Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah
Serverovna

Co je cloudový server?

Zjistěte, jak fungují cloudové servery a jak si jeden vybrat.

Žena sedící na židli a používající přenosný počítač položený na stole se skleničkou vody vedle

Co je cloudový server?

Jednoduchou definicí cloudového serveru je, že cloudové servery jsou virtuální (ne fyzické) servery spuštěné v prostředí pro cloud computing, ke kterému má přístup neomezený počet uživatelů na vyžádání.

Cloudové servery fungují stejně jako fyzické servery a mají podobné funkce, jako je ukládání dat a spouštění aplikací. Vzhledem k tomu, že cloudové služby hostují poskytovatelé třetích stran, poskytují výpočetní prostředky přes síť, nejčastěji prostřednictvím internetu.

Cloudové servery se vytvářejí pomocí virtualizačního softwaru (označovaný jako hypervisor) sloužícího k rozdělení fyzických serverů na několik virtuálních serverů. Hypervisor abstrahuje výpočetní výkon serveru a seskupí je dohromady, aby vytvořil virtuální servery.

Jak fungují cloudové servery?

Když teď víte, co je cloudový server, podívejme se, jak fungují. Servery v cloudu fungují stejně jako tradiční servery, ale s jedním klíčovým rozdílem – můžou být umístěné prakticky kdekoli, protože se k nim přistupuje vzdáleně. Naproti tomu tradiční nebo vyhrazené servery jsou obvykle hostované na místě a uživatelé k nim mají přístup jenom v tomto umístění.

Na rozdíl od vyhrazených serverů také cloudové servery umožňují sdílení paměti a výpočetního výkonu mezi propojenými (virtuálními) servery. Protože mají přístup k serverovým prostorům, je možné cloudové servery použít k provozování všech typů modelu poskytování cloud computingu, včetně infrastruktury jako služby (IaaS), platformy jako služby (PaaS) a softwaru jako služby (SaaS). Cloudové datové servery mají také integrovaný veškerý software, který potřebují ke spuštění, takže se nemusíte starat o upgrady.

Jaký je rozdíl mezi cloudovým serverem a tradičním serverem?

Cloudové servery fungují podobně jako tradiční servery, protože oba typy poskytují výpočetní výkon, aplikace i úložiště. Ale protože se ke cloudovým serverům přistupuje vzdáleně, jsou obecně stabilnější a bezpečnější než tradiční servery.

Hlavní rozdíl mezi cloudovými servery a tradičními servery spočívá v tom, že cloudový server je možné sdílet mezi mnoha uživateli přes přístupnou platformu, často prostřednictvím sítě, jako je internet. K tradičnímu (vyhrazenému) serveru má přístup jenom daná společnost nebo entita. Cloudové servery sice fungují stejně jako fyzické servery, ale cloudové servery se hostují a poskytují přes síť, nikoli místně. Dalším rozdílem mezi cloudovými servery a fyzickými servery je, že cloudové servery nabízejí neomezenou výpočetní kapacitu, zatímco fyzické servery jsou omezené na stávající infrastrukturu nebo výpočetní kapacitu.

Fyzické servery jsou zase obvykle přizpůsobitelnější než cloudové servery a nabízejí větší výpočetní výkon, extra paměť RAM a přístup k záložnímu zdroji.

Lidé, kteří sedí v kanceláři a diskutují, zatímco někteří pracují na stolních počítačích

Výhody cloudových serverů

Škálovatelnost

Množství výpočetního výkonu cloudového serveru, ke kterému máte přístup, nemá žádná omezení a je snadné upgradovat paměť nebo kapacitu tak, aby podporoval více uživatelů. Díky tomu jsou cloudové servery dobrou volbou pro firmy, které zažívají růst.

Zabezpečení

Servery pro cloud computing nejsou zranitelné vůči přetížení způsobenému příliš velkým počtem uživatelů a softwarové problémy, jako jsou zastaralé programy nebo nepřesné úpravy dat, jsou izolované od místního prostředí.

Výpočetní výkon

Servery pro cloud computing jsou propojené, aby mohly sdílet výpočetní výkon pro různé úlohy. Díky tomu mohou hrát klíčovou roli při sestavování aplikací, nástrojů nebo prostředí.

Spolehlivost

Cloudové servery poskytují spolehlivé a nepřerušované připojení a autorizovaným uživatelům nabízejí rychlý přístup.

Flexibilita

Práce prostřednictvím cloudových serverů umožňuje uživatelům přístup ke stejnému serveru z různých míst, díky čemuž můžete mít flexibilní pracovní síly. Cloudové servery navíc dokáží vyhovět náročnosti různých úloh díky rychlému škálování na různé výpočetní požadavky.

Dostupnost

Cloudové servery nabízejí podnikům nižší náklady na hardware a nižší náklady na energii. Jelikož většina poskytovatelů nabízí průběžné platby, můžete výpočetní výkon a prostředky automaticky škálovat na základě poptávky.

Typy cloudových serverů

Jaké jsou typy cloudových serverů? Jaké výhody nabízí?

Stejně jako existují tři typy cloud computingu (veřejný, privátní a hybridní), existují tři odpovídající typy cloudových serverů:

Osoba, která sedí v konferenční místnosti a používá Microsoft Surface Pro

Veřejné

Ve veřejném cloudu poskytovatelé cloudových služeb třetích stran poskytují výpočetní prostředky, jako jsou servery, přes internet. Veškerý hardware, software a podpůrnou infrastrukturu vlastní a spravuje poskytovatel cloudu.

Dvě osoby sedící a pracující na stolních počítačích, zatímco jeden člověk stojí za nimi

Privátní

Na rozdíl od veřejných cloudových serverů používá privátní cloudové servery výhradně jedna firma nebo organizace – proto jsou často nejbezpečnější. Servery můžou být fyzicky umístěné v místním datacentru, nebo může poskytovatel služeb třetí strany hostovat privátní cloud (server), který je přístupný prostřednictvím privátní sítě.

Muž a žena za chůze diskutují a dívají se na tablet

Hybridní

Hybridní cloudové servery kombinují veřejné i privátní cloudy. To umožňuje přesun dat a aplikací mezi veřejnými a privátními cloudy, což firmám poskytuje větší flexibilitu, více možností nasazení a příležitosti k optimalizaci stávající infrastruktury, zabezpečení a dodržování předpisů.

Jak zvolit cloudový server

Volba správného cloud computingového serveru závisí na požadavcích vaší organizace nebo firmy. Tato volba ale často vychází z kombinace rozpočtu, konfigurace technologie a reputace poskytovatele. Nejčastěji nasazovaný cloudový server je ve veřejném cloudu, kde poskytovatelé třetích stran vlastní a spravují servery a další infrastrukturu, zatímco zákazníci přistupují k výpočetním službám na vyžádání. Privátní cloud nabízí privátní hostování cloudových serverů, takže se nesdílí s jinými osobami nebo organizacemi, což dělá tuto možnost nejbezpečnější. Před vytvořením vlastního cloudového serveru s poskytovatelem je obvykle výhodné určit si prioritu vašich potřeb výběrem z různých typů možností cloud computingu.

Při výběru cloudového serveru postupujte následovně:

  1. Zjistěte, jestli máte proměnlivé úlohy nebo úlohy citlivé na data. Cloudové servery jsou nejvhodnější pro proměnlivé úlohy, zatímco fyzické servery jsou vytvořené pro úlohy citlivé na data.
  2. Kategorizujte své potřeby podle rozpočtu, poskytovatelů a technologických požadavků.
  3. Definujte své požadavky na zabezpečení a rozhodněte se, jestli dokážete vyřešit výpadky nebo jiné problémy s funkčností kvůli neočekávané poptávce po používání veřejného cloudu.
  4. Zvažte, jestli by vašim potřebám spíše nevyhovovalo hybridní nasazení (kombinace cloudové a místní infrastruktury) s přístupem k tomu nejlepšímu z obou světů.

Nejčastější dotazy

  • Cloudový server je typ cloud computingové služby, kterou obvykle poskytují poskytovatelé třetích stran přes síť dostupnou na vyžádání pro více uživatelů najednou.

  • Cloudové servery fungují stejně jako tradiční servery, ale s jedním klíčovým rozdílem – můžou být umístěné prakticky kdekoli, protože se k nim přistupuje vzdáleně. Cloudové servery se často virtualizují, což znamená, že jsou propojené pomocí softwaru označovaného jako hypervisor, který vytváří několik virtuálních počítačů pro sdílení výpočetního výkonu.

  • Cloudové servery se liší od tradičních serverů, protože je sdílí mnoho uživatelů prostřednictvím přístupné platformy, často prostřednictvím sítě. K tradičním serverům mají přístup jenom uživatelé v umístění, kde se server fyzicky nachází.

  • Cloudové servery nabízejí několik výhod, včetně větší flexibility, cenové dostupnosti, škálovatelnosti, zabezpečení, spolehlivosti a výpočetního výkonu.

  • Existují tři hlavní typy cloudových serverů: veřejné, privátní a hybridní.

  • Při výběru cloudového serveru začněte tím, že si určíte prioritu svých potřeb na základě rozpočtu, technologií a možností nebo preferencí poskytovatelů. Dalším důležitým rozhodnutím je vybrat, jaký typ poskytovatele cloud computingu je pro vaši firmu nejvhodnější: veřejný, privátní nebo hybridní.