Přeskočit navigaci

Avere vFXT pro Azure

Rychlejší a přístupnější data pro vysokovýkonné výpočetní prostředí (HPC) na hraničních zařízeních

Spouštění úloh založených na souborech a s vysokým výkonem v Azure

Když se zvýší poptávka po výpočetních funkcích, může rychle dojít k přetížení místních prostředků a následně i zastavení důležité práce. Řešení Avere vFXT pro Azure ve verzi Preview, které bude obecně dostupné v říjnu, vám umožní bezpečně přesunout nadbytečnou kapacitu do Azure a ponechat rozsáhlé datové sady v úložišti připojeném k síti (nebo v úložišti objektů blob v Azure v případě cloudového prostředí NAS). Chraňte své investice do infrastruktury a přitom snadno spravujte nové požadavky. Spouštějte své aplikace NFS nebo SMB bez latence a škálujte je podle potřeb. Využijte přitom inteligentní mezipaměť, která zajistí flexibilní a cenově dostupné umístění vašich dat.

Výkon

Využijte možnost automaticky identifikovat aktivní data pro nejnáročnější úlohy a ukládat je do mezipaměti. Zajistíte tak minimální latenci úložiště pro prostředí s velkými nároky na čtení.

Přístup

Aplikace založené na souborech přistupují k výpočetním prostředkům Azure z místního úložiště připojeného k síti (NFS a/nebo SMB) nebo úložiště objektů blob v Azure (REST).

Flexibilita

Funkci můžete zapnout nebo vypnout. Díky Avere vFXT budete mít na dosah ruky škálování a flexibilitu Azure pro podporu i těch nejzásadnějších úloh.

Řešení podle odvětví

Média a zábavní průmysl

V postprodukci termíny závisejí na produktivitě umělců. Avere vFXT díky rychlému propojení prostředků Azure dokáže vytížit renderovací farmu. Díky tomu se přestávají uplatňovat omezení infrastruktury, takže v kratším čase a s menší režií toho zvládnete víc.

Zdravotnictví a lékařské technologie

Translační medicína a výzkum v oblasti genomiky kladou na infrastrukturu velké požadavky. Přesuňte zpracování genomiky do Azure a umožněte vašim klinickým i biologickým výzkumníkům, aby se mohli soustředit na hledání léčby.

Finanční služby

Kvantitativní analýzy a analýzy rizik pro zajištění strategického rozhodování vyžadují včasný přístup k odpovídajícím prostředkům. Avere vFXT umožňuje hedgeovým fondům a investičním institucím využívat Azure k efektivnímu zajištění požadavků rozsáhlých výpočetních funkcí.

Výroba

Hraniční zařízení vytvářejí data, která nabízejí náhled na inovace a řešení. Efektivní příjem dat ve velkém měřítku je klíčem k dalšímu rozvoji výzkumu a vývoje, ať už jde o autonomní vozidla, nebo o výrobu elektrické energie. Pomocí Avere vFXT můžete k těmto datům rychle přistupovat pro zajištění analýz v Azure.

Státní správa

Sestavujte řešení, která institucím státní správy pomáhají snížit závislost na infrastruktuře a současně zvládají rostoucí poptávku po analytických a inteligentních funkcích. Přesuňte starší i moderní aplikace do Azure, abyste zajistili klíčové funkce bez výpadků.

Vyzkoušejte si Avere vFXT pro Azure ještě dnes