Table Storage

Úložiště NoSQL s dvojicí klíč-hodnota pro rychlý vývoj pomocí rozsáhlých částečně strukturovaných datových sad

Zákazníci využívající Table Storage

Ukládání petabajtů strukturovaných dat

Azure Table Storage může ukládat petabajty částečně strukturovaných dat a současně zajistit snížení nákladů. Na rozdíl od mnoha úložišť dat – místních nebo cloudových – Table Storage umožňuje vertikálně navýšit kapacitu bez nutnosti ručních úprav datové sady. Dostupnost taky není žádný problém. V geograficky redundantním úložišti se uložená data replikují na třech místech v rámci jedné oblasti – a na dalších třech místech v jiné oblasti stovky kilometrů daleko.

Ukládání petabajtů strukturovaných dat

Podporuje flexibilní datová schémata

Table Storage je ideální pro flexibilní datové sady – uživatelská data webových aplikací, seznamy adres, informace o zařízeních a další metadata – a umožňuje vytvářet cloudové aplikace, aniž by bylo nutné omezovat se jenom na určitá schémata datových modelů. Protože různé řádky v jedné tabulce mohou mít odlišnou strukturu – například informace o objednávkách v jednom řádku a informace o zákaznících v jiném – můžete svou aplikaci a schéma tabulky rozvíjet za plného provozu.

Podporuje flexibilní datová schémata

Pro podniky

Table Storage poskytuje výkonný model pro zajištění konzistence. Po vložení dat do Table Storage nebo jejich aktualizaci se při všech dalších přístupech k těmto datům pracuje s jejich nejnovější aktualizací. Tato vlastnost je zásadní pro systémy s více uživateli, kteří úložiště dat aktualizují najednou.

Pro podniky

Systém navržený pro vývojáře

Azure Storage nabízí klientské knihovny s bohatými funkcemi pro tvorbu aplikací v jazycích .NET, Java, Android, C++, Node.js, PHP, Ruby a Python. Klientské knihovny nabízejí pokročilé funkce pro Table Storage, včetně podpory protokolu OData pro dotazování a možnosti optimistického zamykání. Data v Azure Storage jsou přístupná taky přes rozhraní REST API, které je možné vyvolat v jakémkoliv jazyce, ve kterém se vytvářejí požadavky HTTP/HTTPS.

Začínáme používat Table Storage