Přeskočit navigaci

Sestavujte aplikace .NET s bezplatným účtem Azure

Začněte s 12 měsíci služeb zdarma

Oblíbené služby zdarma po dobu 12 měsíců
40+ other services free always
+

Začněte s kreditem Azure $200

Na jeho využití nad rámec bezplatných služeb budete mít 30 dnů.

Tady je ukázka toho, co všechno se dá s Azure dělat

Vytvářejte výkonné cloudové aplikace s využitím plně spravované platformy

Sestavujte, nasazujte a škálujte aplikace .NET s využitím služby Azure App Service nebo využijte výpočetní prostředí bez serveru a Azure Functions, aniž byste museli měnit infrastrukturu, a to díky známému prostředí IDE sady Visual Studio.

Vytvářejte inteligentní aplikace založené na datech

Využijte výhod umělé inteligence a datových služeb Azure, od rozpoznávání obrázků přes služby robotů až po databáze, a vytvářejte nová prostředí, která se budou škálovat.

Opravte potíže dřív, než si jich vaši uživatelé všimnou

Výkonné nástroje po monitorování výkonu aplikací vás upozorní hned, jakmile u vaší aplikace dojde k nějakému problému. Pokročilá integrovaná diagnostika vám pomůže rychleji zjistit původní příčinu.

Po vyčerpání kreditu můžete dál využívat bezplatné služby

Move to pay as you go for free monthly amounts of popular services for 12 months and 40+ other services always.

Po vyčerpání kreditu můžete dál využívat bezplatné služby

Move to pay as you go for free monthly amounts of popular services for 12 months and 40+ other services always.

Služba Azure Popis Typ Bezplatný měsíční objem Bezplatné období
Advisor
Získejte individuální doporučení a osvědčené postupy pro Azure. Management and governance Neomezený počet Vždycky
Analýza textu
Extrahujte z textu informace například o zabarvení, klíčových frázích, pojmenovaných entitách nebo jazyce. AI + machine learning 5 000 transakcí – úroveň S0 12 měsíců
App Bot Service
Vývoj inteligentních robotů na podnikové úrovni, které se škálují podle potřeby AI + machine learning 10 000 zpráv kanálu na úrovni Premium a neomezený počet zpráv kanálu na úrovni Standard Vždycky
App Configuration
Ukládání a správa konfigurací pro všechny aplikace Azure Developer tools 1 000 požadavků za den s 10MB úložištěm Vždycky
App Service
Rychle vytvářejte výkonné aplikace pro libovolnou platformu nebo zařízení pomocí nástrojů podle vašeho výběru, včetně Node.js a PHP. Compute 10 webových nebo mobilních aplikací nebo aplikací API s 1GB úložištěm Vždycky
Archiv služby Storage
Ukládání a správa zřídka používaných dat s využitím místně redundantního úložiště (LRS) nebo geograficky redundantního úložiště (GRS) Storage 10GB úložiště LRS, 10 GB LRS nebo GRS pro zápis a načítání a 100 čtení 12 měsíců
Asistivní čtečka
Embed text reading and comprehension capabilities into applications. AI + machine learning 3 million characters Vždycky
Automation
Automatizace procesů zjednodušuje správu cloudu. Management and governance 500 minut běhu úloh Vždycky
Azure Active Directory (Azure AD)
Zajistěte správu identit a přístupu zákazníků v cloudu. Identity 50 000 uložených objektů s jednotným přihlašováním pro všechny cloudové aplikace Vždycky
Azure Arc
Extend Azure management and services. Hybrid + multicloud Free Azure control plane functionality for resources outside Azure, search and indexing for Azure Arc-enabled resources Vždycky
Azure Cosmos DB
Vytvářejte moderní aplikace v libovolném měřítku s využitím rychlé databáze NoSQL a otevřených rozhraní API. Databases 400 jednotek žádostí za sekundu (zřízená propustnost) a 25G úložiště 12 měsíců
Azure Cosmos DB
Vytvářejte moderní aplikace v libovolném měřítku s využitím rychlé databáze NoSQL a otevřených rozhraní API. Databases 1 000 jednotek žádostí za sekundu (zřízená propustnost) a 25G úložiště Vždycky
Azure Database for MySQL
Hostování plně spravované a škálovatelné služby MySQL Database v Azure Databases 750 hours of Flexible Server—Burstable B1MS Instance, 32 GB storage, and 32 GB backup storage 12 měsíců
Azure Database for PostgreSQL
Vytváření inteligentních a škálovatelných aplikací pomocí plně spravované databáze pro PostgreSQL Databases 750 hodin – Flexibilní server verze Preview – nárazová instance B1MS, úložiště 32 GB a 32GB úložiště zálohování 12 měsíců
Azure DevOps
Vytvářejte aplikace v jakémkoli jazyce s využitím úložišť Git, CI/CD a automatizace sestavení a vydání. Developer tools 5 uživatelů s neomezenými privátními úložišti Git Vždycky
Azure Kubernetes Service (AKS)
Nasazujte a spravujte kontejnery pomocí nástrojů podle vašeho výběru. Compute Zdarma Vždycky
Azure Lighthouse
Manage service providers with Zero Trust access controls. Management and governance Zdarma Vždycky
Azure Migrate
Discover, assess, right-size, and migrate your on-premises virtual machines to Azure. Migration Zdarma Vždycky
Azure Policy
Zajištění dodržování předpisů cloudu v reálném čase ve velkém s konzistentními zásadami správného řízení prostředků Management and governance Bezplatný přístup k funkcím pro sledování změn a konfiguraci Vždycky
Batch
Škálujte aplikaci v cloudu s využitím orchestrace úloh a plánování pro aplikace HPC. Compute Zdarma Vždycky
Blob Storage
Využijte masivně škálovatelné úložiště objektů pro jakýkoli typ nestrukturovaných dat. Storage 5GB horkého bloku místně redundantního úložiště (LRS) s 20 000 operacemi čtení a 10 000 operacemi zápisu 12 měsíců
Container Registry
Ukládejte a spravujte image kontejnerů napříč všemi typy nasazení Azure. Containers 1 registr standardní úrovně se 100GB úložištěm a 10 webhooky 12 měsíců
Content Moderator
Zajistěte bezpečnější a pozitivnější uživatelské prostředí díky moderování textu a obrázků. AI + machine learning 10 000 transakcí – úroveň S0 pro moderování nebo kontrolu 12 měsíců
Custom Vision
Využijte možnost snadného přizpůsobení modelů počítačového zpracování obrazu pro váš jedinečný případ použití. AI + machine learning 10 000 predikcí – úroveň S0, jedna hodina trénování, dva projekty, každý z nich s 5 000 trénovacími obrázky 12 měsíců
Data Catalog
Získejte vyšší hodnotu z vašich prostředků podnikových dat. Analytics Neomezený počet uživatelů Vždycky
Data Factory
Sestavujte a spravujte datové služby se škálováním. Analytics 5 aktivit s nízkou frekvencí Vždycky
Database Migration Service
Zjednodušení migrace místní databáze do cloudu Databases Free Standard Compute Vždycky
Detektor anomálií
Detekujte anomálie v datech, abyste mohli rychle identifikovat a řešit potíže. AI + machine learning 20 000 transakcí – úroveň S0 12 měsíců
DevTest Labs
Zajistěte rychlá, snadná a útlá prostředí pro vývoj a testování. Developer tools Zdarma Vždycky
Event Grid
Získejte spolehlivé doručování událostí ve velkém měřítku. Integration 100 000 operací za měsíc Vždycky
File Storage
Migrujte na jednoduché distribuované úložiště souborů pro různé platformy beze změn kódu. Storage 5GB místně redundantní úložiště (LRS) pro úložiště souborů 12 měsíců
Functions
Zpracovávejte události s architekturou kódu bez serveru. Compute 1 milion požadavků Vždycky
IoT Edge
Extend cloud intelligence and analytics to IoT edge devices. Internet of Things Free, open-source edge runtime Vždycky
IoT Hub
Connect, monitor, and manage IoT assets with a scalable platform. Internet of Things 8,000 messages per day and .5 KB message meter size of Free edition Vždycky
Key Vault
Zabezpečení a zachování kontroly nad klíči a jinými tajnými kódy Security 10 000 transakcí, 2048bitové klíče RSA nebo operace nad tajnými klíči, standardní úroveň 12 měsíců
Kognitivní vyhledávání
Zahrňte ve svých webových a mobilních aplikacích cloudovou vyhledávací službu. AI + machine learning 50MB úložiště pro 10 000 hostovaných dokumentů a 3 indexy na službu Vždycky
Language Understanding (LUIS)
Začleňte do aplikací, robotů a zařízení IoT rozpoznávání přirozeného jazyka. AI + machine learning 10 000 transakcí žádostí o text – úroveň S0 12 měsíců
Load Balancer
Zajistěte pro své aplikace okamžitě škálování, dostupnost a výkon sítě. Networking Bezplatná veřejná virtuální IP adresa s vyrovnáváním zatížení 12 měsíců
Logic Apps
Sestavování automatizovaných integračních řešení napříč cloudy a místními systémy Integration 4 000 integrovaných akcí s plánem Consumption Vždycky
Machine Learning
Vyvíjejte a provozujte modely vytvořené v jazycích R a Python na vámi zvolené platformě. AI + machine learning 100 modulů a 1 hodina na experiment s 10GB úložištěm Vždycky
Media Services, funkce Encoding
Indexování, balení, ochrana a streamování videa a zvuku ve velkém Media 20 výstupních minut, kódování zvukových nebo obrazových zdrojových souborů pomocí kodéru úrovně Standard 12 měsíců
Monitorování
Gain full observability into your applications, infrastructure, and network. Management and governance See Azure Monitor pricing details for free amounts per feature Vždycky
Network Watcher
Monitorování, diagnostika a získání přehledu o výkonu a stavu sítě Networking 5GB úložiště s 1 000 kontrolami, 10 testy a 10 metrikami připojení Vždycky
Notification Hubs
Posílejte nabízená oznámení na jakoukoliv platformu z jakéhokoliv back-endu. Mobile 1 milion nabízených oznámení s bezplatným oborem názvů Vždycky
Open Datasets
Accelerate machine learning with curated datasets. AI + machine learning Free (egress charges may apply) Vždycky
Personalizace
Zajistěte bohaté přizpůsobené prostředí pro každého uživatele. AI + machine learning 50 000 transakcí – úroveň S0 12 měsíců
Počítačové zpracování obrazu
Extrahujte z obrázků velké množství dat, která vám umožní kategorizovat a zpracovávat vizuální data. AI + machine learning 5 000 transakcí pro každou z úrovní S1, S2 a S3 12 měsíců
Privátní propojení
Privately access services on Azure, keeping your data on the Microsoft network. Networking Zdarma Vždycky
Překlad řeči
Integrate real-time speech translation into your app. AI + machine learning 5 audio hours Standard Vždycky
Převod řeči na text
Transcribe spoken audio to text. AI + machine learning 5 audio hours each of Standard, Custom, and Conversation Transcription Multichannel Audio, 1 Custom endpoint hosting model Vždycky
Převod textu na řeč
Build apps that convert text to lifelike speech. AI + machine learning 5 million characters Standard, 500,000 characters Neural, and 5 million characters Custom, 1 Custom endpoint hosting model Vždycky
QnA Maker
Vytvořte konverzačního robota pro otázky a odpovědi na základě stávajícího obsahu. AI + machine learning 3 spravované dokumenty – úroveň S0 12 měsíců
Rozpoznávání formulářů
Automatizujte extrahování textu, párů klíč-hodnota a tabulek z vašich dokumentů. AI + machine learning 500 stránek – úroveň S0 12 měsíců
Security Center
Ochrana před hrozbami, rozpoznání hrozeb a reakce na hrozby – zvýšená viditelnost a kontrola nad zabezpečením vašich prostředků Azure Security Bezplatná vyhodnocení zásad a doporučení Vždycky
Service Bus
Spolehlivé zasílání zpráv v cloudu jako služba s jednoduchou hybridní integrací Integration 750 hodin a 13 milionů operací základní jednotky standardní úrovně 12 měsíců
Service Fabric
Vytvářejte a provozujte vždy funkční, škálovatelné distribuované aplikace. Containers Zdarma Vždycky
Služba Azure SignalR
Přidání komunikace v reálném čase do webových aplikací Web 20 souběžných připojení na jednotku a 20 000 zpráv Vždycky
Spatial Anchors
Sestavování aplikací hybridní reality, které mapují, sdílejí a uchovávají 3D obsah Mixed reality 10 000 dotazovaných kotev Vždycky
Spravované disky
Získejte pro virtuální počítače Azure vysoce výkonné a odolné blokové úložiště se zjednodušenou správou. Storage 2 64GB (P6) úložiště SSD (Solid State Drive) plus 1GB snímek a 2 miliony vstupně-výstupních operací 12 měsíců
SQL Database
Vytvořte databázi SQL, která poskytuje integrované inteligentní funkce. Databases 250GB instance úrovně S0 s 10 jednotkami databázových transakcí 12 měsíců
SQL Server 2019 Developer Edition
Sestavujte, testujte a předvádějte aplikace v neprodukčním prostředí. Developer tools Zdarma Vždycky
Static Web Apps
Streamline full-stack development from source code to global high availability. Compute 100 GB bandwidth per subscription, 2 custom domains and .5 GB storage per app Vždycky
Šířka pásma (Přenos dat)
Směrujte příchozí a odchozí data přes naši robustní síť globálních datových center. Networking 15 GB odchozích dat 12 měsíců
Šířka pásma (Přenos dat)
Směrujte příchozí a odchozí data přes naši robustní síť globálních datových center. Networking 5 GB odchozích dat Vždycky
Translator
Přidejte do svých aplikací, webů a nástrojů vícejazyčný překlad textu v reálném čase. AI + machine learning 2 miliony znaků – úroveň S0 12 měsíců
Tvář
Detect, identify, analyze, organize, and tag faces in images. AI + machine learning 30 000 transakcí – úroveň S0 12 měsíců
Tvář
Detect, identify, analyze, organize, and tag faces in images. AI + machine learning 30,000 transactions of Free instance Vždycky
Virtual Network
Zřizujte privátní sítě a připojujte se k místním datovým centrům. Networking 50 virtuálních sítí Vždycky
Virtuální počítače – Linux
Vytvářejte virtuální počítače s Linuxem a kapacitou na vyžádání během několika sekund. Compute 750 hodin B1s, virtuální počítače s možností burstování 12 měsíců
Virtuální počítače – Windows
Vytvářejte virtuální počítače s Windows a kapacitou na vyžádání během několika sekund. Compute 750 hodin B1s, virtuální počítače s možností burstování 12 měsíců
Visual Studio Code
Zvyšte produktivitu pomocí výkonného a nenáročného editoru kódu pro cloudový vývoj. Developer tools Zdarma Vždycky
VPN Gateway
Vytvoření zabezpečeného připojení různých míst Networking 750 hodin, typ brány VpnGw1 12 měsíců

Vyzkoušejte si Azure zdarma a potom plaťte jenom za to, co využijete

Po vyčerpání kreditu $200 budete platit jenom za to, co použijete nad rámec bezplatného objemu služeb. Při využití průběžných plateb neplatíte žádný poplatek za správu bezplatného účtu Azure a nemáte žádný závazek předem. Jde kdykoli zrušit.

Seznamte se s Azure prostřednictvím ukázky a živých otázek a odpovědí

Projdete si celou řadu služeb Azure v akci, naučíte se nasazovat prostředky a prohlédnete si plány pro cloud. Na ukázku se můžete podívat hned, nebo až se vám to bude hodit. Můžete se také zúčastnit živé relace otázek a odpovědí s techniky Azure.

Seznamte se s Azure prostřednictvím ukázky a živých otázek a odpovědí

Projdete si celou řadu služeb Azure v akci, naučíte se nasazovat prostředky a prohlédnete si plány pro cloud. Na ukázku se můžete podívat hned, nebo až se vám to bude hodit. Můžete se také zúčastnit živé relace otázek a odpovědí s techniky Azure.

Připraveni? Tady je přehled toho, jak to funguje

Krok 1
Start free. Get $200 credit to use in 30 days. While you have your credit, get free amounts of popular services and 40+ other services.
Krok 2
After your credit, move to pay as you go to keep getting popular services and 40+ other services. Only pay if you use more than the free monthly amounts.
Krok 3
After 12 months, you'll continue getting 40+ services free always—and still only pay for what you use beyond the free monthly amounts.
Krok 1
Start free. Get $200 credit to use in 30 days. While you have your credit, get free amounts of popular services and 40+ other services.
Krok 2
After your credit, move to pay as you go to keep getting popular services and 40+ other services. Only pay if you use more than the free monthly amounts.
Krok 3
After 12 months, you'll continue getting 40+ services free always—and still only pay for what you use beyond the free monthly amounts.

*V závislosti na zemi, ve které se přihlásíte k bezplatnému účtu Azure, můžete tento kredit obdržet v příslušné místní měně.