Container Registry

Správa privátního registru Dockeru jako špičkového prostředku Azure

Správa imagí pro všechny typy kontejnerů

Služba Azure Container Registry umožňuje ukládat image pro všechny typy kontejnerových nasazení, včetně nástrojů DC/OS, Docker Swarm, Kubernetes a služeb Azure, jako jsou Azure App Services, Batch, Service Fabric a další. Váš tým DevOps může spravovat konfiguraci aplikací nezávisle na konfiguraci hostitelského prostředí.

Ukládání imagí s využitím služby Azure Container Registry
Snížení latence pomocí registru Dockeru

Zachování imagí kontejnerů v blízkosti

Uložením registru Dockeru ve stejných datacentrech jako nasazení snížíte latenci sítě a eliminujete poplatky za příchozí a odchozí přenos dat. Azure Container Registry poskytuje v rámci vašeho předplatného místní úložiště imagí kontejnerů v síťové blízkosti a plnou kontrolu nad přístupem a názvy imagí.

Použití oblíbených opensourcových nástrojů rozhraní příkazového řádku Dockeru

Nemusíte se učit nové příkazy ani rozhraní API. Protože Azure Container Registry je kompatibilní s opensourcovým nástrojem Docker Registry v2, můžete k efektivní interakci s registrem využít stejné opensourcové nástroje rozhraní příkazového řádku Dockeru, které už znáte, a dovednosti, které máte.

Použití nástrojů rozhraní příkazového řádku Dockeru se službou Azure Container Registry
Rozšíření funkcí se službou Azure Container Registry

Rozšíření funkcí registrů

Udržujte své image v bezpečí díky ověřování a správě přístupu pomocí Azure Active Directory. Aktivujte události na základě akcí kontejneru pomocí webhooků. Obě technologie jsou kompatibilní se standardními registry.

Související produkty a služby

Container Service

Škálování a orchestrace kontejnerů pomocí Kubernetes, DC/OS nebo Docker Swarm

App Service

Rychlé vytváření výkonných cloudových aplikací pro webové i mobilní prostředí

Service Fabric

Vývoj mikroslužeb a orchestrace kontejnerů ve Windows nebo Linuxu

Vyzkoušejte Azure Container Registry