Nejčastější dotazy k bezplatnému účtu Azure

Co je bezplatný účet Azure?

Vytvoření bezplatného účtu Azure je jedním ze způsobů, jak získat přístup ke službám Azure. Když začnete používat Azure s bezplatným účtem, získáte kredit $200, který můžete utratit do uplynutí 30 dnů od registrace. Kromě toho získáte bezplatné měsíční objemy služeb dvou skupin: Oblíbené služby, které jsou zdarma po dobu 12 měsíců, a víc než 25 dalších služeb, které jsou zdarma vždycky. Bezplatné služby závisejí na dostupnosti jednotlivých prostředků a oblastí.

Projděte si úplné podmínky nabídek.

Určité typy a objemy těchto služeb jsou k dispozici každý měsíc zdarma:

Produkty Období bezplatné dostupnosti
5 000 textových záznamů s využitím instance Analýzy textu na úrovni Standard 12 měsíců
20 000 transakcí instance Detektoru anomálií na úrovni Standard 12 měsíců
500 stránek Rozpoznávání formulářů S0 12 měsíců
50 000 transakcí s využitím Personalizace na úrovni S0 12 měsíců
10 000 transakcí instance služby Content Moderator na úrovni Standard pro účely moderování nebo kontroly 12 měsíců
10 000 předpovědí s využitím instance služby Custom Vision na úrovni Standard, včetně jedné hodiny cvičení a dvou projektů s 5 000 trénovacími obrázky 12 měsíců
5 000 transakcí s využitím Počítačového zpracování obrazu pro každou úroveň S1, S2 a S3 12 měsíců
10 000 transakcí žádostí o text s využitím služby Language Understanding (LUIS) 12 měsíců
Tři spravované dokumenty se službou QnA Maker 12 měsíců
30 000 transakcí s využitím instance Rozpoznávání tváře na úrovni Standard 12 měsíců
2 miliony znaků libovolné kombinace standardního překladu a vlastního tréninku s využitím služby Translator 12 měsíců
128 GB Spravovaných disků jako kombinace dvou 64GB (P6) úložišť SSD a navíc 1GB snímek a 2 miliony vstupně-výstupních operací 12 měsíců
5 GB úložiště LRS-Hot služby Blob Storage s 20 000 operací čtení a 10 000 operací zápisu 12 měsíců
5 GB úložiště LRS služby File Storage se 2 miliony operací čtení, 2 miliony operací výpisu a 2 miliony ostatních operací se soubory 12 měsíců
Instance služby SQL Database úrovně Standard S0 o velikosti 250 GB s 10 jednotkami databázových transakcí 12 měsíců
15 GB šířky pásma pro odchozí přenos dat s neomezeným příchozím přenosem zdarma 12 měsíců
750 hodin Azure Virtual Machines B1S pro obecné účely pro Microsoft Windows Server 12 měsíců
750 hodin Azure Virtual Machines B1S pro obecné účely pro Linux 12 měsíců
750 hodin, 15 GB zpracování dat a až pět pravidel pro Standard Load Balancer 12 měsíců
1 registr úrovně Standard se 100GB úložištěm a 10 webhooky pro Container Registry 12 měsíců
1500 hodin dynamických veřejných IP adres pro použití s virtuálními počítači B1S 12 měsíců
750 hodin a 13 milionů operací základní jednotky služby Service Bus úrovně Standard 12 měsíců
Zřízená propustnost 400 RU/s a 25GB úložiště pro Azure Cosmos DB 12 měsíců
750 hodin služby VPN Gateway s bránou typu VpnGw1 12 měsíců
10 GB LRS Archivu služby Storage, 10 GB zápisu a načítání LRS (místně redundantního úložiště) nebo GRS (geograficky redundantního úložiště) a 100 čtení 12 měsíců
Zřízená propustnost 400 RU/s a 5GB úložiště pro Azure Cosmos DB Navždy zdarma
Azure IoT Central zahrnuje 7denní bezplatnou zkušební verzi pro nové předplatitele a 2 měsíční připojená zařízení zdarma. Navždy zdarma
Úrovně účtů Azure Maps S0 nabízejí 250 000 načtení čtverců mapy za měsíc a 25 000 volání služeb za měsíc. Navždy zdarma
5 GB šířky pásma pro odchozí přenos dat s neomezeným příchozím přenosem zdarma Navždy zdarma
10 webových nebo mobilních aplikací nebo aplikací API se službou Azure App Service s 1GB úložištěm Navždy zdarma
1 milion požadavků a 400 000 GB spotřeby prostředků se službou Azure Functions Navždy zdarma
100 000 operací pro publikování a doručování událostí s Event Gridem Navždy zdarma
50 000 uložených objektů s Azure Active Directory a jednotné přihlašování pro všechny cloudové aplikace a vícefaktorové ověřování Navždy zdarma
50 000 aktivních uživatelů za měsíc (MAU) s Azure Active Directory B2C Navždy zdarma
Bezplatná platforma Azure Service Fabric pro vytváření aplikací mikroslužeb Navždy zdarma
Prvních 5 uživatelů zdarma s Azure DevOps Navždy zdarma
Neomezený počet uzlů (instance serveru nebo platformy jako služby) s Application Insights a 1GB zahrnutých telemetrických dat za měsíc Navždy zdarma
Neomezené využití služby Azure DevTest Labs Navždy zdarma
Machine Learning se 100 moduly a 1 hod. na experiment s 10GB zahrnutým úložištěm Navždy zdarma
Bezplatné vyhodnocování zásad a doporučení s Azure Security Center Navždy zdarma
Neomezený počet doporučení a osvědčených postupů s Azure Advisorem Navždy zdarma
Edice Free služby Azure IoT Hub zahrnuje 8 000 zpráv za den s dimenzí měření zpráv 0,5 kB Navždy zdarma
5 aktivit s nízkou frekvencí zdarma se službou Azure Data Factory Navždy zdarma
50MB úložiště pro 10 000 hostovaných dokumentů se službou Azure Cognitive Search, včetně 3 indexů na službu Navždy zdarma
Bezplatný obor názvů a 1 milion nabízených oznámení se službou Azure Notification Hubs Navždy zdarma
Neomezené využití služby Azure Batch k plánování úloh a správě clusteru Navždy zdarma
500 minut běhu úloh zdarma se službou Azure Automation Navždy zdarma
Neomezený počet uživatelů a 5 000 objektů katalogu se službou Azure Data Catalog Navždy zdarma
Zpracování 30 000 transakcí za měsíc o rychlosti 20 transakcí za minutu s rozhraním API pro rozpoznávání tváře Navždy zdarma
2 miliony zahrnutých znaků zdarma pro službu Translator Navždy zdarma
5 MB analýz za den zdarma a navíc 31denní doba uchování s využitím Log Analytics Navždy zdarma
50 virtuálních sítí zdarma se službou Azure Virtual Network Navždy zdarma
Neomezené přenosy příchozích dat mezi virtuálními sítěmi Navždy zdarma
Bezplatná služba Azure Container Service pro vytváření clusterů virtuálních počítačů Navždy zdarma

Kdo má nárok na bezplatný účet Azure?

Bezplatný účet Azure je dostupný všem zákazníkům, kteří ještě nikdy nezkoušeli Azure ani za tuto platformu neplatili.

Platí se něco za začátek s bezplatným účtem Azure?

Ne. Začít můžete zdarma a navíc získáte kredit $200, který se dá využít během prvních 30 dnů, a také bezplatné objemy služeb.

Budu po uplynutí 30 dnů něco platit?

Po uplynutí 30 dnů nebo vyčerpání kreditu $200 (podle toho, co nastane dříve) budete platit jenom za to, co využijete nad rámec bezplatných měsíčních objemů jednotlivých služeb. Pokud si chcete zajistit bezplatné služby i po uplynutí 30 dnů, přejděte na tarify průběžných plateb. Pokud nepřejdete na průběžné platby, nemůžete nakupovat služby Azure nad rámec kreditu $200 a váš účet i služby se nakonec vypnou.

Co se stane po využití bezplatného kreditu $200 nebo na konci 30denního období?

Budeme vás informovat, abyste se mohli rozhodnout, jestli chcete přejít na průběžné platby, které vám umožní nakupovat služby Azure nad rámec bezplatných objemů. Pokud tak učiníte, budete mít nadále přístup ke všem bezplatným službám. Pokud ne, váš účet i služby se vypnou. Pokud chcete pokračovat v jejich využívání, musíte přejít na průběžné platby.

Co znamená upgradovat účet?

Když si zaregistrujete bezplatný účet Azure, získáte kredit $200. Během prvních 30 dnů se všechny služby, které využijete nad rámec příslušných bezplatných objemů, z tohoto kreditu $200 odečtou. Pokud jste kredit $200 už využili nebo uplynulo 30 dnů (podle toho, co nastane dřív), musíte upgradovat přechodem na průběžné platby. Tímto způsobem si zachováte bezplatné objemy služeb a můžete služby nad rámec příslušných bezplatných objemů nakupovat podle potřeby. Náklady na tyto služby se účtují podle způsobu platby, který zadáte.

Co se stane se službami, když neprovedu upgrade?

Pokud se po uplynutí 30 dnů nebo vyčerpání kreditu $200 (podle toho, co nastane dříve) rozhodnete nepřejít na průběžné platby, veškeré služby, které jste nasadili, budou vyřazeny z provozu a ztratíte k nim přístup. Pokud k nim chcete znovu získat přístup, přejděte během následujících 30 dnů na v průběžné platby.

Jak zjistím, jaká část kreditu $200 mi ještě zbývá?

Zbývající kredit si můžete zobrazit v sekci Azure Cost Management and Billing na webu Azure Portal.

Co se stane s mým nevyužitým kreditem, když upgraduju před uplynutím 30 dnů?

Pokud přejdete na průběžné platby ještě před uplynutím 30 dnů, o kredit nepřijdete. Když přejdete na průběžné platby, případný zbývající kredit bude stále k dispozici po celou dobu 30 dní od okamžiku, kdy jste si vytvořili bezplatný účet.

Co potřebuji k registraci bezplatného účtu?

Stačí vám telefonní číslo, kreditní nebo debetní karta a účet GitHub nebo Microsoft.

Je pro registraci do Azure potřeba účet Microsoft?

K registraci můžete použít účet Microsoft nebo účet GitHub.

Jak funguje proces registrace s využitím GitHubu?

Teď se můžete zaregistrovat pomocí odkazu Možnosti přihlášení na přihlašovací stránce Azure. Když se jako uživatel GitHubu poprvé pomocí svých přihlašovacích údajů přihlásíte k produktu Microsoftu, GitHub vás požádá o potvrzení souhlasu. GitHub bude s Microsoftem sdílet jméno a privátní a veřejné e-mailové adresy ve vašem účtu GitHub, aby bylo možné zkontrolovat, jestli už máte účet Microsoft. Pokud to vypadá, že účet už máte, budete mít možnost tento účet použít a přidat si účet GitHub jako způsob přihlášení. V opačném případě se vytvoří nový účet a propojí se s účtem GitHub.

Které informace z GitHubu se budou sdílet s Microsoftem?

Microsoft chrání soukromí uživatelů. Žádost o informace z profilu slouží ke kontrole existence účtu Microsoft a v případě potřeby k jeho vytvoření. Jakmile se vaše informace dostanou do ekosystému Microsoftu, chrání je podmínky služeb Microsoftu a bez vašeho povolení se nesdílí. Připojení identity z GitHubu k účtu Microsoft neposkytne Microsoftu žádný přístup ke kódu.

Proč je potřeba zadat platební kartu a telefonní číslo?

Jedním ze způsobů, jak udržujeme ceny nízko, je ověření, že vlastníkem účtu je skutečná osoba, a ne robot. Telefonní číslo a platební karta slouží k ověření identity. Při registraci z vaší platební karty nic nestrhneme, ale možná zaznamenáte, že na účtu k vaší platební kartě je zablokovaná ověřovací částka ve výši jednoho dolaru. Toto zablokování je dočasné, bude odebráno a nebude se vám nikdy účtovat.

Co se stane po skončení 12 měsíců?

Po přechodu na průběžné platby jsou některé typy oblíbených služeb, jako jsou výpočetní prostředky, síťové služby, úložiště a databáze, v určitých měsíčních objemech k dispozici po dobu 12 měsíců zdarma. Pokud použijte některou z těchto služeb po uplynutí 12 měsíců, i nadále poběží a využití nad rámec volných objemů se vám bude účtovat podle tarifů průběžných plateb.

Je možné bezplatný účet Azure použít pro produkční prostředí, nebo pouze pro vývoj?

Bezplatný účet Azure poskytuje přístup ke všem službám Azure a nebrání zákazníkům v realizaci vlastních nápadů. Bezplatný účet Azure zahrnuje určité služby – a určité objemy těchto služeb – zdarma. Pro umožnění vlastních produkčních scénářů možná budete potřebovat použít prostředky nad rámec bezplatného množství. Tyto další prostředky se vám budou účtovat podle tarifů průběžných plateb.

Jsou bezplatný účet, bezplatné služby a kredit $200 k dispozici v mezinárodním měřítku?

Ano. Jsou dostupné ve všech zemích, kde je platforma Azure komerčně dostupná (to však nezahrnuje produkty suverénních cloudů v oblastech US Government, Azure China a Azure Germany). Azure je teď komerčně dostupný ve 140 zemích a oblastech, mezi které patří:

 • Afghánistán
 • Albánie
 • Alžírsko
 • Americké Panenské ostrovy
 • Angola
 • Argentina
 • Arménie
 • Austrálie
 • Ázerbájdžán
 • Bahamy
 • Bahrajn
 • Bangladéš
 • Barbados
 • Belgie
 • Belize
 • Bělorusko
 • Bermudy
 • Bolívie
 • Bosna a Hercegovina
 • Botswana
 • Brazílie
 • Brunej Darussalam
 • Bulharsko
 • Curaçao
 • Černá Hora
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Dominikánská republika
 • Egypt
 • Ekvádor
 • Estonsko
 • Etiopie
 • Faerské ostrovy
 • Fidži
 • Filipíny
 • Finsko
 • Francie
 • Ghana
 • Gruzie
 • Guatemala
 • Honduras
 • Hongkong – zvláštní administrativní oblast
 • Chile
 • China
 • Chorvatsko
 • Indie
 • Indonésie
 • Irák
 • Irsko
 • Island
 • Itálie
 • Izrael
 • Jamajka
 • Japonsko
 • Jemen
 • Jižní Afrika
 • Jordánsko
 • Kajmanské ostrovy
 • Kamerun
 • Kanada
 • Katar
 • Kazachstán
 • Keňa
 • Kolumbie
 • Konžská republika
 • Korea
 • Kostarika
 • Kuvajt
 • Kypr
 • Libanon
 • Libye
 • Lichtenštejnsko
 • Litva
 • Lotyšsko
 • Lucembursko
 • Macao
 • Maďarsko
 • Makedonie (BRJ)
 • Malajsie
 • Malta
 • Maroko
 • Mauricius
 • Mexiko
 • Moldavsko
 • Monako
 • Mongolsko
 • Namibie
 • Německo
 • Nepál
 • Nigérie
 • Nikaragua
 • Nizozemsko
 • Norsko
 • Nový Zéland
 • Omán
 • Pákistán
 • Palestinská samospráva
 • Panama
 • Paraguay
 • Peru
 • Pobřeží slonoviny
 • Polsko
 • Portoriko
 • Portugalsko
 • Rakousko
 • Republika Cabo Verde
 • Rumunsko
 • Rusko
 • Rwanda
 • Řecko
 • Salvador
 • Saúdská Arábie
 • Senegal
 • Singapur
 • Slovensko
 • Slovinsko
 • Spojené arabské emiráty
 • Spojené království
 • Spojené státy
 • Srbsko
 • Srí Lanka
 • Svatý Kryštof a Nevis
 • Španělsko
 • Švédsko
 • Švýcarsko
 • Tádžikistán
 • Tanzanie
 • Thajsko
 • Tchaj-wan
 • Trinidad a Tobago
 • Tunisko
 • Turecko
 • Turkmenistán
 • Uganda
 • Ukrajina
 • Uruguay
 • Uzbekistán
 • Venezuela
 • Vietnam
 • Zambie
 • Zimbabwe

Můžu některý se svých kreditů $200 využít pro nabídky Azure Marketplace?

Ne, váš kredit se nedá použít pro nabídky Azure Marketplace. Mnoho partnerů Azure Marketplace ale pro svá řešení nabízí bezplatné zkušební verze a plány pro úrovně Free.

Kolik nabídek bezplatného účtu si můžu registrovat?

Platí limit jeden účet s bezplatnými službami a kreditem $200 na nového zákazníka. Pokud ale přejdete na průběžné platby, můžete nad rámec bezplatných objemů používat libovolný počet produktů.

Můžu v rámci bezplatného účtu Azure využít Zvýhodněné hybridní využití Azure?

Ne. Zvýhodněné hybridní využití Azure nejde kombinovat se službami nabízenými zdarma.

Je možné kredit utratit za spotové virtuální počítače Azure?

Ne, ale po využití kreditu můžete přejít na průběžné platby a ve srovnání s průběžnými platbami za virtuální počítače nakupovat spotové virtuální počítače s výraznými slevami.

Co když mám ještě další dotazy?

Zavolejte nám na číslo 1-855-270-0615 a my vám na všechny dotazy rádi odpovíme.

Vytvoření bezplatného účtu