Azure Service Fabric

Vytváření a provoz vždy funkčních, škálovatelných distribuovaných aplikací

Play

Jednodušší správa životního cyklu a vytváření aplikací s využitím mikroslužeb

  • Rychlé uvedení na trh: Service Fabric umožňuje vytvářet funkce, které aplikacím dodávají hodnotu, a není potřeba zabývat se navrhováním a psaním dalšího kódu, který by řešil otázky spolehlivosti, škálovatelnosti nebo latence v základní infrastruktuře.
  • Výběr architektury: Můžete vytvářet bezstavové nebo stavové mikroslužby. Tento architektonický přístup umožňuje vytvářet komplexní aplikace složené z malých, nezávisle vyvíjených služeb. Tyto mikroslužby se používají v nejsložitějších scénářích, které vyžadují nízkou latenci, jsou náročné na data a umožňují škálování do cloudu pomocí Service Fabric.
  • Flexibilita mikroslužeb: Aplikační architektura založená na jemně vyladěných mikroslužbách umožňuje používat postupy průběžné integrace a vývoje a zrychluje doplňování aplikací o nové funkce.
  • Integrace sady Visual Studio: Zahrnuje nástroje sady Visual Studio a podporu příkazového řádku. Můžete tak snadno a rychle vytvářet, testovat, ladit, nasazovat a aktualizovat své aplikace Service Fabric v izolovaných, testovacích i produkčních nasazeních.
Azure Service Fabric – snadné vytváření mikroslužeb
Service Fabric zaručuje výkon s nízkou latencí

Výkon s nízkou latencí a efektivita ve velkém měřítku

Budete moct zajistit rychlé upgrady v místě instalace bez provozních výpadků, s automatickým škálováním, integrovaným sledováním stavu a opravou služeb. Orchestrace a automatizace vytváření mikroslužeb vám poskytne přehled o aplikacích na zcela nové úrovni, což umožňuje automatizovat živé upgrady s možností vrácení předchozích verzí a automatického horizontálního navýšení nebo snížení kapacity.

Tato architektura řeší náročné problémy distribuovaných systémů, jako je převzetí služeb při selhání, volba lídra nebo správa stavů, a poskytuje funkce pro správu životního cyklu aplikací, aby vývojáři nemuseli kvůli rostoucímu využití aplikace měnit její architekturu. K těmto aplikacím patří víceklientské aplikace SaaS, shromažďování a zpracování dat z Internetu věcí (IoT) a také herní aplikace a poskytování mediálního obsahu.

Prověřená platforma, kterou využívá Azure a další služby Microsoftu

Za službou Service Fabric stojí mnohaleté zkušenosti Microsoftu s poskytováním cloudových služeb se zásadním významem pro provoz. Prověřilo ji používání v praxi od roku 2010. Tuto základní technologii používáme pro naši základní infrastrukturu Azure. Běží na ní takové služby, jako je Skype pro firmy, Microsoft InTune, Azure Event Hubs, Azure Data Factory, Azure DocumentDB, Azure SQL Database nebo Cortana.

Díky těmto zkušenostem jsme mohli navrhnout platformu, která vnitřně analyzuje prostředky infrastruktury a potřeby aplikací a umožňuje jejich automatické aktualizace a opravy, což je nezbytné k zajištění vysoce dostupných a odolných služeb s vysokou mírou škálování.

Vytváření mikroslužeb na prověřené platformě Azure Service Fabric
Spouštění ve službě Azure Service Fabric, v místním prostředí nebo v cloudu

Možnost spouštění v Azure, místně nebo v jiných cloudech

Stejný kód aplikace je možné pružně nasadit ve veřejných, hostovaných i privátních cloudech s konzistentními službami platforem a stejným aplikačním modelem v Azure, místním prostředí i hostovaných datacentrech. Díky úsilí Microsoftu o poskytování možnosti volby a flexibility se může vaše aplikace Service Fabricu spouštět v Azure, místně nebo v jiných cloudech s hostitelským operačním systémem Windows Server nebo Linux.

Informace o tom, jak zákazníci používají Service Fabric

Přehled modelu Service Fabric s OSIsoftem

Když společnost OSIsoft potřebovala systém pro usnadnění záznamu dat a jejich efektivního využívání, obrátila se na Service Fabric.

Přečíst případovou studii

CareOtter využívá Service Fabric k zajištění individuální zdravotní péče

Service Fabric pomáhá společnosti CareOtter soustředit se na vylepšení zdravotní péče, nikoli na vlastní infrastrukturu.

Související produkty a služby

Cloud Services

Vytváření vysoce dostupných a neomezeně škálovatelných cloudových aplikací a rozhraní API

Virtual Machine Scale Sets

Správa a vertikální navýšení kapacity až tisíců virtuálních počítačů s Linuxem a Windows

App Service

Vytváření webových a mobilních aplikací pro libovolnou platformu a zařízení

Začínáme s Azure Service Fabric