Přeskočit na hlavní obsah

Údaje, které používáme k poskytování podpory služby Azure

Účelem tohoto dokumentu je informovat zákazníky služby Azure o typu informací, které mohou technici podpory společnosti Microsoft shromažďovat a používat při řešení případu podpory. Informace a příklady mohou být čas od času aktualizovány.

Základní diagnostické informace: Používá se pro všechny případy podpory

Zahrnuje diagnostické údaje a údaje generované službou

Příklady základních diagnostických informací:

 • Popis problému, otázky a souborové přílohy
 • Stav prostředků a události výpadku
 • Názvy a konfigurace prostředků
 • Servisní upozornění týkající se vašich prostředků
 • Historie změn prostředků
 • Topologie sítě

Pokročilé diagnostické informace: Povoleno pouze s vaším souhlasem

Zahrnuje údaje o zákaznících

Příklady pokročilých diagnostických informací:

 • Protokoly z virtuálního počítače
 • Přihlašovací informace z protokolů služby Azure Active Directory
 • Přístup ke čtení pro řešení problémů na portálu
 • Snímky obrazovky konzoly virtuálního počítače
 • Nastavení zásad služeb Azure
 • Informace o řízení přístupu (kromě tajemství)

Informujte se o shromážděných protokolech

Souhlas se shromažďováním pokročilých diagnostických informací

Když vytvoříte požadavek na podporu, možnost „Povolit shromažďování pokročilých diagnostických informací“ dává váš souhlas k tomu, aby technik podpory společnosti Microsoft mohl vzdáleně shromažďovat data z předplatného (předplatných) služby Azure souvisejícího (souvisejících) s vaším požadavkem. Tento přístup pouze pro čtení mu umožňuje shromažďovat pokročilé diagnostické informace, které mu mohou pomoci rychleji vyřešit váš problém. Přístup můžete kdykoli udělit nebo zrušit a po uzavření vašeho případu se automaticky zruší.

Jak je s vašimi údaji nakládáno?

Údaje poskytnuté společnosti Microsoft během technické podpory pro online službu jsou Údaje odborných služeb. Další informace o závazcích v oblasti ochrany osobních údajů a zabezpečení odborných služeb najdete na domovské stránce Odborných služeb společnosti Microsoft.