Přeskočit navigaci

Emotion

Analyzujte tváře, abyste mohli detekovat celou škálu nálad a přizpůsobit odezvu své aplikace.

Rozpoznávání emocí v obrázcích

Rozhraní API pro rozpoznávání emocí přijímá jako vstup výrazy tváří na obrázku a s využitím rozhraní API pro rozpoznávání tváře vrací pro každý obličej na obrázku míru pravděpodobnosti výskytu celé řady emocí a rámeček ohraničující konkrétní obličej. Pokud uživatel již volal rozhraní API pro rozpoznávání tváře, může obličejový obdélník odeslat jako volitelný vstup.

Rozpoznávanými emocemi jsou hněv, opovržení, odpor, strach, štěstí, neutrální pocity, smutek a překvapení. Má se za to, že tyto emoce jsou univerzálně vyjadřovány určitými výrazy tváře nezávisle na kulturním prostředí.

Prohlédnout v akci

Hněv 0,00001
Opovržení 0,00012
Odpor 0,00003
Strach 0,00059
Štěstí 0,06631
Neutrální 0,00555
Smutek 0,00001
Překvapení 0,92739
Výsledek detekce:
Detekováno 1 tváří

JSON:
[ { "faceRectangle": { "top": 141, "left": 130, "width": 162, "height": 162 }, "scores": { "anger": 9.29041E-06, "contempt": 0.000118981574, "disgust": 3.15619363E-05, "fear": 0.000589638, "happiness": 0.06630674, "neutral": 0.00555004273, "sadness": 7.44669524E-06, "surprise": 0.9273863 } } ]

Chcete na tom stavět?

Rozpoznávání emocí ve videích

Pomocí rozhraní API pro rozpoznávání emocí můžete sledovat, jak osoba nebo skupina lidí reaguje na váš obsah v čase. Rozpoznávanými emocemi jsou hněv, opovržení, odpor, strach, štěstí, neutrální pocity, smutek a překvapení.

Extrakcí snímků a jejich odesláním do rozhraní API můžete rozpoznávat emoce ve videích. Naše ukázka v GitHubu vám umožní rychleji získat výsledky a pustit se do kódování.

Další informace

Prohlédnout v akci

Chcete na tom stavět?

Prozkoumejte rozhraní API služeb Cognitive Services

Počítačové zpracování obrazu

Zjištění využitelných informací z obrázků

Tvář

Detekce, identifikace, analýza, uspořádání a označení tváří na fotografiích

Video Indexer

Odhalení nových poznatků z videí

Content Moderator

Automatizované moderování obrázků, textu a videa

Custom Vision PREVIEW

Jednoduché přizpůsobení vlastních špičkových modelů počítačového zpracování obrazu pro jedinečné případy použití

Analýza textu

Snadné vyhodnocení subjektivního hodnocení a témat a pochopení, co uživatelé chtějí

Translator Text

Snadný strojový překlad textů pomocí jednoduchého volání rozhraní REST API

Kontrola pravopisu Bingu

Rozpoznání a oprava pravopisných chyb ve vaší aplikaci

Content Moderator

Automatizované moderování obrázků, textu a videa

Language Understanding

Naučte svoje aplikace, aby rozuměly příkazům uživatelů

Hlasové služby

Jednotné hlasové služby pro převod řeči na text, textu na řeč a překlad řeči

Rozpoznávání mluvčího PREVIEW

Jednotliví mluvčí se dají identifikovat a ověřit pomocí hlasu

QnA Maker

Dostaňte z informací srozumitelné odpovědi, které lze snadno procházet.

Jste připravení posílit vaši aplikaci?