Co je cloud computing?

Průvodce pro začátečníky

Simply put, cloud computing is the delivery of computing services—including servers, storage, databases, networking, software, analytics, and intelligence—over the Internet (“the cloud”) to offer faster innovation, flexible resources, and economies of scale. You typically pay only for cloud services you use, helping you lower your operating costs, run your infrastructure more efficiently, and scale as your business needs change.

Největší výhody cloud computingu

Cloud computing is a big shift from the traditional way businesses think about IT resources. Here are seven common reasons organizations are turning to cloud computing services:

Náklady

Cloud computing eliminates the capital expense of buying hardware and software and setting up and running on-site datacenters—the racks of servers, the round-the-clock electricity for power and cooling, and the IT experts for managing the infrastructure. It adds up fast.

Rychlost

Služby cloud computingu se většinou poskytují jako samoobslužné a na vyžádání, takže i ohromná množství výpočetních prostředků jde zajistit během minut, obvykle jen na několik kliknutí myší, což dává podnikání velkou flexibilitu a snižuje tlak na plánování kapacit.

Globální rozměr

The benefits of cloud computing services include the ability to scale elastically. In cloud speak, that means delivering the right amount of IT resources—for example, more or less computing power, storage, bandwidth—right when they’re needed, and from the right geographic location.

Produktivita

Místní datová centra obvykle vyžadují hodně práce kolem, jako je nastavení hardwaru, záplatování softwaru a další časově náročné úkoly správy IT. Cloud computing odstraňuje potřebu řady těchto činností, takže IT týmy můžou ušetřený čas věnovat důležitějším obchodním cílům.

Výkon

Největší služby cloud computingu běží v celosvětové síti zabezpečených datových center, které jsou pravidelně upgradované na nejmodernější generaci rychlého a efektivního výpočetního hardwaru. To přináší řadu výhod oproti jednomu podnikovému datovému centru, jako je snížená síťová latence aplikací nebo cenové výhody.

Spolehlivost

Cloud computing usnadňuje a snižuje náklady na zálohování dat, zotavení po havárii a zajištění provozní kontinuity, protože data je možné zrcadlit ve více redundantních lokalitách v rámci sítě poskytovatele cloudu.

Zabezpečení

Řada poskytovatelů cloudu nabízí širokou škálu zásad, technologií a kontrolních prvků, které celkově posilují stav zabezpečení a tím pomáhají chránit data, aplikace a infrastrukturu před potenciálními hrozbami.

Typy cloud computingu

Not all clouds are the same and not one type of cloud computing is right for everyone. Several different models, types, and services have evolved to help offer the right solution for your needs.

First, you need to determine the type of cloud deployment, or cloud computing architecture, that your cloud services will be implemented on. There are three different ways to deploy cloud services: on a public cloud, private cloud, or hybrid cloud.

Veřejný cloud

Public clouds are owned and operated by a third-party cloud service providers, which deliver their computing resources, like servers and storage, over the Internet. Microsoft Azure is an example of a public cloud. With a public cloud, all hardware, software, and other supporting infrastructure is owned and managed by the cloud provider. You access these services and manage your account using a web browser.

Privátní cloud

Privátní cloud odkazuje na prostředky cloud computingu, které používá jediná společnost nebo organizace. Privátní cloud může být fyzicky umístěný v místním datovém centru společnosti. Některé společnosti také platí jiným poskytovatelům služeb za hostování svého privátního cloudu. Privátní cloud je takový, kde se služby a infrastruktura spravují v privátní síti.

Hybridní cloud

Hybridní cloudy kombinují veřejný a privátní cloud, které jsou technologicky propojené, aby mezi nimi šlo sdílet data a aplikace. Možnost hybridního cloudu přesouvat data a aplikace mezi privátním a veřejným cloudem dává vaší společnosti větší flexibilitu a další možnosti nasazení a pomáhá optimalizovat stávající infrastrukturu, zabezpečení a dodržování předpisů.

Typy cloudových služeb: IaaS, PaaS, bezserverová architektura a SaaS

Většina služeb cloud computingu spadá do čtyř hlavních kategorií: infrastruktura jako služba (IaaS), platforma jako služba (PaaS), bezserverová služba a software jako služba (SaaS). Někdy se jim říká stack cloud computingu, protože jsou postaveny jedna na druhé. Znalost jejich charakteristik a jejich rozdílů vám usnadní dosažení vašich obchodních cílů.

 • Infrastruktura jako služba (IaaS)

  The most basic category of cloud computing services. With IaaS, you rent IT infrastructure—servers and virtual machines (VMs), storage, networks, operating systems—from a cloud provider on a pay-as-you-go basis

  Learn more about IaaS
 • Platforma jako služba (PaaS)

  Platform as a service refers to cloud computing services that supply an on-demand environment for developing, testing, delivering, and managing software applications. PaaS is designed to make it easier for developers to quickly create web or mobile apps, without worrying about setting up or managing the underlying infrastructure of servers, storage, network, and databases needed for development.

  Learn more about PaaS
 • Architektura bez serveru

  Overlapping with PaaS, serverless computing focuses on building app functionality without spending time continually managing the servers and infrastructure required to do so. The cloud provider handles the setup, capacity planning, and server management for you. Serverless architectures are highly scalable and event-driven, only using resources when a specific function or trigger occurs.

  Learn more about serverless computing
 • Software jako služba (SaaS)

  Software as a service is a method for delivering software applications over the Internet, on demand and typically on a subscription basis. With SaaS, cloud providers host and manage the software application and underlying infrastructure, and handle any maintenance, like software upgrades and security patching. Users connect to the application over the Internet, usually with a web browser on their phone, tablet, or PC.

  Learn more about SaaS

Použití cloud computingu

You’re probably using cloud computing right now, even if you don’t realize it. If you use an online service to send email, edit documents, watch movies or TV, listen to music, play games, or store pictures and other files, it’s likely that cloud computing is making it all possible behind the scenes. The first cloud computing services are barely a decade old, but already a variety of organizations—from tiny startups to global corporations, government agencies to non-profits—are embracing the technology for all sorts of reasons.

Here are a few examples of what’s possible today with cloud services from a cloud provider:

 • Vytváření nových aplikací a služeb

  Můžete rychle vytvářet, nasazovat a škálovat aplikace (webové, mobilní nebo aplikace API) na jakékoli platformě. Získejte přístup k prostředkům, které potřebujete ke splnění požadavků na výkon, zabezpečení a dodržování předpisů.

 • Testování a vytváření aplikací

  Snižte náklady a dobu vývoje aplikací s využitím cloudových infrastruktur, u kterých můžete snadno vertikálně navýšit nebo snížit kapacitu.

 • Ukládání, zálohování a obnovování dat

  Zajistěte nákladově efektivnější ochranu dat ve velkém měřítku tím, že přenesete data přes internet do externího systému cloudového úložiště, které je přístupné z jakéhokoli umístění a zařízení.

 • Analýza dat

  Sjednoťte svá data napříč týmy, odděleními a umístěními v cloudu. Následně pomocí cloudových služeb, jako je strojové učení a umělá inteligence, můžete odhalovat poznatky, abyste se mohli kvalifikovaněji rozhodovat.

 • Streamování zvuku a videa

  Spojte se se svou cílovou skupinou kdekoli, kdykoli a na jakémkoli zařízení s využitím globálně distribuovaného videa a zvuku ve vysokém rozlišení.

 • Vložené inteligentní funkce

  Využijte inteligentní modely, které vám pomůžou oslovit zákazníky a poskytovat užitečné poznatky ze zachycených dat.

 • Dodávání softwaru na vyžádání

  Software na vyžádání, který se také označuje jako software jako služba (SaaS), umožňuje nabízet zákazníkům nejnovější dostupné verze softwaru a aktualizace kdykoli potřebují a ať jsou kdekoli.

Microsoft a cloud computing

Microsoft is a leading global provider of cloud computing services for businesses of all sizes. To learn more about the Microsoft cloud platform, our serverless application platform, and how Microsoft Azure compares to other cloud providers, see What is Azure? and Azure vs. AWS.