Lingvistická analýza

Zjednodušte komplexní jazykové koncepty a analyzujte text pomocí rozhraní API pro jazykovou analýzu.

Rozdělení a tokenizace vět

Jedním z prvních kroků při analýze textu je jeho rozdělení na věty a tokeny.

Označování částí textů

Jakmile je text rozdělený na tokeny, můžete pomocí označování částí textu vyhledat podstatná jména (entity, osoby, místa, věci atd.), slovesa (akce, změny stavu) a další slovní druhy.

Složková analýza

Rozložte větu na označené fráze a určete tak její interní strukturu a význam (entity, smysl atd.). Díky tomu poznáte, kdo komu co dělá.

Prozkoumejte rozhraní API služeb Cognitive Services

Počítačové zpracování obrazu

Zjištění využitelných informací z obrázků

Tvář

Detekce, identifikace, analýza, uspořádání a označení tváří na fotografiích

Video Indexer

Odhalení nových poznatků z videí

Content Moderator

Automatizované moderování obrázků, textu a videa

Custom Vision PREVIEW

Jednoduché přizpůsobení vlastních špičkových modelů počítačového zpracování obrazu pro jedinečné případy použití

Analýza textu

Snadné vyhodnocení subjektivního hodnocení a témat a pochopení, co uživatelé chtějí

Translator Text

Snadný strojový překlad textů pomocí jednoduchého volání rozhraní REST API

Kontrola pravopisu Bingu

Rozpoznání a oprava pravopisných chyb ve vaší aplikaci

Content Moderator

Automatizované moderování obrázků, textu a videa

Language Understanding

Naučte svoje aplikace, aby rozuměly příkazům uživatelů

Hlasové služby

Jednotné hlasové služby pro převod řeči na text, textu na řeč a překlad řeči

Rozpoznávání mluvčího PREVIEW

Jednotliví mluvčí se dají identifikovat a ověřit pomocí hlasu

QnA Maker

Dostaňte z informací srozumitelné odpovědi, které lze snadno procházet.

Jste připravení posílit vaši aplikaci?