Azure Container Registry

Správa privátního registru Dockeru jako špičkového prostředku Azure

Play

Správa imagí pro všechny typy kontejnerů

Služba Azure Container Registry umožňuje ukládat image pro všechny typy kontejnerových nasazení, včetně nástrojů DC/OS, Docker Swarm, Kubernetes a služeb Azure, jako jsou Azure App Services, Batch, Service Fabric a další. Váš tým DevOps může spravovat konfiguraci aplikací nezávisle na konfiguraci hostitelského prostředí.

Ukládání imagí s využitím služby Azure Container Registry
Snížení latence pomocí registru Dockeru

Zachování imagí kontejnerů v blízkosti

Uložením registru Dockeru ve stejných datacentrech jako nasazení snížíte latenci sítě a eliminujete poplatky za příchozí a odchozí přenos dat. Azure Container Registry poskytuje v rámci vašeho předplatného místní úložiště imagí kontejnerů v síťové blízkosti a plnou kontrolu nad přístupem a názvy imagí.

Použití oblíbených opensourcových nástrojů rozhraní příkazového řádku Dockeru

Nemusíte se učit nové příkazy ani rozhraní API. Protože Azure Container Registry je kompatibilní s opensourcovým nástrojem Docker Registry v2, můžete k efektivní interakci s registrem využít stejné opensourcové nástroje rozhraní příkazového řádku Dockeru, které už znáte, a dovednosti, které máte.

Použití nástrojů rozhraní příkazového řádku Dockeru se službou Azure Container Registry

Související produkty a služby

Azure Container Service

Použití nástrojů využívajících Docker pro nasazení a správu kontejnerů

App Service

Vytváření webových a mobilních aplikací pro libovolnou platformu a zařízení

Service Fabric

Vytváření a provoz vždy funkčních, škálovatelných distribuovaných aplikací

Vyzkoušejte Azure Container Registry