Container Registry

Správa privátního registru Dockeru jako špičkového prostředku Azure

Zjednodušte vývoj kontejnerů díky snadnému ukládání a správě imagí kontejnerů pro nasazení Azure v centrálním registru.

Správa imagí pro všechny typy kontejnerů

Služba Azure Container Registry umožňuje ukládat image pro všechny typy kontejnerových nasazení, včetně nástrojů DC/OS, Docker Swarm, Kubernetes a služeb Azure, jako jsou Azure App Services, Batch, Service Fabric a další. Váš tým DevOps může spravovat konfiguraci aplikací nezávisle na konfiguraci hostitelského prostředí.

Ukládání imagí s využitím služby Azure Container Registry

Správa jednoho registru napříč několika oblastmi

Zajistěte efektivní správu jednoho registru replikovaného napříč několika oblastmi. Geografická replikace umožňuje spravovat globální nasazení jako jednu entitu a usnadnit tak provoz i správu.

Zachování imagí kontejnerů v blízkosti

Uložením registru Dockeru ve stejných datacentrech jako nasazení snížíte latenci sítě a eliminujete poplatky za příchozí a odchozí přenos dat. Azure Container Registry poskytuje v rámci vašeho předplatného místní úložiště imagí kontejnerů v síťové blízkosti a plnou kontrolu nad přístupem a názvy imagí.

Snížení latence pomocí registru Dockeru
Použití nástrojů rozhraní příkazového řádku Dockeru se službou Azure Container Registry

Použití oblíbených opensourcových nástrojů rozhraní příkazového řádku Dockeru

Nemusíte se učit nové příkazy ani rozhraní API. Protože Azure Container Registry je kompatibilní s opensourcovým nástrojem Docker Registry v2, můžete k efektivní interakci s registrem využít stejné opensourcové nástroje rozhraní příkazového řádku Dockeru, které už znáte, a dovednosti, které máte.

Rozšíření funkcí registrů

Udržujte své image v bezpečí díky ověřování a správě přístupu pomocí Azure Active Directory. Aktivujte události na základě akcí kontejneru pomocí webhooků. Obě technologie jsou kompatibilní se standardními registry.

Rozšíření funkcí se službou Azure Container Registry

Související produkty a služby

Azure Kubernetes Service (AKS)

Zjednodušení nasazení, správy a provozu protokolu Kubernetes

App Service

Rychlé vytváření výkonných cloudových aplikací pro webové i mobilní prostředí

Service Fabric

Vývoj mikroslužeb a orchestrace kontejnerů ve Windows nebo Linuxu

Vyzkoušejte Azure Container Registry