Přeskočit navigaci

Funkce verze Preview

Zajímá nás váš názor, a proto vám Azure nabízí následující funkce verze Preview, které umožňují hodnocení. Součástí verze Preview může být verze Preview, beta verze nebo jiné předběžné verze funkcí, služeb, softwaru nebo regionů. Verze Preview podléhají omezeným nebo odlišným podmínkám poskytování služeb stanoveným ve vaší servisní smlouvě a v doplňkových podmínkách pro verzi Preview. Verze Preview vám zpřístupňujeme pod podmínkou, že budete souhlasit s těmito podmínkami používání, které doplňují vaši smlouvu řídící používání Azure.

Azure Firewall

Microsoft Azure Firewall nabízí funkce nativní brány firewall jako službu s integrovanou vysokou dostupností, neomezenou škálovatelností cloudu a nulovou údržbou. Zákazníci můžou prostřednictvím vytváření a vynucování zásad připojení chránit své prostředky virtuálních sítí Azure. Využít k tomu můžou pravidla filtrování na úrovni aplikace a sítě, včetně filtrování na základě informací o hrozbách. Služba Azure Firewall je plně integrovaná s platformou, uživatelským rozhraním portálu a službami Azure.

Další informace

Windows 10 IoT Core Services

Služba Windows 10 IoT Core Services poskytuje deset let podpory operačního systému a navíc služby pro správu aktualizací zařízení a hodnocení jejich stavu. Aktualizace spolehlivosti a zabezpečení operačního systému na 10 let zajistí stabilitu a bezpečnost vašich zařízení. Mějte pod kontrolou aktualizace operačního systému Windows, ovladačů zařízení a souborů a aplikací pro konkrétní OEM díky využití služby Device Update Center. Pomozte zajistit zabezpečení vaší sítě a zařízení pomocí cloudové služby Device Health Attestation.

Další informace

Virtual WAN

Azure Virtual WAN je služba, která nabízí optimalizované a automatizované možnosti připojení mezi jednotlivými pobočkami prostřednictvím Azure. Jednotné rozhraní služby Virtual WAN umožňuje zákazníkům propojit oblíbená místní zařízení v různých pobočkách mezi sebou a s cloudovými službami Microsoftu v Azure i O365. Přidáním centralizovaného zabezpečení prostřednictvím služby Azure Firewall a dalších nativních služeb Azure rozšíříte hodnotu razítka nativního cloudového zabezpečení pro sítě WAN zákazníků.

Další informace

SSD Azure na úrovni Standard

Disky SSD Azure na úrovni Standard (řešení pro spravované disky Azure) nabízejí nákladově efektivní disky SSD optimalizované pro vývoj a testování a produkční úlohy základní úrovně, které vyžadují konzistentní latenci. V porovnání s pevnými disky na úrovni Standard nabízejí disky SSD na úrovni Standard lepší latenci, spolehlivost a škálovatelnost. Disky SSD na úrovni Standard se pro náročnější podnikové úlohy citlivé na latenci dají také snadno upgradovat na disky SSD na úrovni Premium.

Další informace

Azure NetApp Files

Seznamte se s Azure NetApp Files. Tento hybridní systém souborů NFS poskytuje sofistikované prostředí na podnikové úrovni se zabezpečením, dodržováním předpisů a výkonem NetApp a Azure.

Další informace

Kognitivní vyhledávání s rozšířením obsahu s využitím umělé inteligence

Díky nové funkci kognitivního vyhledávání můžete využít umělou inteligenci k extrahování přehledů a strukturovaných informací z vašich dokumentů. Vytvářejte kanály, které s využitím kognitivních dovedností obohacují a strukturují vaše data před jejich indexováním. Můžete si vybrat z různých předem připravených kognitivních dovedností nebo je rozšířit vytvořením vlastních dovedností.

Další informace

Služba Azure SignalR

Azure SignalR je plně spravovaná služba, která vývojářům umožňuje soustředit se na vytváření webových prostředí v reálném čase, aniž by si museli dělat starosti se zřizováním kapacity, spolehlivostí připojení, škálováním, šifrováním nebo ověřováním. Díky úzké integraci s knihovnou .NET SignalR a sadou Visual Studio služba usnadňuje poskytování prostředí, jako je chat, okamžité vysílání nebo řídicí panely IoT.

Další informace

Azure Blockchain Workbench

Azure Blockchain Workbench umožňuje rychle začít s blockchainovými projekty a škálovat je. Zjednodušte vývoj a usnadněte experimentování s využitím modulárních předem připravených sítí a infrastruktury. Zrychlete dobu realizace prostřednictvím integrací a rozšíření cloudových služeb a využívání aplikací, které už používáte, a inovujte bez obav na otevřené, důvěryhodné a globálně dostupné platformě.

Další informace

Azure SQL Database Managed Instance

Managed Instance je nová možnost nasazení v Azure SQL Database, která poskytuje kompatibilitu s SQL Serverem a nativní podporu virtuálních sítí. Přesuňte úlohy SQL Serveru do inteligentní plně spravované služby, aniž byste museli měnit architekturu vašich aplikací, a využijte nové úrovně výkonu virtuálních jader pro snadný převod místních požadavků do cloudu. Přesunutím databází SQL Serveru do Managed Instance s programem Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server ušetříte až 30 procent. Pokud už používáte Azure, můžete si vyzkoušet Managed Instance z portálu ještě dnes. Pokud Azure ještě nepoužíváte, vytvořte si nejdřív bezplatný účet.

Další informace

IoT Edge

IoT Edge rozšiřuje inteligentní cloudové funkce do hraničních zařízení. Umožňuje spouštět cloudové aplikace místně na zařízeních IoT s Windows a Linuxem. Vyvíjejte a testujte úlohy v cloudu, pak je bezproblémově nasazujte do hraničních zařízení prostřednictvím kontejnerů kompatibilních s Dockerem a distribuujte tak inteligentní funkce napříč hraničními zařízeními. Integrujte Microsoft Azure a služby třetích stran nebo upravte existující služby a vytvořte vlastní aplikaci IoT s vlastní obchodní logikou.

Další informace

Rozhraní Apache® Cassandra API pro Azure Cosmos DB

Rozhraní Apache® Cassandra API doručuje Cassandra jako službu přes výkonnou službu Azure Cosmos DB. Vývojáři můžou pomocí známých nástrojů a sad Cassandra SDK migrovat existující aplikace metodou „lift and shift“ a sestavovat nové aplikace s použitím rozhraní Cassandra API s vysoce škálovatelnou a globálně distribuovanou databázovou službou pro více modelů.

Další informace

Batch AI

Batch AI je nová služba platformy, která pomáhá s trénováním a testováním modelů obsáhlého learningu a dalších modelů AI nebo machine learningu se škálováním a flexibilitou, které využívají odborníci přes data v Microsoftu. Spravované clustery GPU a CPU umožňují navrhovat větší sítě a spouštět paralelně experimenty se škálováním, a tím zkrátit dobu vývoje a celkově vývoj usnadnit a zefektivnit. U služby Batch AI platíte pouze za výpočetní prostředky a úložiště využité pro trénování. Za správu clusteru a plánování úloh se neúčtují žádné další poplatky.

Další informace

Azure Data Box

Azure Data Box je zabezpečené, robustní a proti neoprávněné manipulaci odolné zařízení vytvořené Microsoftem za účelem pomoci zákazníkům s přenosem velkých objemů dat do služby Azure Storage. Zákazníci si Data Box můžou objednat prostřednictvím webu Azure Portal a nechat si ho doručit na pracoviště. Do zařízení pak můžou rychle zkopírovat data s využitím standardního protokolu NAS (SMB/CIFS). Pro zajištění ochrany osobních údajů jsou informace v zařízení Data Box zabezpečené pomocí 256bitového šifrování AES. Po vrácení do Microsoftu se data nahrají přímo do služby Azure Blob Storage nebo File Storage a zařízení se pak bezpečně vymaže. Se zařízením Azure Data Box se integrují také partnerská řešení, která tak svým zákazníkům pomáhají s projekty přesunu velkých objemů dat do Azure. Dostupnost ve verzi Preview bude omezená na oblasti v USA, registraci však doporučujeme všem zákazníkům, kteří mají zájem.

Další informace

PowerShell ve službě Cloud Shell

Cloud Shell je váš Microsoftem spravovaný počítač správce v cloudu s přístupem k Azure prostřednictvím ověřeného prostředí prakticky odkudkoli. Zahrnuje oblíbené nástroje příkazového řádku, podporu běžných programovacích jazyků a připojenou službu Azure File Storage pro zachování dat napříč relacemi.

Další informace

Služba Experimentování ve službě Machine Learning

Experimentujte ve vetší míře. Můžete rychle vytvářet prototypy na klasické pracovní ploše a potom snadno navyšovat kapacitu ve virtuálních počítačích vertikálně s využitím kontejnerů Dockeru nebo ji navyšovat horizontálně s využitím clusterů Apache Sparku. Můžete aktivně spravovat výkon modelů, zjistit, který z nich je nejlepší, a tento nejlepší model potom naplnit daty. Při spolupráci a sdílení řešení využijte výkonná úložiště GIT splňující oborové standardy.

Další informace

Správa modelů ve službě Machine Learning

Svoje modely můžete nasazovat a spravovat kdekoli. Kontejnery Dockeru vám umožní rychle nasadit modely do produkce v cloudu, v místním prostředí nebo na hraničních zařízeních. Přeneste nejvýkonnější modely do produkce a jakmile se jejich výkon sníží, zopakujte jejich trénink. Nasaďte je jako služby v reálném čase nebo jako dávkové služby s vysokou propustností.

Další informace

Machine Learning Workbench

Spojte všechno dohromady s využitím nástroje příkazového řádku a desktopové aplikace ke stažení a využijte integrovanou přípravu dat, která se učí jednotlivé kroky přípravy dat souběžně s tím, jak je provádíte. Správa projektů, historie spouštění a integrace poznámkových bloků zvýší vaši produktivitu. Můžete využít oblíbené opensourcové architektury, jako je TensorFlow, Cognitive Toolkit, Spark ML a scikit-learn.

Další informace

Rozšíření Visual Studio Code služby Machine Learning

Integrované služby Azure Machine Learning vám usnadní sestavování modelů s obsáhlým learningem. Rozšíření nástroje Visual Studio Code zajistí bezproblémové prostředí pro vývojáře v rámci počítače, cloudu i hraničních zařízení. Můžete vyvíjet modely s obsáhlým learningem a volat služby přímo z vašeho preferovaného integrovaného vývojového prostředí (IDE).

Další informace

Machine Learning MMLSpark

Rychle vytvářejte výkonné a vysoce škálovatelné prediktivní a analytické modely pro velké datové sady obrázků a textu s využitím obsáhlého learningu a nástrojů pro datové vědy pro Apache Spark.

Další informace

Služba upozornění fakturace

Služba upozornění fakturace Azure umožňuje rychle a snadno vytvářet přizpůsobená upozornění fakturace, která vám pomůžou sledovat a řídit fakturaci účtů Azure.

Další informace

Cognitive Services

Portfolio rozhraní API a sad SDK, které vývojářům umožňuje snadno do řešení přidat inteligentní služby, jako jsou možnosti zpracování obrazu, řeči, jazyka a znalostí a hledání.

Další informace

Media Analytics

Azure Media Analytics poskytuje kolekci komponent pro zpracování řeči a obrazu, které organizacím a podnikům usnadňují získávat z videosouborů použitelné informace, na jejichž základě je možné přistoupit ke konkrétním akcím. Fungují na bází pokročilých technologií machine learningu. Hostitelem služeb Azure Media Analytics je platforma Azure Media Services, což je cloudové řešení Azure pro média umožňující škálované kódování, šifrování a streamování zvuku a videa, a to živě nebo na vyžádání (VOD). Služby Media Analytics jsou k dispozici v měřítku vhodném pro velké firmy, které potřebují, aby byly dodrženy všechny předpisy, zajištěno zabezpečení a globální dosah.

Další informace

Zásady podmíněného přístupu ke službě Azure Active Directory

Azure Active Directory teď poskytuje zásady podmíněného přístupu, které umožňují vytvořit pravidla přístupu pro aplikace připojené ke službě Azure Active Directory na základě umístění uživatele a členství ve skupině. U aplikací, které obsahují tajné informace, je možné přiřadit přísnější zásady, třeba vyžadovat ověření prostřednictvím služby Azure Multi-Factor Authentication mimo podnikovou síť, zatímco aplikace s míň citlivými informacemi můžou mít zásady otevřenější.

Členství v dynamické skupině v Azure Active Directory

U této verze Preview můžou správci nastavit pravidla jakékoli skupiny ve službě Azure Active Directory podle uživatelských atributů (oddělení, země atd.) a dynamicky tak definovat členství ve skupině. Tyto skupiny se dají použít k zajištění přístupu k aplikacím nebo cloudovým prostředkům nebo přiřazení licencí uživatelům.

Změna hesla ve službě Azure Active Directory

Služba Azure Active Directory umožňuje přiřadit skupinám sdílené účty k aplikacím. To je užitečné hlavně při správě přístupu k firemním účtům sociálních médií, jako jsou třeba Twitter, Facebook nebo LinkedIn. Skutečné heslo těchto účtů zná jenom správce, ale ostatní členové skupiny mají přístup s použitím svých pracovních přihlašovacích údajů. To zvyšuje úroveň zabezpečení, protože můžete nastavit automatickou změnu hesel, díky kterému budou sdílené účty lépe zabezpečené, protože se budou v nastaveném intervalu automaticky vytvářet nová silná a komplexní hesla. Tím se snižuje riziko zneužití firemních účtů sociálních médií.

Správa privilegovaných identit v Azure Active Directory

Privileged identity Management, nová funkce služby Azure Active Directory Premium, umožňuje zjišťovat, omezovat a monitorovat privilegované identity a jejich přístup k prostředkům a také v případě potřeby vynutit na vyžádání dočasný přístup správce. K této nové funkci, která je momentálně dostupná veřejně ve verzi Preview, můžete získat přístup prostřednictvím portálu Microsoft Azure.

Další informace

Žádosti samoobslužného přístupu v Azure Active Directory

Tato verze Preview umožňuje uživatelům služby Azure Active Directory vybrat si ze seznamu aplikací, které zpřístupní jejich organizace, a vyžádat si k nim přístup pomocí samoobslužného procesu. Tento proces může poskytnout přístup k vybraným aplikacím hned nebo prostřednictvím schvalovacího pracovního postupu.

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL nabízí spravovanou databázovou službu pro vývoj a nasazování aplikací, která umožňuje vytvoření databáze MySQL během několika minut a její průběžné škálování – v nejdůvěryhodnějším cloudu.

Díky všeobecným cenovým modelům získáte bez dalších poplatků a integrované všechny požadované možnosti, jako například vysokou dostupnost, zabezpečení a možnosti obnovení.

Další informace

Azure Database for PostgreSQL

Azure Database for PostgreSQL nabízí spravovanou databázovou službu pro vývoj a nasazení aplikací, která vám umožňuje vytvoření databáze PostgreSQL během několika minut a průběžné škálování – v nejdůvěryhodnějším cloudu.

Díky všeobecným cenovým modelům získáte bez dalších poplatků a integrované všechny požadované možnosti, jako například vysokou dostupnost, zabezpečení a možnosti obnovení.

Další informace

Video Indexer

Rychlá extrakce poznatků z videí pomocí umělé inteligence modulu Video Indexer. Detekce slov, identifikace tváří a emocí a sestavení pracovních postupů.

Další informace

Custom Speech

Překonejte bariéry při rozpoznání řeči, jako jsou mluvený styl, slovník a šum na pozadí.

Další informace

Rozpoznávání mluvčího

Identifikujte jednotlivé mluvčí nebo využijte řeč jako způsob ověření pomocí rozpoznávání mluvčího.

Další informace

Custom Vision

Jednoduché přizpůsobení vlastních špičkových modelů počítačového zpracování obrazu pro jedinečné případy použití. Stačí nahrát několik označených obrázků a nechat těžkou práci na službě Custom Vision Service.

Další informace

Azure Lab Services

Azure Lab Services poskytuje v cloudu zabezpečené testovací prostředí s možností sdílení pro učebny, zkušební verze, vývoj a testování a další scénáře. Rychlé a flexibilní nastavení vám umožní vytvořit si virtuální cloudové testovací prostředí ve Windows nebo na Linuxu.

Další informace