Azure Service Fabric

Vytváření a provoz vždy funkčních, škálovatelných distribuovaných aplikací

Důvěryhodná prověřená platforma pro klíčové aplikace

Zaměřte se na vytváření aplikací a obchodní logiky a řešení složitých problémů distribuovaných systémů, jako je spolehlivost, škálovatelnost, správa a latence, nechte na Azure. Service Fabric je základní technologie zajišťující provoz základní infrastruktury Azure a dalších služeb Microsoftu, jako je Skype pro firmy, Intune, Azure Event Hubs, Azure Data Factory, Databáze Azure Cosmos, Azure SQL Database, Dynamics 365 nebo Cortana. Služba Azure Service Fabric je navržena pro doručování vysoce dostupných a odolných služeb v cloudovém rozsahu. Jako taková skutečně rozumí požadavkům aplikací na dostupnou infrastrukturu a prostředky a umožňuje automatické škálování, průběžné aktualizace a automatické opravení chyb, když k nim dojde.

Při vytváření vlastních aplikací založených na mikroslužbách a kontejnerech si můžete vybrat z celé řady produktivních programovacích modelů a jazyků, včetně C# a Javy.

Age of Ascent

Podívejte se, jak Azure Service Fabric zajišťuje provoz extrémně rozsáhlé online hry pro více hráčů

Co říkají naši zákazníci

Schneider Electric

„Service Fabric nám umožnila zaměřit se na klíčové funkce EcoStruxure.io, namísto vytváření architektury distribuovaných mikroslužeb.“

Stephen Berard, hlavní návrhář platformy digitálních služeb

Další informace
BMW

„Díky Service Fabric můžeme provádět inovace se zajištěním provozu bez výpadků. Když dojde k chybě, vrátí se k předchozí verzi.“

Sean Patterson, hlavní softwarový architekt

Další informace
KPMG

„Microsoft Azure je víc než jen technologické řešení. Je to nový způsob myšlení, který nabízí nové tržní příležitosti s rychlou implementací díky službám PaaS.“

Christian Taltas, výkonný ředitel, KPMG Technologies Services

Další informace

Jednodušší vytváření a správa aplikací založených na mikroslužbách

  • Rychlé uvedení na trh: Zaměřte se na tvorbu funkcí, které aplikacím dodávají obchodní hodnotu, a nezabývejte se navrhováním a psaním dalšího kódu, který by řešil otázky spolehlivosti, škálovatelnosti, správy nebo latence v základní infrastruktuře.
  • Orchestrace kontejnerů a služeb ve stejném prostředí: Kontejnery Dockeru můžete přinést do Linuxu nebo Windows a spolehlivě je spouštět ve velkém měřítku vedle dalších úloh a služeb. Využijte hostování kontejnerů, správu prostředků clusteru a možnosti orchestrace úloh, které nabízí Service Fabric.
  • Výběr architektury: Můžete vytvářet bezstavové nebo stavové mikroslužby. Tento architektonický přístup umožňuje vytvářet komplexní aplikace složené z malých, nezávisle vyvíjených služeb. Tyto mikroslužby se používají v nejsložitějších scénářích, které vyžadují nízkou latenci, jsou náročné na data a umožňují škálování do cloudu pomocí Azure Service Fabric. Zkombinujte programovací modely a jazyky, které vám vyhovují, od kontejnerů a hostovaných spustitelných souborů až po mikroslužby a objekty actor.
  • Flexibilita mikroslužeb: Umožněte používat postupy průběžné integrace a průběžného vývoje a urychlete doručování nových funkcí díky navrhování jemně vyladěných aplikací mikroslužeb.
  • Integrace sady Visual Studio: Rychle a snadno vytvářejte, testujte, laďte, nasazujte a upgradujte aplikace Service Fabric v izolovaných, testovacích a produkčních prostředích pomocí nástrojů sady Visual Studio a podpory příkazového řádku.
  • Spouštění kdekoli: Flexibilně nasazujte stejný kód aplikace ve veřejných, hostovaných nebo privátních cloudech s použitím konzistentních služeb platformy a stejných aplikačních programovacích modelů. Jako hostitelský operační systém přitom můžete použít Windows Server nebo Linux.
Azure Service Fabric – snadné vytváření mikroslužeb
Service Fabric zaručuje výkon s nízkou latencí

Nízká latence a vysoká efektivita ve velkém měřítku

Poskytujte rychle a přesto bezpečně upgrady bez výpadků, automatizujte operace, integrujte monitorování stavu a zajistěte automatické obnovení z chyb. Orchestrujte aplikace založené na mikroslužbách a kontejnerech, získejte přehled o stavu a výkonu aplikace a umožněte vývoj odolných služeb s možností škálování a nízkou latencí.

Vyřešte složité problémy distribuovaných systémů, jako jsou například spolehlivé zjišťování chyb a převzetí služeb při selhání, správa stavu, zjišťování služeb, průběžné aktualizace, přenositelnost aplikací, abstrakce prostředí, správa a řízení prostředků a správa konfigurace a poskytněte vývojářům možnosti správy životního cyklu aplikace, aby při zvýšení využití nemuseli aplikace znovu navrhovat. Vyvíjejte a doručujte spoustu druhů aplikací a úloh, včetně víceklientských aplikací SaaS, klíčových obchodních aplikací, úloh shromažďování a zpracování dat IoT a her.

Související produkty a služby

API Management

Bezpečné a škálovatelné publikování rozhraní API pro vývojáře, partnery a zaměstnance

Centrum IoT

Připojení, sledování a řízení miliard prostředků IoT

Databáze Azure Cosmos

Globálně distribuovaná databázová služba pro libovolné škálování

Začínáme s Azure Service Fabric