Shromažďování výpisu paměti a diagnostických informací ze strany podpory Microsoft Azure

Seznamte se s tím, co se bude sdílet s podporou Microsoftu, pokud udělíte přístup ke shromažďování kompletního výpisu paměti a diagnostických informací z portálu Microsoft Azure.

Shromažďování diagnostických informací

Funkce Sdílet diagnostické informace na novém webu Microsoft Azure Portal dává váš souhlas, že specialista technické podpory Microsoftu může vzdáleně shromažďovat data z Azure Virtual Machines nebo Azure Cloud Services, na které se vztahuje incident podpory, aby mohl váš problém vyřešit. Mezi shromažďovaná diagnostická data patří běžné soubory protokolů, protokoly událostí generované systémem, klíče registru, protokoly ladění a základní informace o síti a disku úložiště.

V případě potíží souvisejících s App Service se pro usnadnění jejich řešení shromažďují protokoly HTTP, podrobné chyby, trasování KUDU, protokoly transformace, protokoly FREB a Winsock, protokoly událostí, protokoly DAAS a protokoly webových úloh.

Pokud chcete přístup odvolat, obraťte se na pracovníka technické podpory, abyste zabránili dalšímu shromažďování diagnostických informací, které s tímto incidentem podpory souvisejí. Podrobný seznam shromažďovaných souborů najdete v těchto článcích: KB2518791, KB2772488, KB3137442, KB3200697 a StorSimple KB.

Shromažďování výpisu paměti

Co je kompletní výpis paměti?

Kompletní výpis paměti je největší soubor výpisu v režimu jádra. Tento soubor zahrnuje veškerou fyzickou paměť, kterou využívá systém Windows. Kompletní výpis paměti ve výchozím nastavení nezahrnuje fyzickou paměť využívanou firmwarem platformy.

Výpis se zkopírujte z výpočetního uzlu (hostitel Azure), kde se vytvoří, na jiný server pro ladění v rámci téhož datového centra. Data zákazníků jsou chráněna, protože neopustí zabezpečené hranice Azure. Další informace o způsobu uložení zákaznických dat v Azure

Soubor výpisu se vytvoří tak, že se vygeneruje stav uložení Hyper-V virtuálního počítače. Tento proces pozastaví virtuální počítač asi na 10 minut. Po uplynutí této doby bude virtuální počítač zase pokračovat. V rámci tohoto procesu se virtuální počítač nerestartuje.

Povolení diagnostiky spouštění

Povolení diagnostiky spouštění umožňuje zachytávat protokoly z hostitele, na kterém je spuštěný virtuální počítač, a provádět diagnostiku zachytáváním výstupu sériové konzoly a snímků virtuálního počítače. Povolení diagnostiky spouštění také umožňuje platformě Azure kontrolovat, jestli virtuální pevný disk s operačním systémem neobsahuje chyby zřizování virtuálních počítačů. Pomáhá tak poskytnout hlubší informace o původní příčině jednotlivých selhání. Přístup k virtuálnímu pevnému disku s operačním systémem zahrnuje informace o hostovaném operačním systému, systémové soubory na virtuálním pevném disku s operačním systémem, vlastní skripty a nejenom to.

Jak se vaše data zpracovávají?

Žádná z dat, která se s vašim svolením shromáždila, se odejmutím vašeho svolení neovlivní. Data se použijí jenom pro účely vyřešení vašeho problému a bez vašeho svolení se nepoužijí k marketingovým, reklamním ani jiným komerčním účelům. Data se můžou ukládat až 90 dnů a všechna data, která podpora Microsoftu shromáždí, se budou zpracovávat v souladu s našimi standardními postupy ochrany osobních údajů. Další informace o zásadách uchování dat