rozhraní REST API

Rozhraní Web Language Model API PREVIEW

Využití výkonu prediktivních jazykových modelů trénovaných na datech z webu

Rozhraní API pro jazykovou analýzu PREVIEW

Zjednodušte komplexní jazykové koncepty a analyzujte text pomocí rozhraní API pro jazykovou analýzu.

Translator Speech API

Snadné překládání řeči v reálném čase pomocí jednoduchého volání rozhraní REST API

Rozhraní API pro rozpoznání mluvčího PREVIEW

Jednotliví mluvčí se dají identifikovat a ověřit pomocí hlasu

Rozhraní Speech API služby Bing

Převod řeči na text a zpět a porozumění záměru uživatele

Custom Speech Service PREVIEW

Překonání bariér rozpoznání řeči, jako jsou mluvený styl, šum na pozadí a slovník

Rozhraní Recommendations API PREVIEW

Predikce a doporučení, co zákazníci chtějí

Rozhraní Academic Knowledge API PREVIEW

Pronikněte do šíře akademického obsahu ve službě Microsoft Academic Graph

Knowledge Exploration Service PREVIEW

Umožněte interaktivní vyhledávání ve strukturovaných datech pomocí zadávání v přirozeném jazyce.

Rozhraní API nástroje QnA Maker PREVIEW

Dostaňte z informací srozumitelné odpovědi, které lze snadno procházet.

Rozhraní Entity Linking Intelligence Service API PREVIEW

Posilte propojení dat v rámci vaší aplikace díky rozpoznávání pojmenovaných entit a odstraňování mnohoznačností.

Custom Decision Service PREVIEW

Cloudové rozhraní API pro rozhodování podle kontextu, které se zdokonaluje na základě zkušeností

Projekt Praha

Ovládací prvky založené na gestech

Projekt Cuzco

Událost přidružená k položkám na Wikipedii

Projekt Nanking

Výpočty izochron

Projekt Abú Zabí

Matice vzdáleností

Projekt Johannesburg

Logistika tras

Projekt Wollongong

Přehledy umístění

Jste připravení posílit vaši aplikaci?