Adresář služeb Cognitive Services

Správa služeb Cognitive Services v cloudu Azure nebo jejich testování s dočasným přístupem

Vidění

Zjistěte, jak zpracování obrazu umožňuje aplikacím a službám přesně identifikovat a analyzovat obsah obrázků, videí a digitálních rukopisů.

Počítačové zpracování obrazu

Vyzkoušet zdarma | Další informace

Klasifikace obrázků

Rozpoznávání scény a aktivity na obrázcích | Ukázka

Rozpoznávání celebrit a památek na obrázcích | Ukázka

Optické rozpoznávání znaků (OCR) na obrázcích | Ukázka | Podpora kontejnerů

Tvář

Vyzkoušet zdarma | Další informace | Podpora kontejnerů

Rozpoznávání tváří na obrázcích | Ukázka

Rozpoznávání osob na obrázcích

Rozpoznávání emocí na obrázcích | Ukázka

Rozpoznávání a seskupování podobných tváří na obrázcích | Ukázka

Rozpoznávání rukopisu PREVIEW

Vyzkoušet zdarma | Další informace

Rozpoznávání digitálního rukopisu

Rozpoznávání a identifikace běžných tvarů

Podpora scénářů pro posílení produktivity

Video Indexer

Vyzkoušet zdarma | Další informace

Úplná analýza pro vizuální a zvukové kanály videa

Rozpoznávání obličejů, předmětů, klíčových snímků či textu (OCR) a přepis

Rozšířené přehledy, například odvozování témat a zjišťování značek a emocí

Custom Vision

Vyzkoušet zdarma | Další informace

Přizpůsobitelné rozpoznávání obrázků | Ukázka

Rozpoznávání formulářů PREVIEW

Další informace | Podpora kontejnerů

Extrakce textu, párů klíč-hodnota a tabulek z dokumentů

Přizpůsobené vašim formulářům, bez ručního popisování

Nasazení kdekoli, od cloudu až po hraniční zařízení

Jazyk

Seznamte se s jazykovými službami, které zajistí, že aplikace a služby porozumí smyslu nestrukturovaného textu nebo rozpoznají záměr projevů mluvčího. Vyzkoušejte jakoukoli službu zdarma a rychle vytvářejte aplikace a služby s podporou jazykových služeb a následujícími funkcemi.

Analýza textu

Vyzkoušet zdarma | Další informace | Podpora kontejnerů

Rozpoznávání pojmenovaných entit | Ukázka

Extrakce klíčových frází | Ukázka

Analýza mínění v textu | Ukázka

Translator Text

Vyzkoušet zdarma | Další informace

Automatická detekce jazyka | Podpora kontejnerů

Automatizovaný překlad textu

Přizpůsobitelný překlad

QnA Maker

Vyzkoušet zdarma | Další informace

Extrahování otázek a odpovědí z nestrukturovaného textu | Ukázka

Vytváření znalostních bází z kolekcí otázek a odpovědí | Ukázka

Hledání sémantické shody pro znalostní báze

Language Understanding

Vyzkoušet zdarma | Další informace | Podpora kontejnerů

Rozpoznávání jazyka v závislosti na kontextu | Ukázka

Asistivní čtečka PREVIEW

Další informace

Pomoc uživatelům při čtení a porozumění textu

Funkce pro všechny čtenáře bez ohledu na jejich schopnosti

Řeč

Zjistěte, jak služba Speech umožňuje integraci funkcí zpracování řeči do jakékoli aplikace nebo služby. Převádějte mluvený jazyk na text nebo generujte přirozeně znějící řeč z textu s využitím standardních (nebo přizpůsobitelných) hlasových písem. Vyzkoušejte jakoukoli službu zdarma a rychle vytvářejte aplikace a služby s podporou hlasových služeb a následujícími funkcemi.

Hlasové služby

Vyzkoušet zdarma | Další informace

Automatický přepis řeči na text s využitím přizpůsobitelných modelů | Ukázka | Podpora kontejnerů

Přirozený převod textu na řeč pomocí vlastních hlasových písem | Ukázka | Podpora kontejnerů

Překlady řeči v reálném čase | Ukázka

Rozpoznávání mluvčího PREVIEW

Vyzkoušet zdarma | Další informace

Identifikace mluvčího | Ukázka

Ověření mluvčího | Ukázka

Rozhodnutí

Využijte tyto služby, které umožňují informované a efektivní rozhodování.

Content Moderator

Vyzkoušet zdarma | Další informace

Detekce potenciálně urážlivých a nechtěných obrázků

Filtrování možných vulgárních výrazů a nežádoucího textu

Moderování obsahu pro dospělé nebo nevhodného obsahu ve videích

Využití integrovaných nástrojů pro revize k zajištění nejlepších výsledků

Detektor anomálií PREVIEW

Vyzkoušet zdarma | Další informace | Podpora kontejnerů

Monitorování obchodní kondice v reálném čase

Realizace vzdáleného sledování s využitím IoT

Využití interaktivní analýzy dat

Personalizace PREVIEW

Vyzkoušet zdarma | Další informace

Zajištění bohatého přizpůsobeného prostředí ve vašich aplikacích

Nasazení kdekoli, od cloudu až po hraniční zařízení

Vysvětlení a snadná zpráva cyklu zpětnovazebního učení

Prozkoumejte Azure Search s novými kognitivními funkcemi

V rámci Azure Search objevte novou funkci kognitivního vyhledání, která pomáhá porozumět obsahu podnikových souborů, extrahovat informace rozšířit je tak, abyste rychle našli informace a poznatky, které vás zajímají.