Přeskočit navigaci

Azure Bot Service

Vytvořte skvělého společníka

Využijte možnost sestavovat, propojovat, nasazovat a spravovat inteligentní roboty pro zajištění přirozené interakce s vašimi uživateli na webech, v aplikacích a prostřednictvím služeb Cortana, Microsoft Teams, Skype, Slack, Facebook Messenger a dalších. Začněte rychle díky kompletnímu prostředí pro vytváření robotů. Platíte jenom za to, co používáte.

Vytváření inteligentních robotů, které se škálují na vyžádání

Urychlený vývoj

Azure Bot Service zrychluje vývoj, neboť zajišťuje integrované prostředí účelově vytvořené pro vývoj robotů s využitím konektorů Microsoft Bot Framework a sad BotBuilder SDK. Vývojáři mohou začít během několika sekund pomocí předem připravených šablon zahrnujících základního robota, formulářového robota, robota služby Language Understanding, robota pro otázky a odpovědi a proaktivního robota.

Zajistěte svým robotům inteligenci prostřednictvím Cognitive Services

Zajistěte svému robotovi mimořádné schopnosti. Přejděte od skvělého společníka k robotovi, který dokáže rozpoznat uživatele na fotografiích, moderovat obsah, poskytovat chytrá doporučení, překládat a zajišťovat další služby. Služby Cognitive Services umožňují robotům, aby viděli, slyšeli a interpretovali víc jako lidé.

Zaujměte cílovou skupinu, ať je kdekoli

Vaši uživatelé komunikují na spoustě míst. Váš robot by měl taky. Službu Azure Bot Service je možné integrovat napříč několika kanály a zvýšit tak interakce a oslovit víc zákazníků ze svého webu nebo aplikace, prostřednictvím e-mailů, zpráv SMS nebo aplikací GroupMe, Facebook Messenger, Kik, Skype, Slack, Microsoft Teams, Telegram, Twilio, Cortana a Skype for Business.

Sestavte si vlastního virtuálního asistenta

Vytvořte konverzačního asistenta přizpůsobeného na míru vaší značce a poskytujte personalizované a přirozené prostředí napříč více aplikacemi a zařízeními. Zahajte práci během několika minut s využitím předem připraveného akcelerátoru řešení virtuálního asistenta, který je nyní ve verzi Preview.

Navitime

"With Microsoft Bot Framework, it took just one week to develop our chatbot and another month to launch it. We were able to shorten the development period by half of what was expected, resulting in an early launch of service."

Daisuke Kezuka, ředitel pro segment cestování, Navitime Japan

Prozkoumejte scénáře služby Azure Bot Service

Komerční chatovací robot

Commerce chatbotTogether, the Azure Bot Service and Language Understanding service enable developers to create conversational interfaces for various scenarios like banking, travel, and entertainment. For example, a hotel’s concierge can use a bot to enhance traditional e-mail and phone call interactions by validating a customer via Azure Active Directory and using Cognitive Services to better contextually process customer requests using text and voice. The Speech recognition service can be added to support voice commands.1237456
 1. Přehled
 2. Tok

Přehled

Azure Bot Service společně se službou Language Understanding umožňují vývojářům vytvářet konverzační rozhraní pro různé scénáře, jako je bankovnictví, cestování nebo zábava. Například recepce v hotelu může využívat robota k vylepšení tradiční e-mailové a telefonické komunikace. Ověří zákazníka prostřednictvím Azure Active Directory a využije Cognitive Services k lepšímu kontextovému zpracování požadavků zákazníka s využitím textu a hlasu. Jako podporu hlasových příkazů je možné přidat službu rozpoznávání řeči.

Tok

 1. 1 Zákazník použije mobilní aplikaci.
 2. 2 Pomocí Azure AD B2C se uživatel ověří.
 3. 3 Pomocí vlastního aplikačního bota si uživatel vyžádá informace.
 4. 4 Cognitive Services pomohou zpracovat požadavek v přirozeném jazyce.
 5. 5 Odpověď zkontroluje zákazník, který může zpřesnit dotaz prostřednictvím konverzace v přirozeném jazyce.
 6. 6 Jakmile je uživatel spokojený s výsledky, aplikační robot aktualizuje rezervaci tohoto zákazníka.
 7. 7 Služba Application Insights shromažďuje běhovou telemetrii pro podporu vývoje na základě využití a výkonu robota.

It’s amazing, once development started, how quickly the whole thing came together… We didn’t need to build any special functionality to connect the bot to our product catalog and stock data—we just used existing feeds.

Antonia Colin-Jones, Strategic Partnership Program Manager, Dixons Carphone

Podívejte se, jak Dixons Carphone komunikuje se zákazníky

Informační chatovací robot

Information ChatbotThis Informational Bot can answer questions defined in a knowledge set or FAQ using Cognitive Services QnA Maker and answer more open-ended questions using Azure Search.AzureActive DirectoryAzureBot ServiceLanguageUnderstandingCustomer mobileConsume, PC, MobileCloud15AzureApp ServiceAzureApp Insights2StructuredAzure Search7634QnA MakerApplication bot
 1. Přehled
 2. Tok

Přehled

Tento informační robot dokáže zodpovědět dotazy definované ve znalostní sadě nebo nejčastějších dotazech s využitím nástroje Cognitive Services QnA Maker a k odpovědi na méně konkrétní otázky využívat Azure Search.

Tok

 1. 1 Zaměstnanec spustí aplikačního robota.
 2. 2 Služba Azure Active Directory ověří identitu zaměstnance.
 3. 3 Zaměstnanec se může robota zeptat, jaké typy dotazů se podporují.
 4. 4 Služby Cognitive Services vrátí nejčastější dotazy sestavené pomocí nástroje QnA Maker.
 5. 5 Zaměstnanec definuje platný dotaz.
 6. 6 Robot předá dotaz službě Azure Search, která vrátí informace o aplikačních datech.
 7. 7 Služba Application Insights shromažďuje běhovou telemetrii pro podporu vývoje na základě využití a výkonu robota.

Conversation as a platform is the future, so it’s great that we’re already offering it to our customers using the Bot Framework and Azure.

Katie Duffy, Application Architect, UPS

Podívejte se, jak společnost UPS využívá LUIS k tomu, aby pomohla zákazníkům sledovat balíčky v reálném čase

Podnikový chatovací robot

Podnikový chatovací robotAzure Bot Service je možné snadno zkombinovat se službou Language Understanding a vytvářet výkonné podnikové roboty, kteří organizacím umožňují zjednodušit běžné pracovní aktivity prostřednictvím integrace externích systémů, jako je kalendář Office 365, zákaznické případy uložené v Dynamics CRM a spousta dalších.AzureActive DirectoryAzureBot ServiceQnA MakerLanguageUnderstandingCustomer mobileConsume, PC, MobileCloud15GraphOffice 365Dynamics CRMSpeech APIAzureApp ServiceAzureApp Insights2364
 1. Přehled
 2. Tok

Přehled

Azure Bot Service je možné snadno zkombinovat se službou Language Understanding a vytvářet výkonné podnikové roboty, kteří organizacím umožňují zjednodušit běžné pracovní aktivity prostřednictvím integrace externích systémů, jako je kalendář Office 365, zákaznické případy uložené v Dynamics CRM a spousta dalších.

Tok

 1. 1 Zaměstnanec získá přístup k podnikovému robotovi.
 2. 2 Služba Azure Active Directory ověří identitu zaměstnance.
 3. 3 Robot je schopný zadávat dotazy na kalendář Office 365 příslušného uživatele prostřednictvím služby Azure Graph.
 4. 4 Na základě dat shromážděných z kalendáře robot přejde k informacím o případu v Dynamics CRM.
 5. 5 Informace se vrátí zaměstnanci, který může data dál odfiltrovat, aniž by opustil robota.
 6. 6 Služba Application Insights shromažďuje běhovou telemetrii pro podporu vývoje na základě využití a výkonu robota.

Související produkty a služby

Funkce Azure

Zpracování událostí s kódem bez serveru

Architektura robotů

Vytvořte skvělého společníka pro interakci s uživateli, ať jsou kdekoli.

Cognitive Services

Přidejte inteligentní funkce rozhraní API, které umožňují kontextové interakce.

Začněte vytvářet roboty bez serveru ještě dnes