Přeskočit navigaci

Ceny za Managed Cache Service

Vyřazení služby Managed Cache Service z provozu je podle tohoto oznámení naplánováno na 30. listopadu 2016. Zákazníkům doporučujeme přejít na Azure Redis Cache.

Stávající zákazníci služby Managed Cache Service by měli migrovat na Azure Redis Cache ještě před vyřazením služby Managed Cache Service z provozu.

Služba Azure Managed Cache Service vám nabízí možnost, jak používat ukládání do mezipaměti k vytváření rychlých a škálovatelných aplikací v Microsoft Azure prostřednictvím zabezpečené a vyhrazené mezipaměti.

Managed Cache Service

Službu Managed Cache Service nabízíme ve třech úrovních podle velikosti poskytované mezipaměti: Basic, Standard a Premium.

Basic Standard Premium
Cena za jednotku $18 za měsíc
(poměrné přepočítání na hodinu)
$72 za měsíc
(poměrné přepočítání na hodinu)
$290 za měsíc
(poměrné přepočítání na hodinu)
Velikost mezipaměti na jednotku 128 MB 1 GB 5 GB
Limit Až do 8 jednotek Až do 10 jednotek Až do 30 jednotek
Pojmenované mezipaměti 1 10 10
Vysoká dostupnost 1
Oznámení 2
1 Vysoká dostupnost poskytuje replikaci objektů v mezipaměti s cílem zajistit odolnost při hardwarových chybách.
2 Oznámení, která jsou dostupná ve vrstvách Standard a Premium, umožňují asynchronně posílat do aplikací upozornění, když v clusteru mezipaměti probíhají různé operace s mezipamětí.

Pokud potřebujete služby Cache Service větší než 150 GB, kontaktujte nás.

Podpora a SLA

 • Podpora Azure zajišťuje technickou podporu pro všechny všeobecně dostupné služby Azure, včetně služeb Azure Redis Cache a Managed Cache Service. Cena podpory začíná na $29 za měsíc. Podpora k fakturaci a správě předplatného se poskytuje zadarmo.
 • Smlouva o úrovni služeb (SLA): Azure Redis Cache zaručuje, že mezipaměť na úrovni Standard nebo Premium bude dostupná minimálně 99,9 % času. Podrobnosti o naší smlouvě o úrovni služeb (SLA) najdete na stránce o SLA. Smlouva SLA pokrývá jenom připojení ke koncovým bodům mezipaměti. Součástí smlouvy SLA není ochrana proti ztrátě dat. Pro zvýšení odolnosti proti ztrátě dat doporučujeme použití funkce trvalosti dat Redis na úrovni Premium.
 • U služeb ve verzi Preview se smlouva SLA neposkytuje.

Nejčastější dotazy

Azure Redis Cache

 • Ne. Jednotky Azure Redis Cache jsou samostatné a dostupné v inzerovaných velikostech, buď jako jeden uzel na úrovni Basic, nebo jako kombinace primárního a sekundárního uzlu na úrovni Standard.

Managed Cache Service

 • Pojem „škálování“ popisuje počet jednotek určitého typu, které si zákazník může zakoupit. Určuje maximální velikost mezipaměti poskytované v každé vrstvě, např. ve vrstvě Basic se poskytuje až 1 GB, ve vrstvě Standard až 10 GB a ve vrstvě Premium až 150 GB.

 • Při dosažení limitu škálování dostanete možnost zakoupit si vrstvu vyšší úrovně, která bude líp vyhovovat vašim potřebám, pokud jde o velikost mezipaměti. Když například vyčerpáte limit 1 GB ve vrstvě Basic, budete si muset zakoupit vrstvu Standard.

 • Všechny další jednotky v rámci vrstvy jsou za stejnou cenu.

 • Momentálně na portálu nepodporujeme možnost vytvoření spravované mezipaměti. K jejímu vytvoření budete muset použít sadu Azure Powershell SDK. (Pokyny najdete tady.) Až mezipaměť vytvoříte, budete mít na portálu všechny potřebné funkce k její správě. V této chvíli vyhodnocujeme možnosti, jak tuto funkci co nejlíp vrátit zpět.

Mezipaměť hostovaná v instanci role

 • Ne. Mezipaměť hostovanou v instanci role můžete nasadit jako službu vedle jiného kódu aplikací ve webových rolích nebo rolích pracovních procesů. Můžete se ale rozhodnout role pracovních procesů vyhradit specificky pro mezipaměť a platit běžné sazby za Cloud Services, které se liší podle typu a velikosti role.

Všechny služby Cache Service

 • Přenosy dat do mezipaměti a z ní jsou zpoplatněné standardní sazbou.

 • Doporučujeme při vývoji nových produktů používat Azure Redis Cache, protože poskytuje mimořádnou flexibilitu. Vychází z otevřeného protokolu Redis, který podporuje mnoho programovacích jazyků (C/C++, .NET, Go, Java, Node.js, Objective C, Perl, PHP, Python, Ruby a víc než 29 dalších). Můžou ji tak používat skoro všechny úlohy, které v Azure vytvoříte.

 • Tuto možnost poskytujeme jako podporu pro zákazníky, kteří investovali do služby mezipaměti Velocity a jejich aplikace na ní závisejí. Můžou s přechodem k mezipaměti Redis počkat tak dlouho, jak potřebují.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Managed Cache Service

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V Zobrazit v kalkulačce

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma