Funkce verze Preview

Zajímá nás váš názor, a proto vám Azure nabízí následující funkce verze Preview, které umožňují hodnocení. Součástí verze Preview může být verze Preview, beta verze nebo jiné předběžné verze funkcí, služeb, softwaru nebo regionů. Verze Preview podléhají omezeným nebo odlišným podmínkám poskytování služeb stanoveným ve vaší servisní smlouvě a v doplňkových podmínkách pro verzi Preview. Verze Preview vám zpřístupňujeme pod podmínkou, že budete souhlasit s těmito podmínkami používání, které doplňují vaši smlouvu řídící používání Azure.

Azure Location Based Services

Azure Location Based Services, portfolio rozhraní API pro geoprostorové služby, které se bezproblémově integrují s ostatními nástroji a službami Azure, umožňuje do vašich aplikací přidat funkce map, hledání umístění, plánování trasy a provozu. Vylepšete vaše řešení pro logistiku, sledování prostředků, mobilitu a IoT prostřednictvím geoprostorových služeb, které využívají známá rozhraní REST API a poskytují javascriptové ovládací prvky Mapa.

Další informace

IoT Edge

IoT Edge rozšiřuje inteligentní cloudové funkce do hraničních zařízení. Umožňuje spouštět cloudové aplikace místně na zařízeních IoT s Windows a Linuxem. Vyvíjejte a testujte úlohy v cloudu, pak je bezproblémově nasazujte do hraničních zařízení prostřednictvím kontejnerů kompatibilních s Dockerem a distribuujte tak inteligentní funkce napříč hraničními zařízeními. Integrujte Microsoft Azure a služby třetích stran nebo upravte existující služby a vytvořte vlastní aplikaci IoT s vlastní obchodní logikou.

Další informace

Azure Container Service (AKS)

Zbavte se složité implementace, instalace, údržby a zabezpečení Kubernetes. Díky správě hostovaného prostředí Kubernetes pomocí služby Azure Container Service nemusíte být odborníkem na orchestraci kontejnerů, abyste mohli nasazovat, spravovat a škálovat kontejnerizované aplikace. Platíte pouze za prostředky, které využijete – bez poplatků za cluster.

Další informace

Azure Database Migration Service

Zrychlete svou cestu ke cloudu. Zjednodušte migraci do cloudu pomocí komplexního, a přesto jednoduchého, samostatně prováděného migračního procesu, který umožňuje snadný a zabezpečenější přesun místních databází SQL Serveru a Oracle do cloudu.

Další informace

Rozhraní Apache® Cassandra API pro Azure Cosmos DB

Rozhraní Apache® Cassandra API doručuje Cassandra jako službu přes výkonnou službu Azure Cosmos DB. Vývojáři můžou pomocí známých nástrojů a sad Cassandra SDK migrovat existující aplikace metodou „lift and shift“ a sestavovat nové aplikace s použitím rozhraní Cassandra API s vysoce škálovatelnou a globálně distribuovanou databázovou službou pro více modelů.

Další informace

Projekty DevOps

S projekty Azure DevOps můžete začít spouštět svou aplikaci v jakékoli službě Azure v pouhých třech krocích – stačí vybrat jazyk aplikace, modul runtime a službu Azure.

Azure Databricks

Zrychlete inovace řízené daty s využitím analytické platformy založené na Apache Sparku a optimalizované pro Azure. Platforma Azure Databricks je navržená ve spolupráci se zakladateli Apache Sparku a nabízí nastavení jedním kliknutím, zjednodušuje pracovní postupy a poskytuje interaktivní pracovní prostor, který umožňuje spolupráci mezi odborníky přes data, datovými architekty a obchodními analytiky.

Další informace

Batch AI

Batch AI je nová služba platformy, která pomáhá s trénováním a testováním modelů obsáhlého learningu a dalších modelů AI nebo machine learningu se škálováním a flexibilitou, které využívají odborníci přes data v Microsoftu. Spravované clustery GPU a CPU umožňují navrhovat větší sítě a spouštět paralelně experimenty se škálováním, a tím zkrátit dobu vývoje a celkově vývoj usnadnit a zefektivnit. U služby Batch AI platíte pouze za výpočetní prostředky a úložiště využité pro trénování. Za správu clusteru a plánování úloh se neúčtují žádné další poplatky.

Azure Data Box

Azure Data Box je zabezpečené, robustní a proti neoprávněné manipulaci odolné zařízení vytvořené Microsoftem za účelem pomoci zákazníkům s přenosem velkých objemů dat do služby Azure Storage. Zákazníci si Data Box můžou objednat prostřednictvím webu Azure Portal a nechat si ho doručit na pracoviště. Do zařízení pak můžou rychle zkopírovat data s využitím standardního protokolu NAS (SMB/CIFS). Pro zajištění ochrany osobních údajů jsou informace v zařízení Data Box zabezpečené pomocí 256bitového šifrování AES. Po vrácení do Microsoftu se data nahrají přímo do služby Azure Blob Storage nebo File Storage a zařízení se pak bezpečně vymaže. Se zařízením Azure Data Box se integrují také partnerská řešení, která tak svým zákazníkům pomáhají s projekty přesunu velkých objemů dat do Azure. Dostupnost ve verzi Preview bude omezená na oblasti v USA, registraci však doporučujeme všem zákazníkům, kteří mají zájem.

Další informace

Zásady Azure

Se zásadami Azure můžete zapnout integrované zásady nebo vytvořit vlastní a umožnit tak škálovatelné zabezpečení a správu prostředků Azure. Zásady můžete vytvářet na webu Azure Portal s plnou podporou technologie IntelliSense a používat je na skupinu prostředků, předplatné nebo dokonce skupinu správy, která zahrnuje celou vaši organizaci. Zvolte vynucování zásad nebo auditování dodržování zásad s ohledem na osvědčené postupy.

Další informace

PowerShell ve službě Cloud Shell

Cloud Shell je váš Microsoftem spravovaný počítač správce v cloudu s přístupem k Azure prostřednictvím ověřeného prostředí prakticky odkudkoli. Zahrnuje oblíbené nástroje příkazového řádku, podporu běžných programovacích jazyků a připojenou službu Azure File Storage pro zachování dat napříč relacemi.

Další informace

Ochrana před útoky DDoS

Ochrana před útoky DDoS v Azure je nová služba, která pomáhá chránit aplikace, aby na ně neměly vliv distribuované útoky s cílem odepření služeb (DDoS) ve vrstvách OSI 3-7. Tato služba monitoruje veřejné IP adresy vašich prostředků v rámci Azure, naučí se běžné vzory provozu aplikace a okamžitě zmírní útok, jakmile se detekuje. Když se přihlásíte k odběru této služby, obdržíte také rozšířenou telemetrii a upozornění související s útoky směřujícími proti vašim aplikaci. Během období Preview nebudeme za použití této služby účtovat žádné poplatky.

Další informace

Azure Migrate

Spusťte posouzení migrace vašich místních prostředků do cloudu Azure pomocí služby Azure Migrate. Tato služba vám pomůže vyhodnotit vhodnost migrace a určit správný rozsah a související náklady.

Další informace

Služba Experimentování ve službě Machine Learning

Experimentujte ve vetší míře. Můžete rychle vytvářet prototypy na klasické pracovní ploše a potom snadno navyšovat kapacitu ve virtuálních počítačích vertikálně s využitím kontejnerů Dockeru nebo ji navyšovat horizontálně s využitím clusterů Apache Sparku. Můžete aktivně spravovat výkon modelů, zjistit, který z nich je nejlepší, a tento nejlepší model potom naplnit daty. Při spolupráci a sdílení řešení využijte výkonná úložiště GIT splňující oborové standardy.

Další informace

Správa modelů ve službě Machine Learning

Svoje modely můžete nasazovat a spravovat kdekoli. Kontejnery Dockeru vám umožní rychle nasadit modely do produkce v cloudu, v místním prostředí nebo na hraničních zařízeních. Přeneste nejvýkonnější modely do produkce a jakmile se jejich výkon sníží, zopakujte jejich trénink. Nasaďte je jako služby v reálném čase nebo jako dávkové služby s vysokou propustností.

Další informace

Machine Learning Workbench

Spojte všechno dohromady s využitím nástroje příkazového řádku a desktopové aplikace ke stažení a využijte integrovanou přípravu dat, která se učí jednotlivé kroky přípravy dat souběžně s tím, jak je provádíte. Správa projektů, historie spouštění a integrace poznámkových bloků zvýší vaši produktivitu. Můžete využít oblíbené opensourcové architektury, jako je TensorFlow, Cognitive Toolkit, Spark ML a scikit-learn.

Další informace

Rozšíření Visual Studio Code služby Machine Learning

Integrované služby Azure Machine Learning vám usnadní sestavování modelů s obsáhlým learningem. Rozšíření nástroje Visual Studio Code zajistí bezproblémové prostředí pro vývojáře v rámci počítače, cloudu i hraničních zařízení. Můžete vyvíjet modely s obsáhlým learningem a volat služby přímo z vašeho preferovaného integrovaného vývojového prostředí (IDE).

Další informace

Machine Learning MMLSpark

Rychle vytvářejte výkonné a vysoce škálovatelné prediktivní a analytické modely pro velké datové sady obrázků a textu s využitím obsáhlého learningu a nástrojů pro datové vědy pro Apache Spark.

Další informace

Zóny dostupnosti Azure

Zóny dostupnosti jsou umístění s izolací chyb v rámci oblasti Azure, které poskytují redundantní napájení, chlazení a sítě. Zóny dostupnosti umožňují provozovat důležité aplikace s vysokou dostupností a odolností proti chybám celých datových center. Díky zónám dostupnosti poskytuje Azure nejkomplexnější sadu schopností pro zajištění vysoké dostupnosti a zotavení po havárii, které splní i ty nejnáročnější požadavky na provozní kontinuitu.

Další informace

Web Apps v Linuxu

Azure App Service poskytuje výchozí kontejnery pro verze Node.js a PHP, které usnadňují rychlé zprovoznění služby. Naše podpora nových kontejnerů umožňuje vývojářům vytvářet přizpůsobené kontejnery založené na výchozím nastavení. Vývojáři mohou například vytvořit kontejner s konkrétními sestaveními Node.js a PHP, která se budou lišit od výchozích verzí poskytovaných službou. Díky tomu mohou vývojáři používat nové nebo experimentální verze architektur, které nejsou k dispozici ve výchozích kontejnerech.

Další informace

Analysis Services

Služba Azure Analysis Services, která je založená na prověřeném analytickém jádru služby Microsoft SQL Server Analysis Services, zajišťuje možnosti sémantického modelování BI na podnikové úrovni s výhodami škálování, flexibility a správy, které nabízí cloud. Služba Azure Analysis Services pomáhá transformovat složitá data na užitečné přehledy. Využitím dovedností, nástrojů a dat, které má váš tým v současnosti k dispozici, můžete ze svých investic získat mnohem víc.

Další informace

Služba upozornění fakturace

Služba upozornění fakturace Azure umožňuje rychle a snadno vytvářet přizpůsobená upozornění fakturace, která vám pomůžou sledovat a řídit fakturaci účtů Azure.

Další informace

Cognitive Services

Portfolio rozhraní API a sad SDK, které vývojářům umožňuje snadno do řešení přidat inteligentní služby, jako jsou možnosti zpracování obrazu, řeči, jazyka a znalostí a hledání.

Další informace

Container Instances

Jednoduše spouštějte kontejnery jediným příkazem. Se službou Azure Container Instances můžete začít během několika sekund a snížit náklady na infrastrukturu s využitím fakturace po sekundách. Nemusíte se učit pracovat s žádnými nástroji pro orchestraci kontejnerů – jenom vaše aplikace v kontejneru spuštěná v cloudu.

Další informace

Custom Decision Service

Vytvářejte inteligentní systémy pomocí cloudového rozhraní API pro rozhodování podle kontextu, které se zdokonaluje na základě zkušeností.

Další informace

Media Analytics

Azure Media Analytics poskytuje kolekci komponent pro zpracování řeči a obrazu, které organizacím a podnikům usnadňují získávat z videosouborů použitelné informace, na jejichž základě je možné přistoupit ke konkrétním akcím. Fungují na bází pokročilých technologií machine learningu. Hostitelem služeb Azure Media Analytics je platforma Azure Media Services, což je cloudové řešení Azure pro média umožňující škálované kódování, šifrování a streamování zvuku a videa, a to živě nebo na vyžádání (VOD). Služby Media Analytics jsou k dispozici v měřítku vhodném pro velké firmy, které potřebují, aby byly dodrženy všechny předpisy, zajištěno zabezpečení a globální dosah.

Další informace

Testování výkonu webových a Azure Mobile Apps

Můžete teď provádět zátěžové testování výkonu a ověřovat výkon aplikací při zatížení. Je možné generovat tisíce virtuálních uživatelů z různých míst na celém světě, kteří budou simulovat reálný provoz vaší aplikace. Používání veřejné verze Preview této funkce je zdarma.

Další informace

R Server pro HDInsight

R Server pro HDInsight je škálovatelná implementace jazyka R, kombinovaná s clustery Hadoop a Spark vytvořenými ve službě HDInsight. Je to stoprocentní implementace open-source jazyka R, spouštěná v cloudu.

Další informace

Storage Service Encryption

Šifrování služby Storage pro službu Azure Blob Storage pomáhá splnit organizační požadavky na zabezpečení a dodržování předpisů tím, že automaticky šifruje úložiště objektů blob, a to včetně objektů blob bloků a stránek a doplňovacích objektů blob. Azure Storage zpracovává veškeré šifrování, dešifrování a správu klíčů naprosto transparentním způsobem. Všechna data se šifrují pomocí 256bitového šifrování AES. To je jedna z nejsilnějších dostupných variant blokového šifrování. Tuto funkci můžete povolit u nově vytvořených účtů úložiště ARM a za toto povolení neplatíte žádné další poplatky.

Další informace

Zásady podmíněného přístupu ke službě Azure Active Directory

Azure Active Directory teď poskytuje zásady podmíněného přístupu, které umožňují vytvořit pravidla přístupu pro aplikace připojené ke službě Azure Active Directory na základě umístění uživatele a členství ve skupině. U aplikací, které obsahují tajné informace, je možné přiřadit přísnější zásady, třeba vyžadovat ověření prostřednictvím služby Azure Multi-Factor Authentication mimo podnikovou síť, zatímco aplikace s míň citlivými informacemi můžou mít zásady otevřenější.

Členství v dynamické skupině v Azure Active Directory

U této verze Preview můžou správci nastavit pravidla jakékoli skupiny ve službě Azure Active Directory podle uživatelských atributů (oddělení, země atd.) a dynamicky tak definovat členství ve skupině. Tyto skupiny se dají použít k zajištění přístupu k aplikacím nebo cloudovým prostředkům nebo přiřazení licencí uživatelům.

Změna hesla ve službě Azure Active Directory

Služba Azure Active Directory umožňuje přiřadit skupinám sdílené účty k aplikacím. To je užitečné hlavně při správě přístupu k firemním účtům sociálních médií, jako jsou třeba Twitter, Facebook nebo LinkedIn. Skutečné heslo těchto účtů zná jenom správce, ale ostatní členové skupiny mají přístup s použitím svých pracovních přihlašovacích údajů. To zvyšuje úroveň zabezpečení, protože můžete nastavit automatickou změnu hesel, díky kterému budou sdílené účty lépe zabezpečené, protože se budou v nastaveném intervalu automaticky vytvářet nová silná a komplexní hesla. Tím se snižuje riziko zneužití firemních účtů sociálních médií.

Správa privilegovaných identit v Azure Active Directory

Privileged identity Management, nová funkce služby Azure Active Directory Premium, umožňuje zjišťovat, omezovat a monitorovat privilegované identity a jejich přístup k prostředkům a také v případě potřeby vynutit na vyžádání dočasný přístup správce. K této nové funkci, která je momentálně dostupná veřejně ve verzi Preview, můžete získat přístup prostřednictvím portálu Microsoft Azure.

Další informace

Žádosti samoobslužného přístupu v Azure Active Directory

Tato verze Preview umožňuje uživatelům služby Azure Active Directory vybrat si ze seznamu aplikací, které zpřístupní jejich organizace, a vyžádat si k nim přístup pomocí samoobslužného procesu. Tento proces může poskytnout přístup k vybraným aplikacím hned nebo prostřednictvím schvalovacího pracovního postupu.

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL nabízí spravovanou databázovou službu pro vývoj a nasazování aplikací, která umožňuje vytvoření databáze MySQL během několika minut a její průběžné škálování – v nejdůvěryhodnějším cloudu.

Díky všeobecným cenovým modelům získáte bez dalších poplatků a integrované všechny požadované možnosti, jako například vysokou dostupnost, zabezpečení a možnosti obnovení.

Další informace

Azure Database for PostgreSQL

Azure Database for PostgreSQL nabízí spravovanou databázovou službu pro vývoj a nasazení aplikací, která vám umožňuje vytvoření databáze PostgreSQL během několika minut a průběžné škálování – v nejdůvěryhodnějším cloudu.

Díky všeobecným cenovým modelům získáte bez dalších poplatků a integrované všechny požadované možnosti, jako například vysokou dostupnost, zabezpečení a možnosti obnovení.

Další informace

Video Indexer

Rychlá extrakce poznatků z videí pomocí umělé inteligence modulu Video Indexer. Detekce slov, identifikace tváří a emocí a sestavení pracovních postupů.

Další informace

Custom Speech Service

Překonejte bariéry při rozpoznání řeči, jako jsou mluvený styl, slovník a šum na pozadí.

Další informace

Rozhraní API pro rozpoznání mluvčího

Identifikujte jednotlivé mluvčí nebo využijte řeč jako způsob ověření pomocí rozhraní API pro rozpoznávání mluvčího.

Další informace

Knowledge Exploration Service

Umožněte interaktivní vyhledávání ve strukturovaných datech pomocí zadávání v přirozeném jazyce.

Další informace

Rozhraní API nástroje QnA Maker

Dostaňte z informací srozumitelné otázky a odpovědi, které lze snadno procházet.

Další informace

Rozhraní Recommendations API

Předpovídejte, co vaši zákazníci chtějí, a zlepšete vyhledatelnost katalogů. Rozhraní API pro doporučování, vytvořené pomocí služby Azure Machine Learning, využívá zákaznická data k nabízení doporučených položek pro vaše zákazníky a ke zvýšení míry konverze.

Další informace

Custom Vision Service

Jednoduché přizpůsobení vlastních špičkových modelů počítačového zpracování obrazu pro jedinečné případy použití. Stačí nahrát několik označených obrázků a nechat těžkou práci na službě Custom Vision Service.

Další informace

Rozhraní API Bingu pro vyhledávání entit

Rozhraní API Bingu pro vyhledávání entit vám pomůže obohatit vaši aplikaci o znalosti z webu. Umožňuje zajistit přístup k neustále se rozšiřujícímu Bing Knowledge Graphu a získat primární údaje o miliardách entit z reálného světa, jako jsou lidé, místa, filmy, knihy, věci nebo místní firmy.

Další informace