Přeskočit navigaci

Analýza textu

Soubor funkcí z kolekce Kognitivní služby pro jazyk, které extrahují a klasifikují a text v dokumentech a umožňují ho pochopit.

Získejte přehledy z textu pomocí zpracování přirozeného jazyka (NLP)

Získejte nové poznatky z nestrukturovaného textu pomocí NLP pomocí textové analýzy, souboru funkcí z kolekce Cognitive Services pro jazyk. Nejsou k tomu potřeba odborné znalosti strojového učení. Analýza zabarvení vám umožní lépe pochopit mínění zákazníků. Rozpoznáním klíčových frází a entit, například osob, míst a organizací, porozumíte běžným tématům a trendům. Klasifikujte lékařskou terminologii pomocí předem natrénovaných modelů specifických pro konkrétní doménu. Text můžete vyhodnocovat v mnoha jazycích.

Široké rozpoznávání entit

Rozpoznejte v textu důležité koncepty včetně klíčových frází a pojmenovaných entit, jako jsou lidé, události a organizace.

Výkonná analýza mínění

Zjistěte, co zákazníci říkají o vaší značce, a prostřednictvím dolování názorů analyzujte postoje u konkrétních témat.

Sumarizace dokumentů

Extrahujte věty, které souhrnně vyjadřují podstatu dokumentu.

Zpracování lékařského textu

Extrahujte a zpracovávejte analýzy v reálném čase a dávkové analýzy poznatků uložených v nestrukturovaném lékařském textu.

Rozpoznání a kategorizace důležitých pojmů

Využijte Rozpoznávání pojmenovaných entit k tomu, abyste z dokumentů extrahovali širokou škálu předem definovaných entit, jako jsou lidé, místa, organizace, data a časy, číselné hodnoty a více než 100 typů identifikovatelných osobních údajů, včetně chráněných informací o zdravotním stavu.

Rozpoznávání hlavních bodů v nestrukturovaném textu

Rychle vyhodnocujte a rozpoznávejte hlavní body v nestrukturovaném textu. Pomocí Extrakce klíčových frází získáte seznam důležitých frází, které nejlépe popisují odstavec. Extraktivní sumarizace (Preview) umožňuje určit věty, které nejlépe vyjadřují hlavní myšlenku dokumentu.

Lepší porozumění vnímání zákazníků

Analýza pozitivních a negativních postojů na sociálních sítích, v zákaznických recenzích a dalších zdrojích vám poskytne přehled o vnímání vaší značky. Využijte dolování názorů z textu a zjistěte postoj zákazníků ke konkrétním atributům produktů nebo služeb.

Zpracování nestrukturovaných lékařských dat

Extrahujte pomocí Analýzy textu pro zdravotnictví přehledy z nestrukturovaných klinických dokumentů, jako jsou lékařské poznámky, elektronické záznamy o zdravotním stavu a vstupní formuláře pacienta. Můžete rozpoznat, klasifikovat a určovat vztahy mezi lékařskými koncepty, jako je diagnóza, příznaky, frekvence podávání léků a jejich dávkování.

Vytvoření konverzační vrstvy nad vašimi daty

Získejte odpovědi na dotazy z částečně strukturovaného a nestrukturovaného obsahu, jako jsou adresy URL, nejčastější dotazy, příručky k produktům, blogy, dokumenty podpory a další materiály.

Automatizace pracovního postupu

Automaticky klasifikujte nestrukturovaný text a dokumenty pomocí vlastní klasifikace textu s využitím popisků specifických pro danou oblast, abyste zlepšili rozhodování.

Dokonalá ochrana osobních údajů a zabezpečení

  • Vaše data zůstávají ve vašem držení. Microsoft nevyužívá trénování prováděné na vašem textu k vylepšování modelů.
  • Zvolte, kde služba Cognitive Services zpracovává vaše data pomocí kontejnerů.
  • Analýza textu využívá infrastrukturu Azure a nabízí zabezpečení, dostupnost, dodržování předpisů a možnosti správy na podnikové úrovni.

Výkon a možnosti kontroly a přizpůsobení, které potřebujete, s flexibilními cenami

  • Plaťte průběžně na základě počtu transakcí, bez předchozích záloh.

Materiály a dokumentace ke službě Analýza textu

Prohlédnutí oblíbených materiálů pro vývojáře

Této službě důvěřují společnosti všech velikostí

KPMG zefektivňuje analýzu podvodů

KPMG pomáhá finančním institucím ušetřit milióny v nákladech na dodržování předpisů pomocí svého řešení pro analýzu rizik zákazníků, které využívá analýzy textu k rozpoznávání určitých vzorů a klíčových slov k označení případných rizik dodržování předpisů.

KPMG

Wilson Allen získává nové poznatky z nestrukturovaných dat

Společnost Wilson Allen vytvořila řešení AI, které pomáhá právním společnostem a firmám poskytujícím odborné služby po celém světě získávat nové poznatky z dříve izolovaných a nestrukturovaných dat.

Wilson Allen

Firma poskytující zdravotnické služby zlepšuje péči o pacienty

Společnost Kepro zlepšuje zdravotnické procesy díky rychlým a přesným poznatkům z textových analýz pro zdravotnictví.

Kepro

LaLiga zvyšuje zapojení fanoušků

LaLiga oslovuje milióny fanoušků po celém světě prostřednictvím osobního digitálního asistenta, který s využitím služby Analýza textu zpracovává příchozí dotazy a určuje záměry uživatelů v několika jazycích.

LaLiga

Zlepšení zkušeností zákazníků

Pojišťovna Progressive zkvalitňuje své chatboty a zlepšuje zákaznická prostředí s využitím Azure AI.

Progressive

Text Request chápe zabarvení ve velkém

Poskytovatel softwaru reaguje na nálady zákazníků a zajišťuje pozitivní marketingové zkušenosti.

Text Request

Nejčastější dotazy k Analýza textu

  • Analýza textu rozpoznává široké spektrum jazyků, variant a dialektů. Další informace najdete v dokumentaci k podpoře jazyků.
  • Ano. Analýza zabarvení a extrakce klíčových frází jsou dostupné pro vybraný počet jazyků, přičemž o další jazyky můžete požádat ve fóru služby Analýza textu.
  • Extrakce klíčových frází eliminuje nevýznamová slova a samostatná přídavná jména. Kombinace přídavných a podstatných jmen, například „nádherné vyhlídky“ nebo „pošmourné počasí“, jsou vraceny společně. Výstup se obecně skládá z podstatných jmen a předmětů věty uvedených v pořadí podle důležitosti. Důležitost se určuje podle počtu zmínění konkrétního pojmu nebo vztahu tohoto prvku k jiným prvkům v textu.
  • Vylepšení modelů a algoritmů jsou oznámena, pokud je změna významná, a přidána do služby, pokud je aktualizace méně významná. V průběhu času můžete zjistit, že výsledek stejného textového vstupu má odlišné skóre zabarvení nebo klíčové fráze. Jde o normální a záměrné důsledky používání spravovaných prostředků strojového učení v cloudu.
  • Ano, můžete použít operaci analýzy ve verzi Preview a kombinovat víc funkcí Analýzy textu v rámci jednoho asynchronního volání. Operace analýzy je aktuálně dostupná jenom pro cenovou úroveň Standard a řídí se stejnými cenovými kritérii.

Začínáme s analýzou textu