Přeskočit navigaci

Podívejte se, co oboroví analytici říkají o Azure AI

Přečtěte si nejnovější recenze, zprávy a hodnocení týkající se Azure od předních analytických firem.

IDC

IDC MarketScape: Celosvětové konverzační platformy AI pro obecné účely 2021 – posouzení dodavatelů

Přečtěte si, proč byl Microsoft v roce 2021 zařazen do kategorie Vedoucí společnost v IDC MarketScape v oblasti celosvětových konverzačních platforem AI pro obecné účely.

"Microsoft provides a broad set of conversational AI services, including low-code/no-code tools and the ability to create voice-based assistants with custom voices. It offers capabilities in a wide variety of languages and provides a strong set of cloudbased, always-on services."

IDC MarketScape
Graf IDC MarketScape se strategiemi na ose X a schopnostmi na ose Y kde je Microsoft v pravém horním kvadrantu lídrů v oboru pokročilých softwarových platforem pro konverzační AI.

Model analýzy dodavatelů IDC MarketScape je navržen tak, aby poskytoval přehled o konkurenční zdatnosti dodavatelů ICT na daném trhu. Metodika výzkumu využívá přísnou metodiku bodování založenou na kvalitativních i kvantitativních kritériích, jejímž výsledkem je jednotné grafické znázornění pozice každého dodavatele na daném trhu. Skóre schopností měří produkt, vstup na trh a obchodní realizaci dodavatele v krátkodobém horizontu. Skóre strategie měří soulad strategií dodavatele s požadavky zákazníků v časovém horizontu 3–5 let. Podíl dodavatele na trhu je znázorněn velikostí ikon.

GigaOm
Terčový graf zobrazující kvadranty pro Feature Play, Platform Play, Innovation a Maturity, ve kterém se Microsoft umisťuje jako Fast Mover v centru pro lídry v oboru.

GigaOm Radar pro vyhodnocení operací strojového učení (MLOps)

Přečtěte si, proč se služba Azure Machine Learning umístila mezi vedoucí ve zprávě MLOps Radar od společnosti GigaOm, včetně „podpory celého životního cyklu strojového učení, od přípravy dat přes nasazení a sledování posunu až po vysvětlitelnost. Dlouhá historie společnosti Microsoft v oblasti ALM a DevOps, její služba Azure DevOps a vlastnictví GitHubu podtrhují upřímnou a důraznou oddanost klíčovým principům operací strojového učení: podpoře provozu a automatizaci.“

Přečtěte si zprávu o MLOps

GigaOm Radar pro automatizované strojové učení (AutoML)

Seznamte se s důvody, proč je Microsoft lídrem v nejnovější verzi radaru GigaOm Radar pro AutoML.

Přečtěte si, proč společnost GigaOm výslovně označuje službu Azure Machine Learning jako „vhodnou pro začátečníky“ a s podporou „popisování dat“. Zpráva také oceňuje flexibilitu a obsáhlost pokrytí, které Azure nabízí. „Azure Machine Learning AutoML podporuje automatický návrh funkcí, ale zároveň jsou k dispozici i vlastní nastavení pro návrh funkcí. Podporuje také hluboké učení s BERT a obousměrné LSTM (BiLSTM) pro zpracování přirozeného jazyka.“

Přečtěte si zprávu o Automatizovaném strojovém učení (AutoML)
Terčový graf zobrazující kvadranty pro Feature Play, Platform Play, Innovation a Maturity, ve kterém se Microsoft umisťuje jako Fast Mover v centru pro lídry v oboru.
Zpráva ze srovnávacího testu podnikové připravenosti Cloud MLOps od společnosti GigaOm, přečtěte si, proč společnost GigaOm udělila řešení Azure Machine Learning nejvyšší hodnocení v rámci přehledu výkonnostních metrik pro podnikovou připravenost Cloud MLOps.

Zpráva ze srovnávacího testu podnikové připravenosti Cloud MLOps od společnosti GigaOm

Přečtěte si, proč společnost GigaOm udělila řešení Azure Machine Learning nejvyšší hodnocení v rámci přehledu výkonnostních metrik pro podnikovou připravenost Cloud MLOps.

GigaOm konkrétně tvrdí o Azure Machine Learning, že je ho „snadné spustit v místním prostředí a škálovat podle potřeby“. Jejich zpráva také uvádí, že Azure ML exceluje v zásadách správného řízení a dodává, že „možnosti zásad správného řízení platformy MLOps by měly uživatelům umožnit nastavit zásady ochrany sítě a dat, které například zajistí, aby uživatelé nemohli vytvářet pracovní prostory s veřejnými IP adresami nebo bez klíčů spravovaných zákazníkem. Tuto možnost nabízí jenom Azure ML.“

„Celkově jsme zjistili, že nastavit test, orchestrovat model a data a nastavit zabezpečení je v Azure ML nejjednodušší.“

Přečíst zprávu

GARTNER a Magic Quadrant jsou registrované ochranné známky a servisní značky společnosti Gartner, Inc. a/nebo jejích poboček v USA a na mezinárodní úrovni a jsou zde použity se svolením. Všechna práva vyhrazena. Obrázky a grafy v této části byly zveřejněny společností Gartner, Inc. jako součást rozsáhlejšího výzkumného dokumentu a měly by být hodnoceny v kontextu celého dokumentu. Dokumenty společnosti Gartner jsou k dispozici na vyžádání u společnosti Microsoft. Společnost Gartner nedoporučuje žádného dodavatele, produkt nebo službu zobrazenou ve svých výzkumných publikacích a nedoporučuje uživatelům technologií, aby si vybírali pouze dodavatele s nejvyšším hodnocením nebo jiným označením. Výzkumné publikace společnosti Gartner se skládají z názorů výzkumné organizace Gartner a neměly by být považovány za prohlášení o faktech. Společnost Gartner se zříká veškerých záruk, ať už vyjádřených nebo předpokládaných, týkajících se tohoto výzkumu, včetně záruk prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel.

Gartner, Přehled výkonnostních metrik řešení společnosti, autoři: Daniel Cota, Su En Goh, 13. července 2021 Model analýzy dodavatelů IDC MarketScape je navržený tak, aby poskytoval přehled o konkurenční zdatnosti dodavatelů ICT na daném trhu. Metodika výzkumu využívá přísnou metodiku bodování založenou na kvalitativních i kvantitativních kritériích, jejímž výsledkem je jednotné grafické znázornění pozice každého dodavatele na daném trhu. Skóre schopností měří produkt, vstup na trh a obchodní realizaci dodavatele v krátkodobém horizontu. Skóre strategie měří soulad strategií dodavatele s požadavky zákazníků v časovém horizontu 3–5 let. Podíl dodavatele na trhu je znázorněný velikostí kruhů. Míra meziročního růstu dodavatele ve vztahu k danému trhu je označená plusem, neutrálním znaménkem nebo mínusem vedle jména dodavatele.

OMDIA je registrovaná ochranná známka společnosti Informa PLC a/nebo jejích poboček. Zde uvedené informace byly publikovány společností Omdia v rámci výsledků rozsáhlého výzkumu a měly by být hodnoceny v původním kontextu.

Zdroj –⁠ Rozhodovací matice Omdia: Podnikové platformy pro vývoj strojového učení, 2020–⁠2021. Výsledky nepředstavují doporučení Microsoftu. Spoléhání se na tyto výsledky je na vlastní riziko. Pokud máte zájem o licencované přetisky celého výzkumného řešení, můžete o ně požádat na adrese citations@omdia.com.