Shromažďování výpisu paměti a diagnostických informací ze strany podpory Microsoft Azure

Seznamte se s tím, co se bude sdílet s podporou Microsoftu, pokud udělíte přístup ke sdílení diagnostických informací nebo souhlas se shromažďováním kompletního výpisu paměti.

Shromažďování diagnostických informací

Když vytvoříte žádost o podporu, možnost Sdílet diagnostické informace poskytne váš souhlas, aby technik podpory Microsoftu mohl vzdáleně shromažďovat data z předplatných Azure přidružených k vaší žádosti a vyřešit váš problém. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Obraťte se na pracovníky podpory.

Jaký typ informací se shromažďuje s vaším souhlasem?

Mezi shromažďovaná diagnostická data patří běžné soubory protokolů, protokoly událostí generované systémem, klíče registru, protokoly ladění, informace o serverech a databázích, screenshoty konzoly* a základní informace o síti a disku úložiště.

V případě potíží souvisejících s App Service se pro usnadnění jejich řešení shromažďují protokoly HTTP, podrobné chyby, trasování KUDU, protokoly transformace, protokoly FREB a Winsock, protokoly událostí, protokoly DAAS a protokoly WebJobů.

V případě potíží souvisejících s Azure AD Connectem se pro usnadnění jejich řešení shromažďují informace o objektech Active Directory, jako jsou vlastnosti zařízení a uživatele, o konfiguraci synchronizace a také související soubory protokolů, jako jsou protokoly přihlášení, auditování nebo synchronizace.

Podrobný seznam souborů

Podrobný seznam souborů, které se shromáždí, najdete v těchto článcích:

ID článku Služba nebo prostředí
Protokoly Windows Serveru Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2
Protokoly PaaS Protokoly virtuálních počítačů PaaS Microsoft Azure
Protokoly IaaS Protokoly virtuálních počítačů IaaS Microsoft Azure
Protokoly služby Service Fabric Protokoly služby Azure Service Fabric
Protokoly StorSimple Protokoly zařízení a balíčky pro podporu StorSimple
Protokoly virtuálních počítačů s Windows a SQL Serverem Protokoly Azure SQL Serveru ve virtuálních počítačích
Protokoly Azure Active Directory Protokoly Azure Active Directory

*Pokud používáte aplikaci pro sdílení grafického desktopu, která využívá konzolu VGA virtuálního počítače, mohou být informace zobrazované v relaci této konzoly zachyceny na snímku.

Shromažďování výpisu paměti

Při vytváření případů podpory pro některé typy problémů virtuálních počítačů se zobrazí dotaz, jestli souhlasíte s podporou přístupu k paměti virtuálního počítače pro diagnostiku potíží. Kompletní výpis paměti je největší soubor výpisu v režimu jádra. Tento soubor zahrnuje veškerou fyzickou paměť, kterou využívá systém Windows. Kompletní výpis paměti ve výchozím nastavení nezahrnuje fyzickou paměť využívanou firmwarem platformy.

Výpis se zkopírujte z výpočetního uzlu (hostitel Azure), kde se vytvoří, na jiný server pro ladění v rámci téhož datového centra. Data zákazníků jsou chráněna, protože neopustí zabezpečené hranice Azure. Další informace o způsobu uložení zákaznických dat v Azure

Soubor výpisu se vytvoří tak, že se vygeneruje stav uložení Hyper-V virtuálního počítače. Tento proces pozastaví virtuální počítač asi na 10 minut. Po uplynutí této doby bude virtuální počítač zase pokračovat. V rámci tohoto procesu se virtuální počítač nerestartuje.

Jak se vaše data zpracovávají?

Všechna data shromážděná pro účely podpory se spravují v souladu se závazky nastíněnými v Centru zabezpečení Microsoftu.

Žádná z dat, která se s vašim svolením shromáždila, se odejmutím vašeho svolení neovlivní.

Pro prostředí chráněná pomocí tzv. air gap bude Microsoft uchovávat diagnostická data shromážděná pro řešení vašich potíží v rámci příslušných hranic.