Apache Storm pro HDInsight

Jednoduché zpracování streamů v reálném čase pro velké objemy dat

  • Streamování milionů událostí za sekundu
  • Výpočetní systém v reálném čase
  • Vystavěno na špičkové open source platformě
  • Vysoká dostupnost a odolnost vůči chybám
  • Flexibilita cloudu
  • Integrace se sadou Visual Studio
  • Bez nákupu hardwaru
  • Nasazení pár kliknutími

Co je Apache Storm?

Apache Storm je distribuované řešení pro zpracování událostí v reálném čase, odolné proti chybám a typu open source pro velké a rychlé datové toky. Nejdříve ho proslavila služba Twitter, která tuto technologii využívala u rozsáhlých tweetovacích streamů. Nyní je Storm projektem organizace Apache Software Foundation. Cloud Azure zajišťuje jednoduché a nenákladné nasazení Apache Stormu, při kterém není potřeba kupovat žádný hardware nebo konfigurovat software. Také si můžete si vybrat vlastní vývojové nástroje (Java nebo C#) a využívat hlubokou integraci se sadou Visual Studio. Podívejte se na stručný přehled.
Data pocházejí z různých zdrojů (aplikace, zařízení, senzory, web, sociální sítě) a shromažďují se v cloudu prostřednictvím webových rozhraní API nebo bran v terénu. Data se vkládají do služby front, jako je Event Hubs, Kafka, RabbitMQ nebo ActiveMQ, a zpracovávají se v reálném čase pomocí Apache Stormu ve službě HDInsight. Data se pomocí Apache HBase ve službě HDInsight přesouvají do dlouhodobého úložiště, kde můžete spouštět analýzy, dotazy a řídicí panely v reálném čase.

Zpracování v reálném čase pro situace v reálném čase

Pro dnešní propojený svět jsou charakteristická velká data přicházející v reálném čase. Storm je ideální pro řešení problémů v reálném čase, jako je odhalování podvodů, analýza dat o navštívených stránkách, finanční výstrahy, telemetrie z připojených senzorů a zařízení (IoT), sociální analýzy, kanály ETL „always on“ a monitorování sítě. Zákazníci mají možnost tyto události v reálném čase načítat ze zařízení, senzorů, infrastruktury, aplikací, webů a dat.

Snadné nastavení, rychlé výsledky

U Stormu pro HDInsight odpadá časově náročná instalace a nastavování. Azure to udělá za vás. Za pár minut všechno běží, jak má – nemusíte kupovat nový hardware a odpadají i další předběžné náklady.

Integrované vývojové prostředí pro jednodušší a rychlejší výsledky

Storm se snadno používá a podporuje jakýkoli programovací jazyk – včetně jazyků Java a .NET. Integrace s prostředím IDE sady Visual Studio znamená, že můžete rychle vyvíjet, nasazovat a ladit stormové topologie. Můžete dokonce kombinovat zdroje spout napsané v jiných jazycích. To znamená, že ve své topologii můžete využívat celou řadu existujících zdrojů spout a objektů bolt.

Přizpůsobivá kapacita pro velké objemy dat

Storm pro HDInsight využívá výkonný cloud Azure, aby v něm jednoduše vytvářel neomezeně velké clustery určené ke zpracování jakýchkoli objemů dat na vyžádání. Účtujeme vám jenom výpočetní výkon a úložiště, které skutečně využíváte.

Vysoká dostupnost – záruka kontinuity firmy

Storm je odolný proti chybám a automaticky restartuje pracovní procesy v jiných uzlech při selháních. Storm pro HDInsight jde v tomto ještě dál – zaručuje 99,9% provozuschopnost clusterů Storm. Azure také nabízí nepřetržitou podnikovou podporu a monitorování clusterů.

Nasazení prvního analytického datového kanálu Apache Storm

Nasazení clusteru Apache Storm a spuštění prvního kanálu pro analýzu dat v reálném čase je možné zvládnout v řádu minut.

Pro přihlášení k Portálu Azure můžete použít své předplatné Azure nebo si můžete vytvořit zkušební účet.

Cluster ve Stormu si pojmenujete a vyberete si počet uzlů, čímž definujete jeho velikost. Nasazovaný cluster Storm může mít jeden uzel nebo jich může mít i stovky. Také vám umožníme spuštěný cluster Storm zvětšovat nebo zmenšovat (škálovat).

Nasazení clusteru Storm většinou zabere 15 minut. Po nasazení clusteru klikněte na řídicí panel Stormu v dolní části stránky a nasaďte první topologii Stormu.

Zadejte uživatelské jméno a heslo, které jste si zvolili při vytváření clusteru.

V rozevíracím seznamu si můžete vybrat jednu ze vzorových topologií nebo si můžete nahrát novou topologii, která by měla být sestavena jako soubor JAR.

Topologii WorkCount nasadíte kliknutím na Odeslat. Tato topologie počítá slova, která jsou v záplavě vět zadávaných jako vstup.

Po odeslání můžete kliknout na Storm UI a sledovat probíhající topologii.

Topologie Stormu je jednoduché vytvářet, nasazovat a spravovat z prostředí sady Visual Studio. Azure SDK se také dodává se šablonami, které usnadní začátek, pro Storm ve službě HDInsight. Integrované možnosti sady Visual Studio zvyšují produktivitu a umožňují plnou správu projektu z prostředí sady Visual Studio.

Vyzkoušejte HDInsight zdarma