Přeskočit na hlavní obsah

Co je cloudový server?

Zjistěte, jak fungují cloudové servery a jak si mezi nimi vybrat

Co je cloudový server?

Jednoduchá definice cloudového serveru je, že cloudové servery jsou virtuální (ne fyzické) servery spuštěné v prostředí pro cloud computing, ke kterým má přístup neomezený počet uživatelů.

Cloudové servery fungují stejně jako fyzické servery a provádějí podobné funkce, jako je ukládání dat a spouštění aplikací. Vzhledem k tomu, že cloudové služby hostují poskytovatelé třetích stran, doručují výpočetní prostředky přes síť, nejčastěji prostřednictvím internetu.

Cloudové servery se vytvářejí pomocí virtualizačního softwaru (označovaného jako hypervisor) k rozdělení fyzických serverů na několik virtuálních serverů. Hypervisor abstrahuje výpočetní výkon serveru a seskupí ho dohromady, čímž vytváří virtuální servery.

Jak fungují cloudové servery?

Teď, když víte, co je cloudový server, podívejme se, jak fungují. Servery v cloudu fungují stejně jako tradiční servery, ale s jedním klíčovým rozdílem – můžou být umístěné prakticky kdekoli, protože se k nim přistupuje vzdáleně. Oproti tomu jsou tradiční nebo vyhrazené servery obvykle hostované na místě a uživatelé k nim mají přístup jenom tam.

Na rozdíl od vyhrazených serverů také cloudové servery umožňují sdílení paměti a výpočetního výkonu mezi propojenými (virtuálními) servery. Protože mají přístup k serverovým prostorům, je možné cloudové servery použít k podpoře všech typů modelu doručování cloud computingu, včetně infrastruktury jako služby (IaaS), platformy jako služby (PaaS) a softwaru jako služby (SaaS). Cloudové datové servery mají také integrovaný veškerý potřebný software, takže se nemusíte starat o upgradování.

Další informace o modelech cloud computingu

Jaký je rozdíl mezi cloudovým serverem a tradičním serverem?

Cloudové servery fungují podobně jako tradiční servery, protože oba druhy poskytují výpočetní výkon, aplikace i úložiště. Vzhledem k tomu, že cloudové servery jsou přístupné vzdáleně, jsou obecně stabilnější a bezpečnější než tradiční servery.

Hlavní rozdíl mezi cloudovým serverem a tradičním serverem spočívá v tom, že cloudový server lze sdílet mezi mnoha uživateli prostřednictvím přístupné platformy, často prostřednictvím sítě, jako je internet. K tradičnímu (vyhrazenému) serveru má přístup jenom daná společnost nebo entita. Cloudové servery sice fungují stejně jako fyzické servery, ale hostují se a doručují přes síť – na rozdíl od fyzických serverů, které se nacházejí a spravují v jedné určité lokalitě. Dalším rozdílem mezi cloudovými servery a fyzickými servery je to, že cloudové servery nabízejí neomezenou výpočetní kapacitu, zatímco fyzické servery jsou omezené svou stávající infrastrukturou nebo výpočetní kapacitou.

Fyzické servery jsou v porovnání s cloudovými obvykle přizpůsobitelnější a nabízejí větší výpočetní výkon, více RAM a přístup k záložnímu výkonu.

Výhody cloudových serverů

Škálovatelnost

Množství výpočetního výkonu, ke kterému máte přístup, nemá žádná omezení a je snadné upgradovat paměť nebo velikost prostoru tak, aby podporoval více uživatelů. Díky tomu jsou cloudové servery dobrou volbou pro firmy, které aktivně rostou.

Zabezpečení

Serverům pro cloud computing nehrozí přetížení kvůli příliš velkému počtu uživatelů a nemají problémy se softwarem, jako jsou zastaralé programy nebo nepřesné úpravy dat, protože jsou izolované od místního prostředí.

Výpočetní výkon

Servery pro cloud computing jsou propojené, aby sdílely výpočetní výkon pro různé úlohy a měly tak klíčovou roli při sestavování aplikací, nástrojů nebo prostředí.

Spolehlivost

Cloudové servery nabízejí autorizovaným uživatelům spolehlivé, nepřerušené připojení a rychlý přístup.

Flexibilita

Práce prostřednictvím cloudových serverů umožňuje uživatelům přístup ke stejnému serveru z různých míst, což dává pracovní síle flexibilitu. Cloudové servery navíc dokáží provádět různé úlohy díky rychlému škálování podle různých výpočetních požadavků.

Cenová dostupnost

Cloudové servery nabízejí podnikům nižší náklady na hardware a nižší náklady na energii, protože většina poskytovatelů nabízí průběžné platby, což znamená, že výpočetní výkon a prostředky se dají automaticky škálovat podle potřeby.

Typy cloudových serverů

Jaké jsou typy cloudových serverů? A jaké výhody nabízejí?

Stejně jako existují tři typy cloud computingu (veřejný, privátní a hybridní), existují i tři odpovídající typy cloudových serverů:

Veřejný

V případě veřejného cloudu poskytovatelé cloudových služeb třetích stran poskytují výpočetní prostředky, jako jsou servery, přes internet. Veškerý hardware, software a podpůrnou infrastrukturu vlastní a spravuje poskytovatel cloudu.

Privátní

Na rozdíl od veřejného cloudového serveru používá privátní cloudový server výhradně jedna firma nebo organizace a často jsou proto nejbezpečnější. Servery můžou být fyzicky umístěné v místním datacentru nebo může poskytovatel služeb třetí strany hostovat privátní cloud (server), který je přístupný prostřednictvím privátní sítě.

Hybridní

Hybridní cloudové servery kombinují veřejné a privátní cloudy. To umožňuje přesun dat a aplikací mezi veřejnými a privátními cloudy, což firmám poskytuje větší flexibilitu, více možností nasazení a příležitosti k optimalizaci stávající infrastruktury, zabezpečení a dodržování předpisů.

Jak zvolit cloudový server

Volba správného serveru pro cloud computing závisí na požadavcích vaší organizace nebo firmy. Tato volba ale často vychází z kombinace požadavků na rozpočet, konfiguraci technologie a reputaci poskytovatele. Nejčastěji nasazovaný cloudový server je ve veřejném cloudu, kde poskytovatelé třetích stran vlastní a spravují servery a další infrastrukturu, zatímco zákazníci přistupují k výpočetním službám na vyžádání. Privátní cloud nabízí privátní hostování cloudových serverů, takže se nesdílí s jinými osobami nebo organizacemi, proto je tato možnost nejbezpečnější. Před vytvořením vlastního cloudového serveru s poskytovatelem je obvykle výhodné si pro jednodušší výběr z různých typů možností cloud computingu určit prioritu vašich potřeb.

Při výběru cloudového serveru postupujte následovně:

 1. Zjistěte, jestli máte proměnlivé úlohy nebo úlohy citlivé na data. Cloudové servery jsou nejvhodnější pro proměnlivé úlohy, zatímco fyzické servery jsou vytvořené pro úlohy citlivé na data.
 2. Kategorizujte své potřeby podle rozpočtu, poskytovatelů a technologických požadavků.
 3. Definujte své požadavky na zabezpečení a rozhodněte se, jestli dokážete vyřešit výpadky nebo jiné problémy s funkčností kvůli neočekávané poptávce při používání veřejného cloudu.
 4. Zvažte, jestli by vašim potřebám spíše nevyhovovalo hybridní nasazení – kombinace cloudové a místní infrastruktury – s přístupem k tomu nejlepšímu z obou světů.

Nejčastější dotazy

 • Cloudový server je typ služby cloud computing, kterou obvykle poskytují poskytovatelé třetích stran prostřednictvím sítě přístupné na vyžádání pro více uživatelů najednou.

  Další informace

 • Cloudové servery fungují jako tradiční servery, ale s jedním klíčovým rozdílem – můžou být umístěné prakticky kdekoli, protože se k nim přistupuje vzdáleně. Cloudové servery jsou často virtualizované, což znamená, že jsou propojené pomocí softwaru nazývaného hypervisor, který vytváří několik virtuálních počítačů pro sdílení výpočetního výkonu.

  Další informace

 • Cloudové servery se liší od tradičních serverů, protože se sdílí mezi mnoha uživateli prostřednictvím přístupné platformy, často prostřednictvím sítě. K tradičním serverům mají uživatelé přístup pouze z místa, kde se server fyzicky nachází.

  Další informace

 • Cloudové servery nabízejí několik výhod, včetně větší flexibility, cenové dostupnosti, škálovatelnosti, zabezpečení, spolehlivosti a výpočetního výkonu.

  Další informace

 • Existují tři hlavní typy cloudových serverů: veřejné, privátní a hybridní.

  Další informace

 • Při výběru cloudového serveru začněte tím, že si stanovíte priority v rámci rozpočtu, technologií a možností nebo preferencí poskytovatele. Dalším důležitým rozhodnutím je, jaký typ poskytovatele cloud computingu je pro vaši firmu nejvhodnější: veřejný, privátní nebo hybridní.

  Další informace