Funkce verze Preview

Zajímá nás váš názor, a proto vám Azure nabízí následující funkce verze Preview, které umožňují hodnocení. Součástí verze Preview může být verze Preview, beta verze nebo jiné předběžné verze funkcí, služeb, softwaru nebo regionů. Verze Preview podléhají omezeným nebo odlišným podmínkám poskytování služeb stanoveným ve vaší servisní smlouvě a v doplňkových podmínkách pro verzi Preview. Verze Preview vám zpřístupňujeme pod podmínkou, že budete souhlasit s těmito podmínkami používání, které doplňují vaši smlouvu řídící používání Azure.

Azure Bot Service

Azure Bot Service umožňuje rychlý vývoj inteligentních robotů díky spojení síly Microsoft Bot Framework a služby Azure Functions. Vytvářejte, propojujte, nasazujte a spravujte inteligentní roboty, kteří budou přirozeně komunikovat se zákazníky, ať už jsou kdekoliv. Umožněte svým robotům škálování podle potřeby a plaťte jen za skutečně využité zdroje.

Další informace

Web Apps v Linuxu

Azure App Service poskytuje výchozí kontejnery pro verze Node.js a PHP, které usnadňují rychlé zprovoznění služby. Naše podpora nových kontejnerů umožňuje vývojářům vytvářet přizpůsobené kontejnery založené na výchozím nastavení. Vývojáři mohou například vytvořit kontejner s konkrétními sestaveními Node.js a PHP, která se budou lišit od výchozích verzí poskytovaných službou. Díky tomu mohou vývojáři používat nové nebo experimentální verze architektur, které nejsou k dispozici ve výchozích kontejnerech.

Další informace

Apache Kafka pro HDInsight

Kafka pro HDInsight je opensourcová služba na podnikové úrovni pro ingestování datových proudů, která je cenově příznivá a snadno se zřizuje, spravuje i používá. Tato služba umožňuje sestavovat řešení pracující v reálném čase, jako jsou IoT, zjišťování možných podvodů, analýza dat o navštívených stránkách, finanční výstrahy a sociální analýzy.

Další informace

Analysis Services

Služba Azure Analysis Services, která je založená na prověřeném analytickém jádru Microsoft SQL Server Analysis Services, zajišťuje možnosti sémantického modelování BI na podnikové úrovni s výhodami škálování, flexibility a správy, které nabízí cloud. Služba Azure Analysis Services pomáhá transformovat složitá data na užitečné přehledy. Využitím dovedností, nástrojů a dat, které má váš tým v současnosti k dispozici, můžete ze svých investic získat mnohem víc.

Další informace

Služba upozornění fakturace

Služba upozornění fakturace Azure umožňuje rychle a snadno vytvářet přizpůsobená upozornění fakturace, která vám pomůžou sledovat a řídit fakturaci účtů Azure.

Další informace

Kognitivní služby

Portfolio rozhraní API a sad SDK, které vývojářům umožňuje přidat do řešení inteligentní služby, jako jsou možnosti zpracování řeči, jazyka, vidění, znalostí a hledání.

Další informace

Custom Decision Service

Create intelligent systems with a cloud-based, contextual decision-making API that sharpens with experience.

Learn more

Dynamics 365 for Customer Insights

Customer Insights pomáhá lépe zapojit zákazníky tím, že vybavuje vaše zaměstnance užitečnými přehledy z hotových řešení. Rozbořte v organizaci datová sila a dejte dohromady nesourodé sady dat zákazníků, abyste vytvořili dynamický panoramatický náhled na interakce, jednání a nákupní historii zákazníků.

Další informace

Media Analytics

Azure Media Analytics je kolekce komponent pro řeč a vidění, které organizacím a podnikům usnadňují získávat z videosouborů použitelné informace, na jejichž základě je možné přistoupit ke konkrétním akcím. Fungují na bází pokročilých technologií pro strojové učení. Hostitelem služeb Azure Media Analytics je platforma Azure Media Services, což je cloudové řešení pro média umožňující kódování, šifrování a streamování zvuku a videa ve velkém rozsahu, živě nebo na vyžádání (VOD). Služby Media Analytics jsou k dispozici v měřítku vhodném pro velké firmy, které potřebují, aby byly dodrženy všechny předpisy, zajištěno zabezpečení a globální dosah.

Další informace

Testování výkonu webových a Azure Mobile Apps

Můžete teď provádět zátěžové testování výkonu a ověřovat výkon aplikací při zatížení. Je možné generovat tisíce virtuálních uživatelů z různých míst na celém světě, kteří budou simulovat reálný provoz vaší aplikace. Používání veřejné verze Preview této funkce je zdarma.

Další informace

R Server pro HDInsight

R Server pro HDInsight je škálovatelná implementace jazyka R, kombinovaná s clustery Hadoop a Spark vytvořenými ve službě HDInsight. Je to stoprocentní implementace open-source jazyka R, spouštěná v cloudu.

Další informace

Storage Service Encryption

Storage Service Encryption pro úložiště objektů blob v Azure pomáhá splnit organizační požadavky na zabezpečení a dodržování předpisů tím, že automaticky šifruje úložiště objektů blob, a to včetně objektů blob bloků a stránek a doplňovacích objektů blob. Azure Storage zpracovává veškeré šifrování, dešifrování a zprávu klíčů naprosto transparentním způsobem. Všechna data se šifrují pomocí 256bitového šifrování AES. To je jedna z nejsilnějších dostupných variant blokového šifrování. Tuto funkce můžete povolit u nově vytvořených účtů úložiště ARM a za toto povolení neplatíte žádné další poplatky.

Další informace

Zásady podmíněného přístupu ke službě Azure Active Directory

Ve službě Azure Active Directory jsou teď dostupné zásady podmíněného přístupu, které umožňují vytvořit pravidla přístupu pro aplikace připojené ke službě Azure Active Directory na základě umístění uživatele a členství ve skupině. U aplikací, které obsahují tajné informace, je možné přiřadit přísnější zásady, třeba vyžadovat ověření prostřednictvím služby Azure Multi-Factor Authentication mimo podnikovou síť, zatímco aplikace s míň citlivými informacemi můžou mít zásady otevřenější.

Členství v dynamické skupině v Azure Active Directory

U této verze Preview můžou správci nastavit pravidla jakékoli skupiny ve službě Azure Active Directory podle uživatelských atributů (oddělení, země atd.) a dynamicky tak definovat členství ve skupině. Tyto skupiny se dají použít k zajištění přístupu k aplikacím nebo cloudovým prostředkům nebo přiřazení licencí uživatelům.

Změna hesla ve službě Azure Active Directory

Služba Azure Active Directory umožňuje přiřadit skupinám sdílené účty k aplikacím. To je užitečné hlavně při správě přístupu k firemním účtům sociálních médií, jako jsou třeba Twitter, Facebook nebo LinkedIn. Skutečné heslo těchto účtů zná jenom správce, ale ostatní členové skupiny mají přístup s použitím svých pracovních přihlašovacích údajů. To zvyšuje úroveň zabezpečení, protože můžete nastavit automatickou změnu hesel, díky kterému budou sdílené účty lépe zabezpečené, protože se budou v nastaveném intervalu automaticky vytvářet nová silná a komplexní hesla. Tím se snižuje riziko zneužití firemních účtů sociálních médií.

Správa privilegovaných identit v Azure Active Directory

Privileged identity Management, nová funkce služby Azure Active Directory Premium, umožňuje zjišťovat, omezovat a monitorovat privilegované identity a jejich přístup k prostředkům a taky v případě potřeby vynutit na vyžádání dočasný přístup správce. K této nové funkci, která je momentálně dostupná veřejně ve verzi Preview, můžete získat přístup prostřednictvím portálu Microsoft Azure.

Další informace

Žádosti samoobslužného přístupu v Azure Active Directory

Tato verze Preview umožňuje uživatelům služby Azure Active Directory vybrat si ze seznamu aplikací, které zpřístupní jejich organizace, a vyžádat si k nim přístup pomocí samoobslužného procesu. Tento proces může poskytnout přístup k vybraným aplikacím hned nebo prostřednictvím schvalovacího pracovního postupu.

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL provides a managed database service for app development and deployment that allows you to stand up a MySQL database in minutes and scale on the fly – on the cloud you trust most.

With inclusive pricing models, you get all the capabilities you want – like high-availability, security, and recovery – built-in, at no extra cost.

Learn more

Azure Database for PostgreSQL

Azure Database for PostgreSQL provides a managed database service for app development and deployment that allows you to stand up a PostgreSQL database in minutes and scale on the fly – on the cloud you trust most.

With inclusive pricing models, you get all the capabilities you want – like high-availability, security, and recovery – built-in, at no extra cost.

Learn more

Bing Custom Search

Bing Custom Search is an easy-to-use, ad-free, commercial-grade search tool that lets you deliver the results you want.

Learn more

Video Indexer

Quickly extract insights from videos using the artificial intelligence of Video Indexer. Detect words, identify faces and emotions, and build workflows.

Learn more