Přeskočit navigaci

Co je cloud computing?

Průvodce pro začátečníky

Jednoduše je cloud computing dodávání výpočetních služeb, jako jsou servery, úložiště, databáze, sítě, software, analytické nástroje a další, přes internet („cloud“). Společnosti nabízející tyto výpočetní služby se nazývají poskytovatelé cloudu a obvykle se za služby cloud computingu platí na základě jejich využití obdobně, jako platíte účty za vodu nebo elektriku.

Pořád vám není jasné, jak cloud computing funguje a k čemu je? Tento průvodce pro začátečníky je navržený tak, aby odhalil tajemství základního žargonu cloud computingu a rychle vás dostal do obrazu.

Jak zvolit poskytovatele cloudových služeb

Slovníček obvyklých výrazů cloud computingu

Použití cloud computingu

Pravděpodobně používáte cloud computing právě teď, i když si to ani neuvědomujete. Pokud používáte online služby k odesílání e-mailů, úpravám dokumentů, sledování filmů nebo televize, poslouchání hudby, hraní her nebo ukládání obrázků a jiných souborů, zřejmě za tím vším v pozadí stojí cloud computing. První služby cloud computingu nejsou staré ani deset let, ale tuto technologii si osvojila k různým účelům řada organizací, od malých startupů po globální korporace, vládní agentury i neziskovky. Tady je ukázka věcí, které se dají s cloudem dělat:

  • Vytváření nových aplikací a služeb
  • Ukládání, zálohování a obnovování dat
  • Hostování webů a blogů
  • Streamování zvuku a videa
  • Dodávání softwaru na vyžádání
  • Analýza dat s hledáním vzorků a vytvářením předpovědí

Největší výhody cloud computingu

Cloud computing představuje velký posun od tradičního pojetí IT prostředků. Co všichni vidí na cloud computingu? Proč je cloud computing tak oblíbený? Tady je 6 obvyklých důvodů, proč organizace přecházejí ke službám cloud computingu:

1. Náklady

Cloud computing eliminuje investiční náklady na nákup hardwaru a softwaru a na vytvoření a provoz místních datových center, jako jsou stojany se servery, zdroje nepřetržitého napájení, chlazení a IT pracovníci spravující infrastrukturu. Čísla narůstají rychle.

2. Rychlost

Služby cloud computingu se většinou poskytují jako samoobslužné a na vyžádání, takže i ohromná množství výpočetních prostředků jde zajistit během minut, obvykle jen na několik kliknutí myší, což dává podnikání velkou flexibilitu a snižuje tlak na plánování kapacit.

3. Globální rozměr

Mezi výhody služeb cloud computingu patří schopnost elastické škálovatelnosti. V termínech cloudu to znamená dodat podle potřeby vhodné množství IT prostředků, například méně nebo více výpočetní síly, úložiště nebo šířku pásma, a to z vhodné geografické polohy.

4. Produktivita

Místní datová centra obvykle vyžadují hodně práce kolem, jako je nastavení hardwaru, záplatování softwaru a další časově náročné úkoly správy IT. Cloud computing odstraňuje potřebu řady těchto činností, takže IT týmy můžou ušetřený čas věnovat důležitějším obchodním cílům.

5. Výkon

Největší služby cloud computingu běží v celosvětové síti zabezpečených datových center, které jsou pravidelně upgradované na nejmodernější generaci rychlého a efektivního výpočetního hardwaru. To přináší řadu výhod oproti jednomu podnikovému datovému centru, jako je snížená síťová latence aplikací nebo cenové výhody.

6. Spolehlivost

S cloud computingem je zálohování dat, zotavení po havárii a kontinuita podnikových procesů mnohem snadnější a méně nákladné, protože data jde zrcadlit na víc redundantních míst v rámci sítě poskytovatele cloudu.

Typy cloudových služeb: IaaS, PaaS, SaaS

Většina služeb cloud computingu spadá do tří hlavních kategorií: infrastruktura jako služba (IaaS), platforma jako služba (PaaS) a software jako služba (SaaS). Někdy se jim říká zásobník cloud computingu, protože jsou postaveny jedna na druhé. Znalost jejich charakteristik a jejich rozdílů vám usnadní dosažení vašich obchodních cílů.

Infrastruktura jako služba (IaaS)

Jedná se o nejzákladnější kategorii služeb cloud computingu. Pomocí IaaS si pronajímáte IT infrastrukturu, jako jsou servery a virtuální počítače (VM), úložiště, sítě a operační systémy, od poskytovatele cloudu na bázi průběžných plateb. Pokud se chcete dozvědět více, přečtěte si téma Co je IaaS?.

Platforma jako služba (PaaS)

Platforma jako služba (PaaS) odkazuje na služby cloud computingu, které dodávají na vyžádání prostředí pro vývoj, testování, dodávání a správu softwarových aplikací. Model PaaS je navržený tak, aby usnadňoval vývojářům rychlé vytváření webových nebo mobilních aplikací bez starostí o nastavování a správu podkladové infrastruktury serverů, úložiště, sítě a databází potřebných pro vývoj. Další informace najdete v tématu Co je PaaS?

Software jako služba (SaaS)

Software jako služba (SaaS) je metoda dodávání softwarových aplikací přes Internet, na vyžádání a obvykle na základě předplatného. Pomocí SaaS poskytovatelé cloudu hostují a spravují softwarovou aplikaci a její podkladovou infrastrukturu a obsluhují veškerou údržbu, jako jsou softwarové upgrady a opravy zabezpečení. Uživatelé se k aplikaci připojují přes internet, obvykle pomocí webového prohlížeče v telefonu, tabletu nebo počítači. Pokud se chcete dozvědět více, přečtěte si téma Co je SaaS?.

Typy nasazení cloudu: veřejné, privátní, hybridní

Ne všechny cloudy jsou stejné. Existují tři způsoby nasazení prostředků cloud computingu: veřejný cloud, privátní cloud a hybridní cloud.

Veřejný cloud

Veřejné cloudy jsou vlastněné a provozované jinými poskytovateli cloudové služby, kteří dodávají své výpočetní prostředky, jako jsou servery a úložiště, přes internet. Microsoft Azure je příkladem veřejného cloudu. U veřejného cloudu veškerý hardware, software a další podpůrnou infrastrukturu vlastní a spravuje poskytovatel cloudu. Vy k těmto službám přistupujete a spravujete svůj účet pomocí webového prohlížeče.

Privátní cloud

Privátní cloud odkazuje na prostředky cloud computingu, které používá jediná společnost nebo organizace. Privátní cloud může být fyzicky umístěný v místním datovém centru společnosti. Některé společnosti také platí jiným poskytovatelům služeb za hostování jejich privátního cloudu. Privátní cloud je takový, kde se služby a infrastruktura spravuje v privátní síti.

Hybridní cloud

Hybridní cloudy kombinují veřejný a privátní cloud, které jsou technologicky propojené, aby mezi nimi šlo sdílet data a aplikace. Možnost hybridního cloudu přesouvat data a aplikace mezi privátním a veřejným cloudem dává společnostem větší flexibilitu a další možnosti nasazení.

Způsob práce cloud computingu

Všechny služby cloud computingu pracují trochu odlišně v závislosti na poskytovateli. Většina ale poskytuje uživatelsky příjemný řídicí panel přístupný pomocí prohlížeče, který IT profesionálům a vývojářům ulehčuje objednávání prostředků a správu svých účtů. Některé služby cloud computingu jsou také navržené tak, aby pracovaly s rozhraními REST API a rozhraním příkazového řádku (CLI) a dávaly tak vývojářům více možností.

Microsoft a cloud computing

Microsoft je vedoucí globální poskytovatel služeb cloud computingu pro podniky všech velikostí. Abyste se dozvěděli víc o naší cloudové platformě Microsoft Azure a jejím srovnání s ostatními poskytovateli cloudu, přečtěte si témata Co je Azure? a Azure versus AWS.