Aktualizace Azure

Informace o důležitých aktualizacích produktů Azure, plánech a oznámeních. Přihlaste se k odběru oznámení, abyste byli vždy v obraze.

Kanál RSS

květen 2020

19 kvě

Služba Azure Peering Service je teď obecně dostupná

NYNÍ K DISPOZICI

Služba Azure Peering Service založená na spolupráci s poskytovateli služeb nabízí vysoce spolehlivé a optimalizované připojení služeb Microsoftu k internetu. Zároveň poskytuje telemetrii latence internetu a monitorování tras s výstrahami ohledně napadení, úniků a ostatních chybných konfigurací protokolu BGP (Border Gateway Protocol).

 • Azure Peering Service
 • Microsoft Build
 • Services
19 kvě

Azure Policy pro službu Azure Kubernetes Service (AKS) ve verzi Preview

VE VERZI PREVIEW

Azure Policy umožňuje auditovat a vynucovat konfigurace prostředků ve velkém měřítku napříč všemi vašimi prostředky Azure. Pomocí služby Azure Policy pro AKS můžete nastavit zásady pro pody, obory názvů a příchozí přenos dat mezi ostatními.

 • Azure Policy
 • Microsoft Build
 • Services
19 kvě

Nové funkce služeb Cognitive Services jsou teď dostupné ve verzi Preview

VE VERZI PREVIEW

Nové funkce služeb Cognitive Services jsou teď dostupné ve verzi Preview.

 • Cognitive Services
 • Features
 • Microsoft Build
 • Services
19 kvě

Nové funkce služeb Cognitive Services jsou teď obecně dostupné

NYNÍ K DISPOZICI

Nové funkce služeb Cognitive Services jsou teď obecně dostupné.

 • Cognitive Services
 • Počítačové zpracování obrazu
 • QnA Maker
 • Rozpoznávání mluvčího
 • Analýza textu
 • Features
 • Microsoft Build
 • Services
19 kvě

Vydání nových funkcí šablon Azure Resource Manageru

VE VERZI PREVIEW

Šablony Azure Resource Manageru se běžně používají ke správě nasazení v Azure. Představují způsob, jak intuitivně popsat celé prostředí Azure pomocí našeho jazyka šablon. Teď jsou k dispozici nové funkce, které řeší klíčové výzvy při nasazování s využitím šablon Resource Manageru.

 • Azure Resource Manager
 • Microsoft Build
 • Services
19 kvě

Vylepšení služby Azure Monitor jsou teď dostupná

NYNÍ K DISPOZICI

Nová vylepšení služby Azure Monitor maximalizují výkon a poskytují kompletní přehled o aplikacích a infrastruktuře napříč Azure a hybridními prostředími.

 • Azure Monitor
 • Microsoft Build
 • Services
19 kvě

Vylepšení služby Azure Key Vault jsou teď dostupná

NYNÍ K DISPOZICI

Azure Key Vault chrání data v cloudu díky vylepšením v podobě služby Azure Private Link, používání vlastního klíče (BYOK) a tajných klíčů služby Key Vault.

 • Key Vault
 • Microsoft Build
 • Security
 • Services
19 kvě

Azure Machine Learning – Novinky z konference Build 2020

VE VERZI PREVIEW

Microsoft Azure Machine Learning poskytuje vývojářům a odborníkům na data funkce na podnikové úrovni pro zrychlení životního cyklu strojového učení. Na konferenci Microsoft Build 2020 jsme oznámili několik vylepšení služby Azure Machine Learning v následujících oblastech: Strojové učení pro všechny dovednosti, MLOps na podnikové úrovni a zodpovědné strojové učení.

 • Azure Machine Learning
 • Microsoft Build
 • Services
18 kvě

Podpora brány firewall pro Azure Relay je teď ve verzi Preview

VE VERZI PREVIEW

Díky nové podpoře bran firewall, která je teď ve verzi Preview, služba Azure Relay nově nabízí možnost omezit připojení jenom na dobře známé IP adresy nebo IPv4 adresy v oborech CIDR (Classless Inter-Domain Routing) a zajistit tak lepší zabezpečení.

 • Features
 • Security
 • Services
18 kvě

Azure Relay – Podpora Azure Private Linku pro klienty odesilatelů je teď k dispozici ve verzi Preview

VE VERZI PREVIEW

V rámci této verze Preview se pro provoz mezi klientem odesilatele přenosu uvnitř vaší virtuální sítě a službou Azure Relay využívá páteřní síť Microsoftu poskytující izolaci sítě.

 • Privátní propojení Azure
 • Features
 • Security
 • Services
14 kvě

Azure Private Link je teď k dispozici pro několik nových služeb Azure

NYNÍ K DISPOZICI

Azure Private Link teď podporuje několik nových služeb Azure ve fázi obecné dostupnosti a ve verzi Preview.

 • Privátní propojení Azure
 • Virtual Network
 • Event Hubs
 • Event Grid
 • Service Bus
 • Kognitivní hledání v Azure
 • Container Registry
 • Azure Backup
 • Služba Azure SignalR
 • Azure IoT Hub
 • Compliance
 • Microsoft Ignite
 • Security
 • Services
14 kvě

Funkce sledování stavu služby Azure Monitor pro kontejnery se přesouvá do verze Limited Preview

VE VERZI PREVIEW

Cílová dostupnost: Q2 2020

Funkce sledování stavu služby Azure Monitor pro kontejnery (aktuálně ve verzi Public Preview) se do konce června 2020 přesune do verze Limited Preview. Tento přesun se provádí za účelem minimalizace dopadu implementace vylepšení na základě vaší zpětné vazby na vaše zákazníky. V produktu budou pro zákazníky k dispozici oznámení o přesunu do privátní verze Preview.

 • Azure Monitor
 • Services
14 kvě

Služba Azure Private Link je teď obecně dostupná v oblastech US Government

NYNÍ K DISPOZICI

Azure Private Link teď zahrnuje několik nových služeb, které jsou dostupné ve verzi GA.

 • Privátní propojení Azure
 • Virtual Network
 • Azure SQL Database
 • Azure Synapse Analytics
 • Azure Cosmos DB
 • Azure Database for PostgreSQL
 • Azure Database for MySQL
 • Azure Database for MariaDB
 • Key Vault
 • Backup Server
 • Kognitivní hledání v Azure
 • Event Hubs
 • Service Bus
 • Event Grid
 • Container Registry
 • Compliance
 • Microsoft Ignite
 • Security
 • Services
13 kvě

App Service je teď vydavatel událostí v Azure Event Gridu (ve verzi Preview)

VE VERZI PREVIEW

App Service je teď vydavatel událostí v Azure Event Gridu a umožňuje vývojářům přihlašovat se k odběru událostí z webových aplikací nebo plánů služby App Service a k práci s nimi využívat Azure Functions, Logic Apps, webhooky a další služby. Tato funkce je k dispozici pro aplikace pro Windows a Linux ve všech veřejných oblastech.

 • App Service
 • Event Grid
 • Features
 • Services
13 kvě

Zvládání výkonových špiček disků na úrovni virtuálních počítačů

NYNÍ K DISPOZICI

Zvládání výkonových špiček disků na úrovni virtuálních počítačů je nová funkce, která vašim úlohám umožňuje hladce zvládat nepředvídané špičky diskových přenosů, aniž by bylo potřeba nadměrné zřizování virtuálních počítačů. Tato funkce je teď povolená na všech virtuálních počítačích Azure řady Lsv2.

 • Spravované disky
 • Services
13 kvě

Modul pravidel pro Azure Front Door Service je teď k dispozici ve verzi Preview

VE VERZI PREVIEW

Využijte výhod nových pravidel a dál přizpůsobujte chování služby Azure Front Door Service. Modul pravidel v Azure Front Door Service se v rámci prostředí pro doručování aplikací zaměřuje na vaše specifické požadavky směrování a dává vám větší kontrolu nad tím, jak definujete a vynucujete, odkud a jaký obsah se bude obsluhovat. Modul pravidel umožňuje upravovat hlavičky požadavků a odpovědí nebo dynamicky potlačovat stávající chování tras na základě příchozích požadavků.

 • Azure Front Door
 • Services
13 kvě

Private Link je nově k dispozici v Event Gridu

NYNÍ K DISPOZICI

Azure Event Grid má nově integraci Private Linku pro vlastní témata a domény událostí obecně dostupnou ve všech oblastech Azure

 • Event Grid
 • Features
 • Security
 • Services
11 kvě

Úroveň Premium pro Azure Data Lake Storage je teď ve verzi Public Preview

VE VERZI PREVIEW

Azure Data Lake Storage má novou úroveň Premium, která nabízí výrazně nižší latenci a úsporu nákladů pro úlohy náročné na transakce.

 • Azure Data Lake Storage
 • Features
 • Services
8 kvě

Nově je k dispozici sada SCOM Management Pack pro spravovanou instanci Azure SQL

VE VERZI PREVIEW

Sada SCOM Management Pack pro spravovanou instanci SQL je teď k dispozici ve verzi Preview. Využijte ji k vytváření hybridních řešení monitorování pro místní prostředky a prostředky datových center společně s monitorováním spravovaných instancí SQL v cloudu.

 • Features
 • Services
7 kvě

Azure Blob Storage – index objektů blob je k dispozici ve verzi Preview

VE VERZI PREVIEW

Ukládání atributů vícedimenzionálních objektů pro popis datových objektů pro Azure Blob Storage s využitím indexu objektů blob je teď k dispozici ve verzi Preview.

 • Úložiště blobů
 • Features
 • Services

Azure na konferenci Build

Materiály

Stáhněte si čtvrtletní retrospektivu aktualizací Azure.

4. čtvrtletí 2019

3. čtvrtletí 2019

2019 Q2

Na blogu Azure si můžete nejnovější zprávy.

Blog

Dejte nám vědět, co si myslíte o Azure a co byste chtěli vidět v budoucnu.

Poskytnout zpětnou vazbu

Platforma Azure je dostupná ve více oblastech, než nabízí jakýkoli jiný poskytovatel cloudu.

Zkontrolovat dostupnost produktů ve vaší oblasti