Co je Kubernetes?

Kubernetes je opensourcový software pro orchestraci nasazování, správy a škálování kontejnerů.

Vysvětlení Kubernetes

K vytváření moderních aplikací se čím dál častěji používají kontejnery, což jsou balíčky mikroslužeb společně s jejich závislostmi a konfiguracemi. Kubernetes (nebo zkráceně k8s) je opensourcový software pro nasazování a správu těchto kontejnerů ve velkém měřítku. Kubernetes vám umožní zrychlit vytváření, doručování a škálování kontejnerizovaných aplikací.

Prozkoumat Kubernetes v rámci jednoduchého studijního programu

Jak Kubernetes funguje

S tím, jak se aplikace rozšiřují do více kontejnerů nasazených na různých serverech, se jejich provoz stává čím dál složitější. Kubernetes umožňuje takovou složitost zvládnout tím, že poskytuje open source rozhraní API, která řídí, jak a kde se tyto kontejnery spouští.

Dává také možnost orchestrovat cluster virtuálních počítačů a plánovat spouštění kontejnerů na těchto virtuálních počítačích v závislosti na jejich dostupných výpočetních prostředcích a požadavcích jednotlivých kontejnerů na prostředky. Kontejnery se seskupují do podů, což jsou základní provozní jednotky pro Kubernetes, které se dají škálovat na požadovaný stav.

Kubernetes pomáhá spravovat zjišťování služeb, implementovat vyrovnávání zatížení, sledovat přidělení prostředků, škálovat v závislosti na využití výpočetních prostředků, kontrolovat stav jednotlivých prostředků a umožnit aplikacím, aby se samy opravily prostřednictvím automatického restartování nebo replikaci kontejnerů.

Další základní informace o Kubernetes

Jak Kubernetes funguje

Proč používat Kubernetes?

Využijte možnost implementace přenositelných, škálovatelných a rozšiřitelných prostředí založených na kontejnerech.

Přenositelnost

Využijte možnost bezproblémového přesunu kontejnerizovaných úloh z místních počítačů pro vývoj do produkčního prostředí. Zajistěte konzistentní orchestraci kontejnerů v různých prostředích napříč místní infrastrukturou a veřejnými i hybridními cloudy.

Škálovatelnost

Kubernetes optimalizuje prostředky podle vašeho požadovaného stavu a umožňuje tak definování komplexních kontejnerizovaných aplikací a jejich globální nasazování v clusteru nebo clusterech serverů. Díky modulu automatického škálování může Kubernetes snadno horizontálně škálovat vaši aplikaci a současně automaticky monitorovat a udržovat stav kontejnerů.

Rozšíření

Získejte přístup k neustále se rozšiřující kolekci rozšíření a modulů plug-in, které vytvořili vývojáři a společnosti tvořící komunitu Kubernetes. Přizpůsobivá služba Kubernetes umožňuje plně využívat tyto komunitní nabídky a přidávat do nich funkce, jako je zabezpečení, monitorování nebo správa.

Dosažení flexibility ve velkém měřítku s využitím Kubernetes a DevOps

S rostoucím počtem kontejnerů, prostředí a týmů, které s nimi pracují, se může kromě složitosti vývoje a provozu zvýšit také frekvence vydávání verzí. Využití postupů DevOps v prostředích Kubernetes vám umožní provádět rychlé přesuny ve velkém měřítku s rozšířeným zabezpečením.

Rychlejší doručování kódu s využitím kontinuální integrace a průběžného nasazování (CI/CD)

Kontejnery poskytují konzistentní formát balíčků aplikací, který zjednodušuje spolupráci mezi vývojovými a provozními týmy. CI/CD ale může automatizací těchto úloh během několika zrychlit přesun od kódu do kontejneru a do clusteru Kubernetes.

Nastavit CI/CD pro Kubernetes

Efektivní správa prostředků s využitím infrastruktury jako kódu

Infrastruktura jako kód podporuje konzistenci a viditelnost výpočetních prostředků mezi týmy a snižuje tak pravděpodobnost lidské chyby. Tento postup funguje v těsné spolupráci s deklarativní podstatou aplikací Kubernetes využívajících Helm. Jejich kombinací získáte možnost definovat aplikace, prostředky a konfigurace spolehlivým, sledovatelným a opakovatelným způsobem.

Nasazení clusteru Kubernetes pomocí Terraformu

Zrychlení cyklu získávání zpětné vazby díky nepřetržitému monitorování

Kvůli neměnným kontejnerům, častému vydávání verzí a abstraktní vrstvě orchestrace je získávání přehledů náročnější a ještě důležitější. Abyste mohli zkrátit dobu potřebnou k opravě chyb, potřebujete kompletní přehled o vašich prostředcích, vašem clusteru, rozhraní Kubernetes API, kontejnerech a kódu ze zdrojů od monitorování stavu kontejnerů až po centrální protokolování. Tento přehled vám pomůže zabránit kritickým bodům prostředků, sledovat škodlivé požadavky a udržovat aplikace Kubernetes v dobrém stavu.

Podívejte se, jak fungují přehledy kontejnerů v reálném čase

Rovnováha mezi rychlostí a zabezpečení díky DevOps

Získejte v rámci pracovního postupu DevOps integrované přehledy v reálném čase. Zabezpečte svůj kanál buildu a verze, a ve výsledku i svou aplikaci Kubernetes, s využitím automatických kontrol dodržování předpisů a změn konfigurace.

Prohlédněte si nepřetržité zabezpečení v akci

Příklad pracovního postupu DevOps s využitím Kubernetes

 1. 1Rychlé iterování, testování a ladění různých částí aplikace současně v jednom clusteru Kubernetes.
 2. 2Sloučení a odeslání kódu do úložiště GitHub pro zajištění kontinuální integrace. Následně můžete v rámci průběžného doručování spouštět automatizovaná sestavení a testy.
 3. 3Ověření zdroje a integrity imagí kontejnerů. Dokud image neprojdou kontrolou, jsou v karanténě.
 4. 4Zřízení clusterů Kubernetes pomocí nástrojů, jako je Terraform. Diagramy Helmu, nainstalované Terraformem, definují požadovaný stav prostředků a konfigurací aplikací.
 5. 5Vynucování zásad správného řízení nasazení do clusteru Kubernetes.
 6. 6Kanál verze u každého kódu automaticky postupuje podle předem definované strategie nasazení.
 7. 7Přidání auditu zásad a automatických oprav do kanálu CI/CD. Pouze kanál verze má například oprávnění k vytváření nových podů v prostředí Kubernetes.
 8. 8Povolení telemetrie aplikací, monitorování stavu kontejnerů a analýz protokolů v reálném čase.
 9. 9Řešení potíží s využitím přehledů a informování o plánech pro další sprint.

Využití silných stránek Kubernetes v Azure

Automatizujte zřizování, upgradování, monitorování a škálování s využitím plně spravované služby Microsoft Azure Kubernetes Service (AKS). Získejte bezserverovou platformu Kubernetes, jednodušší prostředí od vývoje až po produkční prostředí a zabezpečení a zásady správného řízení na podnikové úrovni.

Další informace o AKS

Kubernetes patří komunitě

Kubernetes vytvořily tisíce jednotlivců a stovky společností, které projektu poskytly své znalosti, vlastní kód a úsilí a díky kterým Kubernetes dál roste. Zajistěte úspěch svého softwaru s využitím jejich příspěvků, které s nadšením neustále vytvářejí.

30,000
Přispěvatelé
150,000
zápisů
Hlavní projekt
na GitHubu

Open source software se zapojením podniků

Cílem Microsoftu je usnadnit organizacím zavedení protokolu Kubernetes (a vývojářům jeho využití). Proto jenom za poslední tři roky ztrojnásobil počet zaměstnanců, kteří jsou do tohoto opensourcového projektu zapojeni. Stal se třetím největším podnikovým přispěvatelem a pracuje teď na tom, aby platforma Kubernetes byla přístupnější a přívětivější pro podnikové prostředí. Využívá přitom nejnovější znalosti a osvědčené postupy získané při práci s nejrůznějšími zákazníky.

Začínáme s Kubernetes v Azure

Vytvoření kanálu CI/CD

Příprava aplikace

Nasazení do Kubernetes

Zobrazení aplikace

Krok 1 z 1

Vytvořte projekt Azure DevOps a začněte s osvědčenými postupy pro CI/CD.

Krok 1 z 1

Vyberte předdefinovanou šablonu aplikace nebo použijte vlastní kód.

Pak jako cíl nasazení vyberte Kubernetes.

Krok 1 z 1

Vytvořte nový cluster AKS nebo zvolte existující cluster.

Krok 1 z 1

Jakmile bude váš cluster připravený, Azure DevOps nasadí kontejner do clusteru AKS. Aplikaci zobrazíte kliknutím na externí koncový bod.

Jakmile bude vaše aplikace aktivní, pomocí odkazů zjistěte, jak ji můžete upravit.

Nejčastější dotazy – Kubernetes

 • Kubernetes a Docker fungují společně.

  Docker poskytuje otevřený standard pro balení a distribuci kontejnerizovaných aplikací. Pomocí Dockeru můžete vytvářet a spouštět kontejnery a ukládat a sdílet image kontejnerů.

  Kubernetes orchestruje a spravuje distribuované kontejnerizované aplikace vytvořené Dockerem. Poskytuje také infrastrukturu potřebnou k nasazení a provozu těchto aplikací v clusteru počítačů.

 • Nasazení Kubernetes umožňuje popsat požadovaný stav nasazení aplikace. Plánovač Kubernetes zajišťuje, aby skutečný stav odpovídal vašemu požadovanému stavu, a udržuje tento stav i v případě selhání jednoho nebo několika podů. Nasazení Kubernetes také umožňují konzistentně upgradovat aplikace bez výpadků.

  Podívejte se na celou diskuzi o tomto tématu
 • Nasazení do Kubernetes s využitím DevOps obvykle zahrnuje úložiště, jako je Git, pro správu verzí. Toto úložiště slouží jako začátek linie CI/CD. V závislosti na zvoleném přístupu změny v úložišti aktivují aktivity integrace, sestavení, doručení nebo nasazení.

  Projděte si podrobný popis fungování AKS s Azure DevOps
 • Platforma Kubernetes je užitečná v různých scénářích od přesunu aplikací do cloudu až po zjednodušení strojového učení a AI.

  Mezi klíčové případy použití patří:

 • Projděte si osvědčené postupy a vzory architektury vytvořené tisíci odborníků a partnerů, kteří používají Azure.

 • Pokud se chcete začít seznamovat s Kubernetes, využijte tento organizovaný studijní program.

Materiály

Jsme na vás připraveni – vyzkoušejte Kubernetes v Azure zdarma