Azure Defender

Integrovaná ochrana pro úlohy hybridního cloudu

Ochrana hybridních cloudových úloh před hrozbami

S využitím Azure Defenderu integrovaného se službou Azure Security Center můžete zajistit ochranu služeb Azure a hybridních cloudových úloh před hrozbami. Funkce rozšířené detekce a reakce (XDR) vám umožní postavit se hrozbám, jako jsou útoky hrubou silou na protokol RDP (Remote Desktop Protocol) nebo injektáž SQL. Zjednodušte zabezpečení s využitím AI a automatizace.

Ochrana hybridních dat hostovaných v Azure, místně nebo v jiných cloudech a zjišťování neobvyklých pokusů o přístup k Azure Storage

Kontrolujte ohrožení zabezpečení v imagích kontejneru v Azure Container Registry. Ochrana instancí služby Azure Kubernetes Service

Zabezpečte servery a klienty s Windows a chraňte servery s Linuxem. Posouzení ohrožení zabezpečení aplikací ve virtuálních počítačích

Monitorujte stav zabezpečení hybridních cloudových úloh prostřednictvím jediné konzoly. Použití služby Azure Arc k rozšíření pokrytí na úlohy mimo Azure

Zajištění ochrany vašich prostředků Azure

Chraňte svá data ve virtuálních počítačích Azure, místně i v jiných cloudech. Zjišťujte neobvyklé pokusy o přístup k účtům úložiště a nahrávání malwaru do Azure Storage. Kontrolujte ohrožení zabezpečení v imagích kontejneru v Azure Container Registry. Chraňte instance služby Azure Kubernetes Service. Využijte možnost chránit klienty a servery Windows pomocí programu Microsoft Defender pro koncový bod (servery) a chránit také linuxové servery pomocí behaviorální analýzy. Vyhodnocujte ohrožení zabezpečení aplikací ve virtuálních počítačích pomocí integrovaného posouzení ohrožení zabezpečení.

Ochrana úloh hybridního cloudu

Spravujte zabezpečení pro všechny serverové úlohy běžícími místně, v Azure a na jiných cloudových platformách, vše v jedné konzole. Použijte Azure Arc k rozšíření pokrytí na úlohy mimo Azure a Azure Security Center k získání rychlých přehledů o problémech zabezpečení, které mají vliv na hybridní úlohy. Chraňte celé své portfolio SQL pomocí Azure Defenderu hostovaného ve virtuálních počítačích Azure místně nebo v jiných cloudech. Zabezpečte nespravovaná zařízení IoT a OT/ICS pomocí monitorování bez agenta nasazeného v místním prostředí nebo v cloudu.

Zjednodušení zabezpečení s využitím umělé inteligence a automatizace

Uvolněte svému týmu ruce, abyste se mohl soustředit na to důležité. Pomocí pokročilých analýz zjišťujte hrozby v rámci IaaS (infrastruktura jako služba) a PaaS (platforma jako služba). Využijte integrované analýzy chování a strojové učení k identifikaci útoků a zneužití nultého dne. Monitorujte v sítích, počítačích a cloudových službách známé vzory útoků a aktivity po porušení zabezpečení. Propojte se se stávajícími nástroji a procesy, jako je Azure Sentinel nebo jiné systémy správy akcí a informací o zabezpečení (SIEM), nebo integrujte partnerská řešení zabezpečení.

Proč Azure pro zabezpečení?

  • Microsoft investuje do výzkumu a vývoje v oblasti kybernetického zabezpečení více než USD 1 miliardu ročně.

  • Zaměstnáváme více než 3,500 odborníků na zabezpečení, kteří se plně věnují zabezpečení dat a ochraně osobních údajů.

  • Azure má víc certifikací než jakýkoli jiný poskytovatel cloudu. Podívejte se na kompletní seznam.

Vyzkoušet Azure Defender zdarma

Vyzkoušejte si Azure Defender zdarma po dobu 30 dnů. Pak budete platit průběžně za zvolenou ochranu úloh.

Dokumentace, školení a prostředky

Začínáme

Pokud chcete zapnout ochranu pro úlohy hybridního cloudu, přejděte do Azure Defenderu.

Nejčastější dotazy k Azure Defender

  • Azure Defender je integrovaný nástroj, který poskytuje ochranu před hrozbami pro úlohy běžící v Azure, místně i v jiných cloudech. Azure Defender, který je integrovaný ve službě Azure Security Center, chrání vaše hybridní data, cloudové služby a servery a integruje se s vašimi stávajícími pracovními postupy zabezpečení, jako jsou řešení SIEM a rozsáhlá analýza hrozeb Microsoftu, aby se zjednodušilo zmírňování hrozeb.
  • K Azure Defenderu přistupujte prostřednictvím řídicího panelu Azure Security Center.
  • Ne. Azure Security Center i nadále poskytuje správu stavu cloudového zabezpečení (skóre Secure Score) a ochranu před hrozbami prostřednictvím integrace Azure Defenderu.
  • Microsoft Defender je špičkové řešení rozšířené detekce a reakce (XDR) pro ochranu před hrozbami od Microsoftu, které se skládá ze dvou produktů: Microsoft 365 Defender a Azure Defender. Azure Defender poskytuje XDR pro Azure a hybridní prostředí. Microsoft 365 Defender pomáhá zabránit útokům přes služby Microsoft 365 a automaticky opravuje postižené prostředky.

Zapnutí Azure Defenderu k zahájení ochrany vašich hybridních cloudových prostředků