Co je IaaS?

Infrastruktura jako služba

Infrastruktura jako služba (IaaS) je předem připravená výpočetní infrastruktura, která je poskytovaná a spravovaná přes internet. Je jedním ze čtyř typů cloudových služeb, společně se softwarem jako službou (SaaS), platformou jako službou (PaaS) a bezserverovou architekturou.

IaaS rychle vertikálně navyšuje kapacitu podle aktuální potřeby a umožňuje vám platit jenom za to, co skutečně využíváte. Díky IaaS si nemusíte dělat starosti se složitostí a náklady na nákup a správu vlastních fyzických serverů a další infrastruktury datového centra. Každý prostředek se nabízí jako samostatná servisní komponenta a vy si ji pronajímáte jen na potřebnou dobu. Poskytovatel služby cloud computingu, jako je Azure, spravuje infrastrukturu, zatímco vy nakupujete, instalujete, konfigurujete a spravujete svůj vlastní software – operační systémy, middleware a aplikace.

Infrastruktura jako služba – IaaS zahrnuje servery a úložiště, síťové brány firewall a zabezpečení a datová centra (fyzický závod/budova). PaaS zahrnuje elementy IaaS a navíc operační systémy, vývojové nástroje, správu databází a obchodní analýzy. SaaS zahrnuje elementy PaaS a hostované aplikace.
Hostované aplikace Nástroje pro vývoj, správa databází, obchodní analýzy Operační systémy Servery a úložiště Zabezpečení a brány sítí Fyzický provoz/budova datového centra

Obvyklé obchodní scénáře IaaS

Typické oblasti, kde společnosti využívají IaaS:

Vývoj a testování. Týmy mohou snadno sestavit a zase rozebrat vývojová a testovací prostředí, takže dodají nové aplikace na trh dříve. IaaS umožňuje škálovat vývojová a testovací prostředí rychle a ekonomicky.

Hostování webů. Provozování webů pomocí IaaS může být levnější než tradiční hostování webů.

Storage, zálohování a obnovení. Organizace se mohou vyhnout počátečním nákladům na úložiště a problémům se složitostí správy úložiště, která obvykle vyžaduje zkušený personál spravující data a kontrolující plnění právních požadavků a požadavků na dodržování předpisů. IaaS se hodí k řešení nepředvídaných požadavků i postupného růstu potřeb úložiště. Může také zjednodušit plánování a správu systémů pro zálohování a obnovu.

Webové aplikace. IaaS poskytuje veškerou infrastrukturu pro podporu webových aplikací, včetně úložiště, webových a aplikačních serverů a síťových prostředků. Organizace mohou s IaaS webové aplikace snadno nasadit a škálovat infrastrukturu podle potřeb aplikací, které jsou nepředvídatelné.

Prostředí HPC. Prostředí HPC (high-performance computing) na superpočítačích, v gridové architektuře a ve výpočetních clusterech pomáhá řešit komplexní problémy zahrnující miliony proměnných nebo výpočtů. Patří mezi ně například simulace zemětřesení či rozkladu proteinů, předpovědi počasí a klimatických změn, finanční modelování nebo vyhodnocení designu výrobků.

Analýzy velkých objemů dat. Velký objem dat (big data) je oblíbený termín pro rozsáhlé sady dat, které obsahují potenciálně užitečné vzorce, trendy a asociace. Dolování datových sad za účelem určení a vyhledání těchto skrytých vzorců vyžaduje obrovské množství výpočetního výkonu, které může IaaS poskytovat za ekonomicky přijatelných podmínek.

Výhody IaaS

Eliminuje investiční náklady a snižuje průběžné výdaje. IaaS umožňuje vyhnout se počátečním nákladům nutným k vytvoření a správě vlastního datového centra a stává se úspornou volbou pro startupy a firmy testující nové nápady.

Zlepšuje kontinuitu podnikových procesů a zotavení po havárii. Dosažení vysoké dostupnosti, kontinuity podnikových procesů a zotavení po havárii je nákladná záležitost vyžadující nemalou technologickou i personální podporu. Při použití správné smlouvy o úrovni služeb (SLA) může IaaS tyto náklady snížit a umožnit přístup k aplikacím i datům během havárie nebo odstávky.

Inovujte rychle. Jakmile se rozhodnete uvést nový produkt nebo iniciativu, potřebná výpočetní infrastruktura může být připravená během minut nebo hodin, a ne během dnů, týdnů a někdy i měsíců jako při interní instalaci.

Reagujte rychleji na měnící se obchodní podmínky. IaaS šetří peníze tím, že umožňuje rychle škálovat prostředky, abyste obsloužili výkyvy potřeb pro vaši aplikaci, například během prázdnin, a pak se vrátit k předchozí úrovni prostředků, když se aktivita dostane k normálu.

Soustřeďte se na podstatu podnikání. IaaS uvolňuje vašemu týmu ruce, aby se mohl soustředit na základní obchodní aktivity organizace, a ne na IT infrastrukturu.

Zvýšení stability, spolehlivosti a podporovatelnosti. S modelem IaaS není potřeba spravovat a upgradovat software a hardware nebo řešit problémy s vybavením. Když uzavřete vhodnou smlouvu, poskytovatel služeb zajistí, že je infrastruktura spolehlivá a splňuje požadavky SLA.

Lepší zabezpečení. Když uzavřete vhodnou smlouvu, poskytovatel cloudové služby může zajišťovat zabezpečení vašich aplikací a dat, které může být lepší než to, kterého dosáhnete vlastními prostředky.

Nové aplikace se dostanou k uživatelům rychleji. Protože před vývojem a nasazením aplikací nemusíte nejdřív instalovat infrastrukturu, můžete je s IaaS dodat uživatelům rychleji.

Začínáme s Azure IaaS

Podívejte se, jak infrastruktura jako služba (IaaS) v Azure pomáhá rychle vytvořit zabezpečenou a škálovatelnou infrastrukturu a současně snižuje finanční prostředky a zkracuje čas potřebný pro plánování, zajišťování a správu.

Rychlé zřízení infrastruktury pro všechny úlohy

Nasazování hybridních prostředí konzistentních s místní infrastrukturou

Ochrana aplikací s využitím služeb zabezpečení a správy

Snížení a optimalizace nákladů na infrastrukturu