Přeskočit navigaci

Azure Blueprint

Možnost rychlého a opakovatelného vytváření řízených prostředí

Snadné vytváření, nasazování a aktualizace prostředí vyhovujících předpisům

Zjednodušte nasazování Azure ve velkém měřítku sbalením klíčových artefaktů prostředí, jako jsou šablony Azure Resource Manageru, řízení přístupu na základě rolí a zásady, do jedné definice podrobného plánu. Podrobný plán můžete snadno aplikovat na nová předplatná a prostředí, a přitom doladit řízení a správu pomocí vytváření verzí.

Zásady, uživatelé a šablony prostředků pro vytváření podrobných plánů

Centralizované umístění pro správu vašeho prostředí, včetně nasazení, správy verzí a aktualizace

Integrované ukázky pro nejčastější scénáře, včetně certifikace dodržování předpisů

Zamykání prostředků, aby se zabránilo nežádoucím změnám

Zjednodušení vytváření prostředí

Jednoduše vytvořte své šablony zásad správného řízení cloudu, řízení přístupu a zásady jako jeden balíček dodržování předpisů, takže prostředí budou připravená ke konfiguraci. Nasaďte podrobné plány na víc předplatných pomocí jediného kliknutí. Spravujte podrobné plány z centrálního umístění a sledujte verze podrobných plánů, abyste nasdíleli aktualizace.

Přečíst přehled

Možnost vývoje v souladu s předpisy

Urychlete nasazení aplikací vyhovujících předpisům do produkce pomocí samoobslužného modelu a snadno nasazujte prostředí vyhovující předpisům, která odpovídají produkčním standardům. Použijte prázdné šablony pro vlastní podrobné plány nebo integrované podrobné plány k dodržování obecných interních scénářů a externích předpisů jako ISO 27001.

Další informace

Uzamčení základních prostředků

Vyhněte se nežádoucím změnám a chybám konfigurace, prováděným dokonce i vlastníky předplatného, které mohou ovlivnit více aplikací. Pomocí zamykání prostředků můžete omezit přístup ke klíčové infrastruktuře sdílené mezi předplatnými. Chraňte prostředky, které se řídí podrobným plánem, a konfigurujte výjimky vyhovující vašim specifickým potřebám.

Seznámení se zamykáním prostředků

Vytvoření cílové zóny pro migraci na Azure

Urychlete migraci snadným nasazením plně řízené cílové zóny, bez potřeby externích cloudových architektů nebo jiného angažování. Používejte znovu cloudové podrobné plány pro budoucí prostředí nebo využijte integrované podrobné plány k nastavení základních architektur pro dodržování norem ISO.

Další informace o migraci do Azure

Posílení stavu zabezpečení s využitím Azure

  • Microsoft investuje do výzkumu a vývoje v oblasti kybernetického zabezpečení více než 1 miliardu USD ročně.
  • Zaměstnáváme víc než 3,500 odborníků na zabezpečení, kteří se plně věnují zabezpečení vašich dat a ochraně osobních údajů.
  • Azure má víc certifikací než jakýkoli jiný poskytovatel cloudu. Podívejte se na kompletní seznam.

Azure Blueprints je zdarma

Azure Blueprints a další služby Azure zásad správného řízení jsou pro správu služeb Azure bezplatné. Podívejte se na podrobnosti o cenách.

Prostředky pro zahájení práce

Pochopení životního cyklu podrobného plánu

Projděte si fáze definice a přiřazení podrobného plánu, včetně kroků pro přidání artefaktů, správy verzí a přiřazení.

Další informace

Předcházení manipulacím s prostředky

Naučte se zamykat prostředky v rámci předplatného Azure, abyste zabránili modifikacím od vlastníků aplikací.

Další informace

Migrace do Azure

Získejte prostředky k migraci aplikací, dat a infrastruktury vlastním tempem a využijte při přenosu místních úloh na virtuální počítače Azure bezplatné nástroje pro posouzení, migraci a správu nákladů.

Plaťte s využitím Azure méně: Amazon Web Services (AWS) stojí 5krát víc než Azure pro Windows Server a SQL Server.

Vydejte se na cestu migrace do cloudu

Vytvoření prvního podrobného plánu

Vytvořte definici podrobného plánu od začátku nebo pomocí integrované ukázky.

Přiřaďte podrobný plán k předplatnému.

Použijte osvědčené postupy pro zásady správného řízení.

Microsoft

"Azure Blueprints allows our central IT to ensure the right guardrails are in place, helping our DevOps teams move fast while maintaining control and protecting the business."

Pete Apple, Lead Service Engineer, Microsoft

Nejčastější dotazy k podrobným plánům

  • Šablona Resource Manageru je hlavním stavebním prvkem (artefaktem) definice podrobného plánu. Všechny vaše existující šablony Resource Manageru je možné použít v nových podrobných plánech. Zatímco šablony Resource Manageru se používají jen během nasazení a nezachovávají vztahy mezi nasazenými prostředky, Azure Blueprints tyto vztahy zachovává, čímž zlepšuje sledování a auditování nasazení a podporuje upgradování předplatných řízených stejným podrobným plánem. Další informace.
  • Ano, každý podrobný plán má rozhraní API. To znamená, že definice podrobného plánu lze ukládat jako kód a průběžně je odesílat do Azure. Přečtěte si další informace o správě podrobných plánů jako kódu.
  • Podrobné plány jsou přiřazené jednotlivým předplatným, ale jde je také použít k vytvoření skupin prostředků v rámci předplatných. Navíc lze podrobný plán přiřadit předplatnému opakovaně, takže můžete vytvořit víc prostředí v rámci stejného sdíleného prostředí.

Jsme na vás připraveni – společně vytvoříme váš bezplatný účet Azure