Azure Service Fabric

Vytváření a provoz vždy funkčních, škálovatelných distribuovaných aplikací

Play

Jednodušší správa životního cyklu a vytváření aplikací s využitím mikroslužeb

  • Rychlé uvedení na trh: Service Fabric umožňuje vývojářům zaměřit se na tvorbu funkcí, které aplikacím dodávají obchodní hodnotu. Vývojáři se totiž nemusejí zabývat navrhováním a psaním dalšího kódu, který by řešil otázky spolehlivosti, škálovatelnosti nebo latence v základní infrastruktuře.
  • Výběr architektury: Můžete vytvářet bezstavové nebo stavové mikroslužby. Tento architektonický přístup umožňuje vytvářet komplexní aplikace složené z malých, nezávisle vyvíjených služeb. Tyto mikroslužby se používají v nejsložitějších scénářích, které vyžadují nízkou latenci, jsou náročné na data a umožňují škálování do cloudu pomocí Azure Service Fabric.
  • Flexibilita mikroslužeb: Aplikační architektura založená na jemně vyladěných mikroslužbách umožňuje používat nepřetržité integrační a vývojové postupy a zrychluje doplňování aplikací o nové funkce.
  • Integrace sady Visual Studio: Zahrnuje nástroje sady Visual Studio a podporu příkazového řádku. Vývojáři tak mohou snadno a rychle vytvářet, testovat, ladit, nasazovat a aktualizovat své aplikace Service Fabric, které se nasazují jednotně pro testovací i provozní účely.
Azure Service Fabric – snadné vytváření mikroslužeb
Service Fabric zaručuje výkon s nízkou latencí

Výkon s nízkou latencí a efektivita ve velkém měřítku

Budete moct zajistit rychlé upgrady v místě instalace bez provozních výpadků, s automatickým škálováním, integrovaným sledováním stavu a opravou služeb. Orchestrace a automatizace vytváření mikroslužeb poskytuje přehled o aplikacích na zcela nové úrovni, což umožňuje automatizovat živé upgrady s možností vrácení předchozích verzí a automatického horizontálního navýšení nebo snížení kapacity.

Tato architektura taky řeší náročné problémy distribuovaných systémů, jako je převzetí služeb při selhání, volba lídra nebo správa stavů, a poskytuje funkce pro správu životního cyklu aplikací, aby vývojáři nemuseli kvůli rostoucímu využití aplikace měnit její architekturu. K těmto aplikacím patří víceklientské aplikace SaaS, shromažďování a zpracování dat ze zařízení IoT, jakož i herní aplikace a poskytování mediálního obsahu.

Prověřená platforma, kterou využívá Azure a další služby Microsoftu

Za službou Azure Service Fabric stojí mnohaleté zkušenosti Microsoftu s poskytováním zásadních cloudových služeb. Prověřilo ji používání v praxi od roku 2010. Tuto základní technologii používáme pro naši základní infrastrukturu Azure. Běží na ní takové služby, jako je Skype pro firmy, InTune, Azure Event Hubs, Azure Data Factory, Azure DocumentDB, Azure SQL Database nebo Cortana.

Díky těmto zkušenostem jsme mohli navrhnout platformu, která vnitřně analyzuje dostupné prostředky infrastruktury a potřeby aplikací a umožňuje jejich automatické aktualizace a opravy, což je nezbytné k zajištění vysoce dostupných a odolných služeb s vysokou mírou škálování.

Vytváření mikroslužeb na prověřené platformě Azure Service Fabric
Spouštění ve službě Azure Service Fabric, v místním prostředí nebo v cloudu

Možnost spouštění v Azure, místně nebo v jiných cloudech

Stejný kód aplikace je možné pružně nasadit ve veřejných, hostovaných i privátních cloudech s konzistentními službami platforem a stejným aplikačním modelem v Azure, místním prostředí i hostovaných datacentrech. Na základě závazku Microsoftu poskytovat možnost volby a flexibilitu se může vaše aplikace Service Fabricu spouštět v Azure, místně nebo v jiných cloudech s hostitelským operačním systémem Windows Server nebo Linux.

Informace o tom, jak zákazníci používají Service Fabric

Přehled modelu Service Fabric s OSISoftem

Když společnost OSISoft potřebovala systém pro usnadnění záznamu dat a jejich efektivního využívání, obrátila se na Service Fabric.

Přečíst případovou studii

CareOtter využívá Service Fabric k zajištění individuální zdravotní péče

Service Fabric pomáhá společnosti CareOtter soustředit se na vylepšení zdravotní péče, nikoli na vlastní infrastrukturu.

Související produkty a služby

Cloud Services

Vytváření vysoce dostupných a neomezeně škálovatelných cloudových aplikací a rozhraní API

Virtual Machine Scale Sets

Správa a škálování desítek až tisíců virtuálních počítačů s Linuxem a Windows

App Service

Vytváření webových a mobilních aplikací pro libovolnou platformu a zařízení

Začínáme s Azure Service Fabric