Přeskočit navigaci

Funkce verze Preview

Zajímá nás váš názor, a proto vám Azure nabízí následující funkce verze Preview, které umožňují hodnocení. Součástí verze Preview může být verze Preview, beta verze nebo jiné předběžné verze funkcí, služeb, softwaru nebo regionů. Verze Preview podléhají omezeným nebo odlišným podmínkám poskytování služeb stanoveným ve vaší servisní smlouvě a v doplňkových podmínkách pro verzi Preview. Verze Preview vám zpřístupňujeme pod podmínkou, že budete souhlasit s těmito podmínkami používání, které doplňují vaši smlouvu řídící používání Azure.

Zvýšení úložné kapacity pro Azure Managed Disks

Nové jednotky SKU služby Azure Managed Disks s větší úložnou kapacitou a zvýšeným výkonem jsou teď ve verzi Preview. Zvyšujeme počet možných velikostí a propustnost našich nabídek Azure Managed Disks. Všechny stávající nabídky spravovaných disků Azure (SSD úrovně Premium, SSD úrovně Standard a HDD úrovně Standard) teď budou nabízet disky velikosti 8, 16 a 32 TiB. Výkon SSD úrovně Premium teď bude dosahovat až 20 000 IOPS a 750 MB/s. Výkon SSD úrovně Standard a HDD úrovně Standard bude dosahovat až 2 000 IOPS a 500 MB/s. Tyto kapacity vám umožní výrazně rozšířit kapacitu úložiště a současně zjednodušit správu a zajistit lepší výkon.

Další informace

Azure Ultra SSD

Pro vaše nejnáročnější úlohy zpracovávající velké objemy dat nabízejí disky Ultra SSD (jedno z řešení Azure Managed Disks) bezkonkurenční výkon a extrémní škálovatelnost s latencí ve zlomcích milisekund. Zvolte si velikost disku v rozsahu od 4 do 64 TiB a zajistěte si optimální výkon disku, jaký potřebujete, a to i při nízké kapacitě úložiště. Disky SSD úrovně Ultra jsou schopné dosáhnout až 160 000 IOPS.

Další informace

Azure Blueprint

Azure Blueprint umožňuje snadné nasazování šablon prostředků, zásad a řízení přístupu. To pomáhá zajistit, že vaše prostředí Azure budou připravená k okamžitému použití, a umožňuje vývojářům rychleji nasazovat aplikace dodržující předpisy prostřednictvím samoobslužného modelu.

Další informace

Azure Front Door Service

Azure Front Door Service nabízí jeden zabezpečený vstupní bod pro globální doručování výkonných architektur aplikací. Centralizovaná správa na jedné doméně, optika provozu a zásady ochrany vám umožní škálovat aplikaci pro zákazníky při současné dynamické optimalizaci výkonu. Front Door Service nabízí také přesměrování zpracování SSL a zrychlení aplikací na hranici sítě blízko koncovým uživatelům. Globální vyrovnávání zatížení HTTP navíc poskytuje okamžité převzetí služeb při selhání, užitečné přehledy o uživatelích a back-endech, bránu firewall aplikací a ochranu před útoky DDoS a centralizovanou rovinu řízení pro orchestraci provozu.

Další informace

Azure NetApp Files

Seznamte se s Azure NetApp Files. Tento hybridní systém souborů NFS poskytuje sofistikované prostředí na podnikové úrovni se zabezpečením, dodržováním předpisů a výkonem NetApp a Azure.

Další informace

Kognitivní vyhledávání s rozšířením obsahu s využitím umělé inteligence

Díky nové funkci kognitivního vyhledávání můžete využít umělou inteligenci k extrahování přehledů a strukturovaných informací z vašich dokumentů. Vytvářejte kanály, které s využitím kognitivních dovedností obohacují a strukturují vaše data před jejich indexováním. Můžete si vybrat z různých předem připravených kognitivních dovedností nebo je rozšířit vytvořením vlastních dovedností.

Další informace

Azure Blockchain Workbench

Azure Blockchain Workbench umožňuje rychle začít s blockchainovými projekty a škálovat je. Zjednodušte vývoj a usnadněte experimentování s využitím modulárních předem připravených sítí a infrastruktury. Zrychlete dobu realizace prostřednictvím integrací a rozšíření cloudových služeb a využívání aplikací, které už používáte, a inovujte bez obav na otevřené, důvěryhodné a globálně dostupné platformě.

Další informace

Azure SQL Database Managed Instance

Managed Instance je nová možnost nasazení v Azure SQL Database, která poskytuje kompatibilitu s SQL Serverem a nativní podporu virtuálních sítí. Přesuňte úlohy SQL Serveru do inteligentní plně spravované služby, aniž byste museli měnit architekturu vašich aplikací, a využijte nové úrovně výkonu virtuálních jader pro snadný převod místních požadavků do cloudu. Přesunutím databází SQL Serveru do Managed Instance s programem Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server ušetříte až 30 procent. Pokud už používáte Azure, můžete si vyzkoušet Managed Instance z portálu ještě dnes. Pokud Azure ještě nepoužíváte, vytvořte si nejdřív bezplatný účet.

Další informace

Rozhraní Apache® Cassandra API pro Azure Cosmos DB

Rozhraní Apache® Cassandra API doručuje Cassandra jako službu přes výkonnou službu Azure Cosmos DB. Vývojáři můžou pomocí známých nástrojů a sad Cassandra SDK migrovat existující aplikace metodou „lift and shift“ a sestavovat nové aplikace s použitím rozhraní Cassandra API s vysoce škálovatelnou a globálně distribuovanou databázovou službou pro více modelů.

Další informace

Batch AI

Batch AI je nová služba platformy, která pomáhá s trénováním a testováním modelů obsáhlého learningu a dalších modelů AI nebo machine learningu se škálováním a flexibilitou, které využívají odborníci přes data v Microsoftu. Spravované clustery GPU a CPU umožňují navrhovat větší sítě a spouštět paralelně experimenty se škálováním, a tím zkrátit dobu vývoje a celkově vývoj usnadnit a zefektivnit. U služby Batch AI platíte pouze za výpočetní prostředky a úložiště využité pro trénování. Za správu clusteru a plánování úloh se neúčtují žádné další poplatky.

Další informace

Azure Data Box

Azure Data Box je zabezpečené, robustní a proti neoprávněné manipulaci odolné zařízení vytvořené Microsoftem za účelem pomoci zákazníkům s přenosem velkých objemů dat do služby Azure Storage. Zákazníci si Data Box můžou objednat prostřednictvím webu Azure Portal a nechat si ho doručit na pracoviště. Do zařízení pak můžou rychle zkopírovat data s využitím standardního protokolu NAS (SMB/CIFS). Pro zajištění ochrany osobních údajů jsou informace v zařízení Data Box zabezpečené pomocí 256bitového šifrování AES. Po vrácení do Microsoftu se data nahrají přímo do služby Azure Blob Storage nebo File Storage a zařízení se pak bezpečně vymaže. Se zařízením Azure Data Box se integrují také partnerská řešení, která tak svým zákazníkům pomáhají s projekty přesunu velkých objemů dat do Azure. Dostupnost ve verzi Preview bude omezená na oblasti v USA, registraci však doporučujeme všem zákazníkům, kteří mají zájem.

Další informace

PowerShell ve službě Cloud Shell

Cloud Shell je váš Microsoftem spravovaný počítač správce v cloudu s přístupem k Azure prostřednictvím ověřeného prostředí prakticky odkudkoli. Zahrnuje oblíbené nástroje příkazového řádku, podporu běžných programovacích jazyků a připojenou službu Azure File Storage pro zachování dat napříč relacemi.

Další informace

Služba upozornění fakturace

Služba upozornění fakturace Azure umožňuje rychle a snadno vytvářet přizpůsobená upozornění fakturace, která vám pomůžou sledovat a řídit fakturaci účtů Azure.

Další informace

Cognitive Services

Portfolio rozhraní API a sad SDK, které vývojářům umožňuje snadno do řešení přidat inteligentní služby, jako jsou možnosti zpracování obrazu, řeči, jazyka a znalostí a hledání.

Další informace

Media Analytics

Azure Media Analytics poskytuje kolekci komponent pro zpracování řeči a obrazu, které organizacím a podnikům usnadňují získávat z videosouborů použitelné informace, na jejichž základě je možné přistoupit ke konkrétním akcím. Fungují na bází pokročilých technologií machine learningu. Hostitelem služeb Azure Media Analytics je platforma Azure Media Services, což je cloudové řešení Azure pro média umožňující škálované kódování, šifrování a streamování zvuku a videa, a to živě nebo na vyžádání (VOD). Služby Media Analytics jsou k dispozici v měřítku vhodném pro velké firmy, které potřebují, aby byly dodrženy všechny předpisy, zajištěno zabezpečení a globální dosah.

Další informace

Zásady podmíněného přístupu ke službě Azure Active Directory

Azure Active Directory teď poskytuje zásady podmíněného přístupu, které umožňují vytvořit pravidla přístupu pro aplikace připojené ke službě Azure Active Directory na základě umístění uživatele a členství ve skupině. U aplikací, které obsahují tajné informace, je možné přiřadit přísnější zásady, třeba vyžadovat ověření prostřednictvím služby Azure Multi-Factor Authentication mimo podnikovou síť, zatímco aplikace s míň citlivými informacemi můžou mít zásady otevřenější.

Členství v dynamické skupině v Azure Active Directory

U této verze Preview můžou správci nastavit pravidla jakékoli skupiny ve službě Azure Active Directory podle uživatelských atributů (oddělení, země atd.) a dynamicky tak definovat členství ve skupině. Tyto skupiny se dají použít k zajištění přístupu k aplikacím nebo cloudovým prostředkům nebo přiřazení licencí uživatelům.

Změna hesla ve službě Azure Active Directory

Služba Azure Active Directory umožňuje přiřadit skupinám sdílené účty k aplikacím. To je užitečné hlavně při správě přístupu k firemním účtům sociálních médií, jako jsou třeba Twitter, Facebook nebo LinkedIn. Skutečné heslo těchto účtů zná jenom správce, ale ostatní členové skupiny mají přístup s použitím svých pracovních přihlašovacích údajů. To zvyšuje úroveň zabezpečení, protože můžete nastavit automatickou změnu hesel, díky kterému budou sdílené účty lépe zabezpečené, protože se budou v nastaveném intervalu automaticky vytvářet nová silná a komplexní hesla. Tím se snižuje riziko zneužití firemních účtů sociálních médií.

Žádosti samoobslužného přístupu v Azure Active Directory

Tato verze Preview umožňuje uživatelům služby Azure Active Directory vybrat si ze seznamu aplikací, které zpřístupní jejich organizace, a vyžádat si k nim přístup pomocí samoobslužného procesu. Tento proces může poskytnout přístup k vybraným aplikacím hned nebo prostřednictvím schvalovacího pracovního postupu.

Custom Speech

Překonejte bariéry při rozpoznání řeči, jako jsou mluvený styl, slovník a šum na pozadí.

Další informace

Rozpoznávání mluvčího

Identifikujte jednotlivé mluvčí nebo využijte řeč jako způsob ověření pomocí rozpoznávání mluvčího.

Další informace

Custom Vision

Jednoduché přizpůsobení vlastních špičkových modelů počítačového zpracování obrazu pro jedinečné případy použití. Stačí nahrát několik označených obrázků a nechat těžkou práci na službě Custom Vision Service.

Další informace

Azure Lab Services

Azure Lab Services poskytuje v cloudu zabezpečené testovací prostředí s možností sdílení pro učebny, zkušební verze, vývoj a testování a další scénáře. Rychlé a flexibilní nastavení vám umožní vytvořit si virtuální cloudové testovací prostředí ve Windows nebo na Linuxu.

Další informace

Průzkumník dat Azure

Prostřednictvím Průzkumníka dat Azure můžete zadávat dotazy ad-hoc na terabajty dat – tato bleskově rychlá indexovací a dotazovací služba vám pomůže sestavovat rozsáhlá řešení analýzy téměř v reálném čase. Průzkumník dat Azure vám umožňuje rychle identifikovat trendy, vzory nebo anomálie ve všech datových typech včetně strukturovaných, částečně strukturovaných a nestrukturovaných dat.

Další informace