Funkce verze Preview

Zajímá nás váš názor, a proto vám Azure nabízí následující funkce verze Preview, které umožňují hodnocení. Součástí verze Preview může být verze Preview, beta verze nebo jiné předběžné verze funkcí, služeb, softwaru nebo regionů. Verze Preview podléhají omezeným nebo odlišným podmínkám poskytování služeb stanoveným ve vaší servisní smlouvě a v doplňkových podmínkách pro verzi Preview. Verze Preview vám zpřístupňujeme pod podmínkou, že budete souhlasit s těmito podmínkami používání, které doplňují vaši smlouvu řídící používání Azure.

Event Grid

Event Grid is a fully managed event routing service that lets you connect serverless logic to events from multiple sources. Eliminate polling, and build reactive apps with reliable event delivery—at massive scale.

Learn more

Azure Bot Service

Azure Bot Service umožňuje rychlý vývoj inteligentních robotů díky spojení síly Microsoft Bot Framework a služby Azure Functions. Vytvářejte, propojujte, nasazujte a spravujte inteligentní roboty, kteří budou přirozeně komunikovat se zákazníky, ať už jsou kdekoliv. Umožněte svým robotům škálování podle potřeby a plaťte jen za skutečně využité zdroje.

Další informace

Web Apps v Linuxu

Azure App Service poskytuje výchozí kontejnery pro verze Node.js a PHP, které usnadňují rychlé zprovoznění služby. Naše podpora nových kontejnerů umožňuje vývojářům vytvářet přizpůsobené kontejnery založené na výchozím nastavení. Vývojáři mohou například vytvořit kontejner s konkrétními sestaveními Node.js a PHP, která se budou lišit od výchozích verzí poskytovaných službou. Díky tomu mohou vývojáři používat nové nebo experimentální verze architektur, které nejsou k dispozici ve výchozích kontejnerech.

Další informace

Apache Kafka pro HDInsight

Kafka pro HDInsight je opensourcová služba na podnikové úrovni pro ingestování datových proudů, která je cenově příznivá a snadno se zřizuje, spravuje i používá. Tato služba umožňuje sestavovat řešení pracující v reálném čase, jako jsou IoT, zjišťování možných podvodů, analýza dat o navštívených stránkách, finanční výstrahy a sociální analýzy.

Další informace

Analysis Services

Služba Azure Analysis Services, která je založená na prověřeném analytickém jádru Microsoft SQL Server Analysis Services, zajišťuje možnosti sémantického modelování BI na podnikové úrovni s výhodami škálování, flexibility a správy, které nabízí cloud. Služba Azure Analysis Services pomáhá transformovat složitá data na užitečné přehledy. Využitím dovedností, nástrojů a dat, které má váš tým v současnosti k dispozici, můžete ze svých investic získat mnohem víc.

Další informace

Služba upozornění fakturace

Služba upozornění fakturace Azure umožňuje rychle a snadno vytvářet přizpůsobená upozornění fakturace, která vám pomůžou sledovat a řídit fakturaci účtů Azure.

Další informace

Kognitivní služby

Portfolio rozhraní API a sad SDK, které vývojářům umožňuje přidat do řešení inteligentní služby, jako jsou možnosti zpracování řeči, jazyka, vidění, znalostí a hledání.

Další informace

Container Instances

Jednoduše spouštějte kontejnery jediným příkazem. Se službou Azure Container Instances můžete začít během několika sekund a snížit náklady na infrastrukturu s využitím fakturace po sekundách. Nemusíte se učit pracovat s žádnými nástroji pro orchestraci kontejnerů – jenom vaše aplikace v kontejneru spuštěná v cloudu.

Další informace

Custom Decision Service

Vytvářejte inteligentní systémy pomocí cloudového rozhraní API pro rozhodování podle kontextu, které se zdokonaluje na základě zkušeností.

Další informace

Dynamics 365 for Customer Insights

Customer Insights pomáhá lépe zapojit zákazníky tím, že vybavuje vaše zaměstnance užitečnými přehledy z hotových řešení. Rozbořte v organizaci datová sila a dejte dohromady nesourodé sady dat zákazníků, abyste vytvořili dynamický panoramatický náhled na interakce, jednání a nákupní historii zákazníků.

Další informace

Media Analytics

Azure Media Analytics je kolekce komponent pro řeč a vidění, které organizacím a podnikům usnadňují získávat z videosouborů použitelné informace, na jejichž základě je možné přistoupit ke konkrétním akcím. Fungují na bází pokročilých technologií pro strojové učení. Hostitelem služeb Azure Media Analytics je platforma Azure Media Services, což je cloudové řešení pro média umožňující kódování, šifrování a streamování zvuku a videa ve velkém rozsahu, živě nebo na vyžádání (VOD). Služby Media Analytics jsou k dispozici v měřítku vhodném pro velké firmy, které potřebují, aby byly dodrženy všechny předpisy, zajištěno zabezpečení a globální dosah.

Další informace

Testování výkonu webových a Azure Mobile Apps

Můžete teď provádět zátěžové testování výkonu a ověřovat výkon aplikací při zatížení. Je možné generovat tisíce virtuálních uživatelů z různých míst na celém světě, kteří budou simulovat reálný provoz vaší aplikace. Používání veřejné verze Preview této funkce je zdarma.

Další informace

R Server pro HDInsight

R Server pro HDInsight je škálovatelná implementace jazyka R, kombinovaná s clustery Hadoop a Spark vytvořenými ve službě HDInsight. Je to stoprocentní implementace open-source jazyka R, spouštěná v cloudu.

Další informace

Storage Service Encryption

Storage Service Encryption pro úložiště objektů blob v Azure pomáhá splnit organizační požadavky na zabezpečení a dodržování předpisů tím, že automaticky šifruje úložiště objektů blob, a to včetně objektů blob bloků a stránek a doplňovacích objektů blob. Azure Storage zpracovává veškeré šifrování, dešifrování a zprávu klíčů naprosto transparentním způsobem. Všechna data se šifrují pomocí 256bitového šifrování AES. To je jedna z nejsilnějších dostupných variant blokového šifrování. Tuto funkce můžete povolit u nově vytvořených účtů úložiště ARM a za toto povolení neplatíte žádné další poplatky.

Další informace

Zásady podmíněného přístupu ke službě Azure Active Directory

Ve službě Azure Active Directory jsou teď dostupné zásady podmíněného přístupu, které umožňují vytvořit pravidla přístupu pro aplikace připojené ke službě Azure Active Directory na základě umístění uživatele a členství ve skupině. U aplikací, které obsahují tajné informace, je možné přiřadit přísnější zásady, třeba vyžadovat ověření prostřednictvím služby Azure Multi-Factor Authentication mimo podnikovou síť, zatímco aplikace s míň citlivými informacemi můžou mít zásady otevřenější.

Členství v dynamické skupině v Azure Active Directory

U této verze Preview můžou správci nastavit pravidla jakékoli skupiny ve službě Azure Active Directory podle uživatelských atributů (oddělení, země atd.) a dynamicky tak definovat členství ve skupině. Tyto skupiny se dají použít k zajištění přístupu k aplikacím nebo cloudovým prostředkům nebo přiřazení licencí uživatelům.

Změna hesla ve službě Azure Active Directory

Služba Azure Active Directory umožňuje přiřadit skupinám sdílené účty k aplikacím. To je užitečné hlavně při správě přístupu k firemním účtům sociálních médií, jako jsou třeba Twitter, Facebook nebo LinkedIn. Skutečné heslo těchto účtů zná jenom správce, ale ostatní členové skupiny mají přístup s použitím svých pracovních přihlašovacích údajů. To zvyšuje úroveň zabezpečení, protože můžete nastavit automatickou změnu hesel, díky kterému budou sdílené účty lépe zabezpečené, protože se budou v nastaveném intervalu automaticky vytvářet nová silná a komplexní hesla. Tím se snižuje riziko zneužití firemních účtů sociálních médií.

Správa privilegovaných identit v Azure Active Directory

Privileged identity Management, nová funkce služby Azure Active Directory Premium, umožňuje zjišťovat, omezovat a monitorovat privilegované identity a jejich přístup k prostředkům a taky v případě potřeby vynutit na vyžádání dočasný přístup správce. K této nové funkci, která je momentálně dostupná veřejně ve verzi Preview, můžete získat přístup prostřednictvím portálu Microsoft Azure.

Další informace

Žádosti samoobslužného přístupu v Azure Active Directory

Tato verze Preview umožňuje uživatelům služby Azure Active Directory vybrat si ze seznamu aplikací, které zpřístupní jejich organizace, a vyžádat si k nim přístup pomocí samoobslužného procesu. Tento proces může poskytnout přístup k vybraným aplikacím hned nebo prostřednictvím schvalovacího pracovního postupu.

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL nabízí spravovanou databázovou službu pro vývoj a nasazení aplikací, která vám umožňuje vytvoření databáze MySQL během několika minut a průběžné škálování – v nejdůvěryhodnějším cloudu.

Díky všeobecným cenovým modelům získáte bez dalších poplatků a integrované všechny požadované možnosti, jako například vysokou dostupnost, zabezpečení a možnosti obnovení.

Další informace

Azure Database for PostgreSQL

Azure Database for PostgreSQL nabízí spravovanou databázovou službu pro vývoj a nasazení aplikací, která vám umožňuje vytvoření databáze PostgreSQL během několika minut a průběžné škálování – v nejdůvěryhodnějším cloudu.

Díky všeobecným cenovým modelům získáte bez dalších poplatků a integrované všechny požadované možnosti, jako například vysokou dostupnost, zabezpečení a možnosti obnovení.

Další informace

Vlastní vyhledávání Bingu

Vlastní vyhledání Bingu je snadno použitelný komerční vyhledávací nástroj bez reklam umožňující poskytování požadovaných výsledků.

Další informace

Video Indexer

Rychlá extrakce poznatků z videí pomocí umělé inteligence modulu Video Indexer. Detekce slov, identifikace tváří a emocí a sestavení pracovních postupů.

Další informace

Rozhraní Emotion API

Rozhraní API pro rozpoznávání emocí rozpoznává na obrázcích nebo ve videích výrazy tváří lidí a vrací souhrn jejich emocí. Rozpoznávanými emocemi jsou hněv, opovržení, odpor, strach, štěstí, neutrální pocity, smutek a překvapení.

Další informace

Video API

Inteligentní zpracování videa vytváří stabilní výstup videa, detekuje pohyb, vytváří inteligentní miniatury a detekuje a sleduje tváře.

Další informace

Custom Speech Service

Překonejte bariéry při rozpoznání řeči, jako jsou mluvený styl, slovník a šum na pozadí.

Další informace

Rozhraní API pro rozpoznání mluvčího

Identifikujte jednotlivé mluvčí nebo využijte řeč jako způsob ověření pomocí rozhraní API pro rozpoznávání mluvčího.

Další informace

Služba LUIS (Language Understanding Intelligent Service)

Sestavujte vlastní jazykové modely, které umožní libovolné aplikaci nebo robotovi porozumět vašim příkazům a odpovídajícím způsobem na ně reagovat. Language Understanding Intelligent Service pomáhá aplikacím komunikovat tak, jak lidé skutečně mluví.

Další informace

Rozhraní API pro jazykovou analýzu

Zjednodušte komplexní jazykové koncepty a analyzujte text pomocí rozhraní API pro jazykovou analýzu. Zpracovávejte přirozený jazyk s využitím pokročilých nástrojů pro jazykovou analýzu a získejte přístup k označování a analýze částí textu.

Další informace

Rozhraní Text Analytics API

Rozpoznávejte v textu zabarvení, klíčové fráze, témata a jazyk. Zjistěte pozitivní nebo negativní zabarvení textu. Identifikujte klíčové fráze a témata a určete, jaký jazyk je v textu použitý.

Další informace

Rozhraní Web Language Model API

Využijte špičková rozhraní API pro jazykové modelování k automatizaci celé řady standardních úloh zpracování přirozeného jazyka, včetně dělení slov, pravděpodobnosti společného výskytu, podmíněné pravděpodobnosti a dokončování následujících slov.

Další informace

Rozhraní Entity Linking Intelligence Service API

Služba Entity Linking Intelligence Service v rámci dokumentu v konkrétním odstavci textu rozpozná a určí typ jednotlivých entit podle kontextu.

Další informace

Knowledge Exploration Service

Umožněte interaktivní vyhledávání ve strukturovaných datech pomocí zadávání v přirozeném jazyce.

Další informace

Rozhraní API nástroje QnA Maker

Dostaňte z informací srozumitelné otázky a odpovědi, které lze snadno procházet.

Další informace

Rozhraní Recommendations API

Předpovídejte, co vaši zákazníci chtějí, a zlepšete vyhledatelnost katalogů. Rozhraní API pro doporučování, vytvořené pomocí služby Azure Machine Learning, využívá zákaznická data k nabízení doporučených položek pro vaše zákazníky a ke zvýšení míry konverze.

Další informace

Custom Vision Service

Jednoduché přizpůsobení vlastních špičkových modelů počítačového zpracování obrazu pro jedinečné případy použití. Stačí nahrát několik označených obrázků a nechat těžkou práci na službě Custom Vision Service.

Další informace

Rozhraní API Bingu pro vyhledávání entit

Rozhraní API Bingu pro vyhledávání entit vám pomůže obohatit vaši aplikaci o znalosti z webu. Umožňuje zajistit přístup k neustále se rozšiřujícímu Bing Knowledge Graphu a získat primární údaje o miliardách entit z reálného světa, jako jsou lidé, místa, filmy, knihy, věci nebo místní firmy.

Další informace