Přeskočit navigaci

Úložiště tabulek

Úložiště NoSQL s dvojicí klíč-hodnota pro rychlý vývoj pomocí rozsáhlých částečně strukturovaných datových sad

  • Uložení vysoce dostupných částečně strukturovaných dat
  • Vytváření široce škálovatelných aplikací
  • Vytváření aplikací vyžadujících flexibilní datová schémata
  • Serializace dat pomocí JSON
  • Provádění dotazů založených na protokolu OData

Ukládání petabajtů strukturovaných dat

Azure Table Storage může ukládat petabajty částečně strukturovaných dat a současně zajistit snížení nákladů. Na rozdíl od mnoha úložišť dat – místních nebo cloudových – Table Storage umožňuje vertikálně navýšit kapacitu bez nutnosti ručních úprav datové sady. Dostupnost taky není žádný problém. V geograficky redundantním úložišti se uložená data replikují na třech místech v rámci jedné oblasti – a na dalších třech místech v jiné oblasti stovky kilometrů daleko.

Podporuje flexibilní datová schémata

Table Storage je ideální pro flexibilní datové sady – uživatelská data webových aplikací, seznamy adres, informace o zařízeních a další metadata – a umožňuje vytvářet cloudové aplikace, aniž by bylo nutné omezovat se jenom na určitá schémata datových modelů. Protože různé řádky v jedné tabulce mohou mít odlišnou strukturu – například informace o objednávkách v jednom řádku a informace o zákaznících v jiném – můžete svou aplikaci a schéma tabulky rozvíjet za plného provozu.

Pro podniky

Table Storage poskytuje výkonný model pro zajištění konzistence. Po vložení dat do Table Storage nebo jejich aktualizaci se při všech dalších přístupech k těmto datům pracuje s jejich nejnovější aktualizací. Tato vlastnost je zásadní pro systémy s více uživateli, kteří úložiště dat aktualizují najednou.

Systém navržený pro vývojáře

Azure Storage nabízí klientské knihovny s bohatými funkcemi pro tvorbu aplikací v jazycích .NET, Java, Android, C++, Node.js, PHP, Ruby a Python. Klientské knihovny nabízejí pokročilé funkce pro Table Storage, včetně podpory protokolu OData pro dotazování a možnosti optimistického zamykání. Data v Azure Storage jsou přístupná taky přes rozhraní REST API, které je možné vyvolat v jakémkoliv jazyce, ve kterém se vytvářejí požadavky HTTP/HTTPS.

Why trust Úložiště tabulek?

  • Microsoft investuje do výzkumu a vývoje v oblasti kybernetického zabezpečení více než USD 1 miliardu ročně.

  • Zaměstnáváme více než 3,500 odborníků na zabezpečení, kteří se plně věnují zabezpečení dat a ochraně osobních údajů.

  • Azure má víc certifikací než jakýkoli jiný poskytovatel cloudu. Podívejte se na kompletní seznam.

Zákazníci využívající Table Storage

Xbox
GreenButton
Carnegie Mellon University
Orange Tribes

Everything you need to get started

Get instant access and a $200 credit by signing up for a free Azure account.

Learn how to use Table Storage with 5-minute quickstart tutorials and documentation.

Enhance Table Storage with additional features and products, like security.

Úložiště tabulek updates, blogs, and announcements

Začínáme používat Table Storage