Load Balancer

Zajištění vysoké dostupnosti a výkonu sítě u aplikací

Zjednodušení vyrovnávání zatížení u aplikací

Díky integrovanému vyrovnávání zatížení u cloudových služeb a virtuálních počítačů můžete vytvořit vysoce dostupné a škálovatelné aplikace během několika minut. Azure Load Balancer podporuje protokoly založené na TCP/UDP, jako jsou HTTP, HTTPS a SMTP, ale i protokoly, které využívají aplikace pro zasílání hlasových zpráv a videozpráv v reálném čase.

Vysoká dostupnost a vysoký výkon aplikací

Load Balancer se automaticky škáluje podle rostoucího zatížení aplikací. Vaše aplikace budou zákazníkům poskytovat lepší prostředí, aniž byste museli nástroj pro vyrovnávání zatížení opakovaně konfigurovat nebo spravovat.

Interní nástroj pro vyrovnávání zatížení

Interní nástroj pro vyrovnávání zatížení můžete použít pro přenosy mezi virtuálními počítači v rámci privátních virtuálních sítí nebo pomocí něho můžete vytvořit vícevrstvé hybridní aplikace.

Vytváření vysoce spolehlivých aplikací

Load Balancer prověřuje stav instancí vašich aplikací, a pokud u některých zjistí špatný stav, automaticky je vyřadí ze smyčky opakování a znovu je do ní zařadí, až se obnoví dobrý stav. Load Balancer se dá využít k vylepšení provozuschopnosti aplikací.

Zabezpečení sítí

Získáte možnost řídit příchozí a odchozí síťovou komunikaci a chránit privátní sítě pomocí integrovaných funkcí překladu adres (NAT). Zabezpečte síť prostřednictvím integrace skupin zabezpečení sítě s nástrojem Load Balancer.

Rozšiřte svůj dosah pomocí protokolu IPv6

Internetové připojení IPv6 s vyrovnáváním zatížení až po nativní koncové body IPv6 na Azure Virtual Machines. Nativní koncové body s duální sadou protokolů pomáhají splňovat požadavky příslušných předpisů a řešit situaci s rychle rostoucím počtem mobilních a IoT zařízení, která se chtějí připojit ke službám v Azure.

Související produkty a služby

Virtual Network

Zřízení privátních sítí s možností připojení k místním datovým centrům

Virtual Machines

Zřízení virtuálních počítačů s Windows nebo Linuxem v řádu sekund

Cloud Services

Vytváření vysoce dostupných a neomezeně škálovatelných cloudových aplikací a rozhraní API

Okamžitě přidejte škálování do aplikací ještě dnes pomocí služby Load Balancer