Přeskočit navigaci

Co je cloud computing?

Průvodce pro začátečníky

Jednoduše řečeno, cloud computing je doručování výpočetních služeb, včetně serverů, úložišť, databází, sítí, softwaru, analytických nástrojů a inteligentních funkcí, přes internet („cloud“) a nabízí rychlejší inovace, flexibilitu prostředků a cenové výhody. Obvykle platíte jenom za cloudové služby, které skutečně využijete, což pomáhá snižovat provozní náklady, efektivněji provozovat infrastrukturu a škálovat s ohledem na měnící se obchodní potřeby.

Největší výhody cloud computingu

Cloud computing představuje velký posun od tradičního pojetí IT prostředků. Tady je sedm obvyklých důvodů, proč organizace přecházejí ke službám cloud computingu:

Náklady

Cloud computing eliminuje investiční náklady na nákup hardwaru a softwaru a na vytvoření a provoz místních datových center, jako jsou stojany se servery, zdroje nepřetržitého napájení, chlazení a IT pracovníci spravující infrastrukturu. Čísla narůstají rychle.

Rychlost

Služby cloud computingu se většinou poskytují jako samoobslužné a na vyžádání, takže i ohromná množství výpočetních prostředků jde zajistit během minut, obvykle jen na několik kliknutí myší, což dává podnikání velkou flexibilitu a snižuje tlak na plánování kapacit.

Globální rozměr

Mezi výhody služeb cloud computingu patří schopnost elastické škálovatelnosti. V termínech cloudu to znamená dodat podle potřeby vhodné množství IT prostředků, například méně nebo více výpočetního výkonu, úložiště nebo šířky pásma, a to z vhodné geografické polohy.

Produktivita

Místní datová centra obvykle vyžadují hodně práce kolem, jako jsou nastavení hardwaru, opravy softwaru a další časově náročné úkoly správy IT. Cloud computing odstraňuje potřebu řady těchto činností, takže IT týmy můžou ušetřený čas věnovat důležitějším obchodním cílům.

Výkon

Největší služby cloud computingu běží v celosvětové síti zabezpečených datových center, které jsou pravidelně upgradované na nejmodernější generaci rychlého a efektivního výpočetního hardwaru. To přináší řadu výhod oproti jednomu podnikovému datovému centru, jako je snížená síťová latence aplikací nebo cenové výhody.

Spolehlivost

Cloud computing usnadňuje a snižuje náklady na zálohování dat, zotavení po havárii a zajištění provozní kontinuity, protože data je možné zrcadlit ve více redundantních lokalitách v rámci sítě poskytovatele cloudu.

Zabezpečení

Řada poskytovatelů cloudu nabízí širokou škálu zásad, technologií a kontrolních prvků, které celkově posilují stav zabezpečení a tím pomáhají chránit data, aplikace a infrastrukturu před potenciálními hrozbami.

Typy cloud computingu

Ne všechny cloudy jsou stejné a neexistuje žádný typ cloud computingu, který by byl vhodný pro všechny. Vyvinulo se několik různých modelů, typů a služeb, které pomáhají nabídnout vhodné řešení podle vašich potřeb.

Nejprve je potřeba určit typ cloudového nasazení neboli architektury cloud computingu, ve kterém se vaše cloudové služby budou implementovat. Existují tři způsoby nasazení cloudových služeb: veřejný cloud, privátní cloud a hybridní cloud. Další informace o veřejných, privátních a hybridních cloudech

Veřejný cloud

Veřejné cloudy jsou vlastněné a provozované jinými poskytovateli cloudových služeb, kteří dodávají své výpočetní prostředky, jako jsou servery a úložiště, přes internet. Microsoft Azure je příkladem veřejného cloudu. U veřejného cloudu veškerý hardware, software a další podpůrnou infrastrukturu vlastní a spravuje poskytovatel cloudu. Vy k těmto službám přistupujete a spravujete svůj účet pomocí webového prohlížeče. Další informace o veřejném cloudu

Privátní cloud

Privátní cloud odkazuje na prostředky cloud computingu, které používá jediná společnost nebo organizace. Privátní cloud může být fyzicky umístěný v místním datovém centru společnosti. Některé společnosti také platí jiným poskytovatelům služeb za hostování svého privátního cloudu. Privátní cloud je takový, kde se služby a infrastruktura spravují v privátní síti. Další informace o hybridním cloudu

Hybridní cloud

Hybridní cloudy kombinují veřejný a privátní cloud, které jsou technologicky propojené, aby mezi nimi šlo sdílet data a aplikace. Možnost hybridního cloudu přesouvat data a aplikace mezi privátním a veřejným cloudem dává vaší společnosti větší flexibilitu a další možnosti nasazení a pomáhá optimalizovat stávající infrastrukturu, zabezpečení a dodržování předpisů. Další informace o hybridním cloudu

Typy cloudových služeb: IaaS, PaaS, bezserverová architektura a SaaS

Většina služeb cloud computingu spadá do čtyř hlavních kategorií: infrastruktura jako služba (IaaS), platforma jako služba (PaaS), bezserverová služba a software jako služba (SaaS). Někdy se jim říká „stack“ pro cloud computing, protože jsou postaveny jedna na druhé. Znalost jejich charakteristik a jejich rozdílů vám usnadní dosažení vašich obchodních cílů.

 • Infrastruktura jako služba (IaaS)

  Jedná se o nejzákladnější kategorii služeb cloud computingu. Pomocí IaaS si pronajímáte IT infrastrukturu, jako jsou servery a virtuální počítače (VM), úložiště, sítě a operační systémy, od poskytovatele cloudu na bázi průběžných plateb.

  Další informace o IaaS
 • Platforma jako služba (PaaS)

  Platforma jako služba odkazuje na služby cloud computingu, které doručují na vyžádání prostředí pro vývoj, testování, doručování a správu softwarových aplikací. Model PaaS je navržený tak, aby usnadňoval vývojářům rychlé vytváření webových nebo mobilních aplikací bez starostí o nastavování a správu podkladové infrastruktury serverů, úložiště, sítě a databází potřebných pro vývoj.

  Další informace o PaaS
 • Architektura bez serveru

  Bezserverová architektura, která se překrývá s PaaS, se soustředí na vytváření aplikačních funkcí, aniž by bylo potřeba trávit čas nezbytnou průběžnou správou serverů a infrastruktury. Nastavení, plánování kapacity a správu serverů za vás zajišťuje poskytovatel cloudu. Bezserverové architektury jsou vysoce škálovatelné a řízené událostmi a využívají prostředky jenom tehdy, když dojde k použití konkrétní funkce nebo triggeru.

  Další informace o bezserverové architektuře
 • Software jako služba (SaaS)

  Software jako služba je metoda doručování softwarových aplikací přes internet, na vyžádání a obvykle na základě předplatného. Pomocí SaaS poskytovatelé cloudu hostují a spravují softwarovou aplikaci a její podkladovou infrastrukturu a obsluhují veškerou údržbu, jako jsou softwarové upgrady a opravy zabezpečení. Uživatelé se k aplikaci připojují přes internet, obvykle pomocí webového prohlížeče v telefonu, tabletu nebo počítači.

  Další informace o SaaS

Použití cloud computingu

Pravděpodobně používáte cloud computing právě teď, i když si to ani neuvědomujete. Pokud používáte online služby k odesílání e-mailů, úpravám dokumentů, sledování filmů nebo televize, poslouchání hudby, hraní her nebo ukládání obrázků a jiných souborů, zřejmě za tím vším v pozadí stojí cloud computing. První služby cloud computingu nejsou staré ani deset let, ale tuto technologii si osvojila k různým účelům řada organizací, od malých startupů po globální korporace, vládní agentury i neziskovky.

Tady je několik příkladů současných možností cloudových služeb od poskytovatelů cloudu:

 • Tvorba aplikací nativních pro cloud

  Rychle vytvářejte, nasazujte a škálujte aplikace (webové, mobilní nebo aplikace API). Využijte výhod přístupů a technologií nativních pro cloud, jako jsou kontejnery, Kubernetes, architektura mikroslužeb, komunikace založená na rozhraní API a DevOps.

 • Testování a vytváření aplikací

  Snižte náklady a dobu vývoje aplikací s využitím cloudových infrastruktur, u kterých můžete snadno vertikálně navýšit nebo snížit kapacitu.

 • Ukládání, zálohování a obnovování dat

  Zajistěte nákladově efektivnější ochranu dat ve velkém měřítku tím, že přenesete data přes internet do externího systému cloudového úložiště, které je přístupné z jakéhokoli umístění a zařízení.

 • Analýza dat

  Sjednoťte svá data napříč týmy, odděleními a umístěními v cloudu. Následně pomocí cloudových služeb, jako je strojové učení a umělá inteligence, můžete odhalovat poznatky, abyste se mohli kvalifikovaněji rozhodovat.

 • Streamování zvuku a videa

  Spojte se se svou cílovou skupinou kdekoli, kdykoli a na jakémkoli zařízení s využitím globálně distribuovaného videa a zvuku ve vysokém rozlišení.

 • Vložené inteligentní funkce

  Využijte inteligentní modely, které vám pomůžou oslovit zákazníky a poskytovat užitečné poznatky ze zachycených dat.

 • Dodávání softwaru na vyžádání

  Software na vyžádání, který se také označuje jako software jako služba (SaaS), umožňuje nabízet zákazníkům nejnovější dostupné verze softwaru a aktualizace kdykoli potřebují a ať jsou kdekoli.

Microsoft a cloud computing

Microsoft je vedoucí globální poskytovatel služeb cloud computingu pro podniky všech velikostí. Další informace o cloudové platformě Microsoftu, naší nabídce Kubernetes v Azure, naší platformě pro bezserverové aplikace a porovnání Microsoft Azure s ostatními poskytovateli cloudu najdete v tématech Co je Azure? a Azure versus AWS.