Co všechno se dá s Azure dělat zdarma

Využijte bezplatné možnosti – kdykoli a bez jakéhokoli předplatného.


Začít teď

Můžete rychle sestavit a hostovat až 10 webových nebo mobilních aplikací pro jakoukoliv platformu nebo zařízení.

Azure App Service je jedinečná cloudová služba, která umožňuje rychle a jednoduše vytvářet webové a mobilní podnikové aplikace pro libovolnou platformu nebo zařízení a nasazovat je do škálovatelné a spolehlivé cloudové infrastruktury.

Můžete zdarma odeslat až 1 milión nabízených oznámení za měsíc, které jde zaslat najednou miliónům uživatelů, nebo je přizpůsobit jednotlivým uživatelům.

Škálovatelný modul pro zasílání nabízených oznámení umožňuje rychle rozesílat miliony zpráv.

Maximalizujte využití vašich mobilních aplikací a příjmy z nich s využitím až 100 bezplatných aktivních uživatelů měsíčně v rámci naší platformy pro zapojení uživatelů řízené daty.

Azure Mobile Engagement umožňuje maximalizovat využití mobilních aplikací a výnosy z nich. Tato datově řízená platforma, která slouží k zapojení uživatelů, je poskytovaná jako SaaS. Umožňuje jemnou segmentaci uživatelů v reálném čase, analýzu uživatelů aplikace a kontextová inteligentní nabízená oznámení a zprávy v aplikaci ve všech připojených zařízeních. Uzavírá marketingovou smyčku pro vývojáře aplikací a pracovníky marketingu a umožňuje, aby byli ve správný čas v přímém kontaktu se všemi zákazníky, a to osobním, cíleným a nevtíravým způsobem.

Přidejte do svých webových a mobilních aplikací možnosti sofistikovaného vyhledávání a hostujte prvních 10 000 dokumentů.

Azure Search je plně spravovaná služba, která umožňuje přidat k webu a mobilním aplikacím důmyslné vyhledávací funkce bez obvyklých složitostí spojených s fulltextovým vyhledáváním.

Ještě dnes můžete začít v cloudu sestavovat pokročilá analytická řešení a experimentovat se strojovým učením.

Azure Machine Learning umožňuje jednoduše navrhnout, testovat, zprovoznit a spravovat prediktivní analytická řešení v cloudu.

Získejte až 5 bezplatných aktivit měsíčně k organizování a správě datových kanálů napříč celou škálou transformačních služeb a zdrojů dat.

Azure Data Factory je spravovaná služba, která poskytuje důvěryhodné informace z nezpracovaných dat v cloudu nebo místních zdrojích. Budete moct snadno vytvářet, organizovat a plánovat vysoce dostupné, vůči chybám odolné pracovní postupy pro činnosti spojené s přesuny a transformací dat. Budete mít okamžitý přehled o stavu služeb a datových kanálech díky bohaté paletě vizuálních prvků nabízených přes web Azure Portal.

Umožněte až 50 uživatelům vyhledávat až 5000 datových objektů ve vašem katalogu.

Azure Data Catalog je plně spravovaná služba, která slouží jako systém registrace a systém zjišťování pro podnikové zdroje dat. Umožňuje uživatelům (od analytiků a odborníků na data po vývojáře) registrovat, zjišťovat a orientovat se ve zdrojích dat a používat je. Na základě poznámek a metadat získaných formou crowdsourcingu můžete zachycovat interní znalosti o vaší organizaci. Budete si moct posvítit na skrytá data a lépe zhodnotit firemní zdroje dat.

Bezplatně získáte až 3000 zpráv na den, abyste mohli monitorovat a kontrolovat až 10 zařízení Internetu věcí (IoT).

Zprovozněte rychle svůj projekt Internetu věcí pomocí Centra IoT Microsoftu. Připojte, monitorujte a řiďte miliardy prostředků IoT, které běží na širokém spektru operačních systémů a protokolů. S těmito prostředky budete moct navázat spolehlivou obousměrnou komunikaci, i když se připojují třeba jenom přerušovaně, abyste mohli analyzovat příchozí telemetrická data a na jejich základě jednat. Vylepšete zabezpečení svých řešení IoT tím, že využijete ověřování podle zařízení ke komunikaci se zařízeními, která mají příslušné přihlašovací údaje. Můžete taky odebrat přístupová práva ke konkrétním zařízením a udržovat tak integritu svého systému.

Vytvořte si v cloudu privátní síť s až 50 bezplatnými virtuálními sítěmi.

Azure Virtual Network umožňuje vytvářet privátní sítě v cloudu s úplnou kontrolou nad IP adresami, servery DNS, pravidly zabezpečení a provozními toky. Virtuální síť můžete zabezpečeně připojit k místním sítím s použitím tunelu VPN nebo soukromě s použitím služby ExpressRoute.

Zabezpečte své informace pomocí vysoce dostupné správy identit a přístupu pro cloud. Získáte podporu až pro 500 000 adresářových objektů a jednotné přihlašování až pro 10 aplikací na uživatele.

Azure Active Directory zajišťuje správu identit a řízení přístupu pro cloudové aplikace. Abyste uživatelům usnadnili přístup ke cloudovým aplikacím, můžete synchronizovat místní identity a povolit jednotné přihlašování. Azure Active Directory je k dispozici ve 3 edicích: Free, Basic a Premium.

Povolte správu identit a přístupu pro vaše webové a mobilní aplikace přístupné pro zákazníky díky možnosti zdarma uložit 50 000 uživatelů a ověření za měsíc.

Azure Active Directory je cloudová služba s osvědčenou schopností obsluhovat miliardy ověřování denně, která rozšiřuje svou nabídku služeb o správu identit zákazníků: Azure Active Directory B2C, nyní ve verzi Public Preview. Azure Active Directory B2C je ucelené řešení správy identit pro vaše zákaznické aplikace, které je možné snadno integrovat do libovolné platformy a které je dostupné z libovolného zařízení. Během období Public Preview bude služba zdarma.

Plánujte, sestavujte a dodávejte software v libovolném jazyce pro řadu platforem, a to zdarma až pro 5 uživatelů.

Visual Studio Team Services nabízí cloudové řešení správy životního cyklu aplikací (ALM) zahrnující všechno od úložišť hostovaného kódu a sledování problémů až po zátěžové testování a automatizované sestavování. Je přístupná téměř odkudkoli a vytvoření účtu je zdarma. Licence ke službě Visual Studio Team Services se poskytuje nezávisle na službách Azure.

Získáte možnost monitorovat využití a výkon živých aplikací běžících na neomezeném počtu hostitelů nebo zařízení.

Application Insights je komplexní řešení telemetrie, které vám může pomoci zjistit potíže, posoudit jejich dopad a vyřešit problémy ve vašich webových aplikacích a službách. Poskytuje hloubkovou diagnostiku a informace v reálném čase a zároveň je přirozenou součástí procesů ALM prostřednictvím integrací sady Visual Studio, Visual Studio Team Services a Diagnostika Azure. Podporuje ASP.NET, J2EE a většinu populárních webových technologií pro webové aplikace v Azure nebo na vašich vlastních serverech.

Můžete spouštět opakující se úlohy, jako je čištění protokolů nebo zálohování, podle libovolného plánu a získat až 3 600 provedení úloh za měsíc.

Azure Scheduler umožňuje aktivovat akce, které volají koncové body HTTP/S nebo odesílají zprávy do fronty úložiště podle kteréhokoli plánu. Můžete vytvářet úlohy, které spolehlivě volají služby v rámci i mimo Azure, a spouštět je okamžitě, podle pravidelného či nepravidelného plánu nebo k datu v budoucnu.

Můžete automatizovat časté a časově náročné úlohy správy IT, které jsou náchylné k chybám, a získat až 500 minut doby běhu úloh měsíčně.

Azure Automation umožňuje automatické vytváření, nasazování, sledování a údržbu prostředků v prostředí Azure pomocí vysoce škálovatelného a spolehlivého prováděcího modulu.

Převeďte až 500 MB operačních dat měsíčně na užitečné přehledy o provozu IT.

Azure Log Analytics umožňuje shromažďovat, korelovat a vizualizovat všechna počítačová data, jako jsou protokoly událostí, síťové protokoly, údaje o výkonu a spousta dalších, z místních i cloudových prostředků.

Prozkoumejte i další bezplatné možnosti

Vytvoření bezplatného účtu