QnA Maker

Přechod od částečně strukturovaného obsahu k robotovi je otázkou několika minut

Rychlé vytvoření konverzační vrstvy nad vašimi daty

QnA Maker je cloudová služba API, která nad vašimi stávajícími daty umožňuje vytvořit konverzační vrstvu otázek a odpovědí. Využijte ji k sestavení znalostní báze extrakcí otázek a odpovědí z vašeho částečně strukturovaného obsahu, včetně nejčastějších dotazů, příruček a dokumentů. Odpovídejte na dotazy uživatelů pomocí nejlepších odpovědí z otázek a odpovědí ve vaší znalostní bázi, a to automaticky. Vaše znalostní databáze se bude také stále vylepšovat, protože se průběžně učí z chování uživatelů.

Využijte možnost automatické extrakce dvojic otázka – odpověď z částečně strukturovaného textu, jako jsou nejčastější dotazy, příručky k produktům, návody, dokumenty podpory nebo zásady.

Vylepšete vaši znalostní bázi o návrhy alternativních dotazů. Můžete je přidat nebo odmítnout na základě jejich relevance.

Využijte možnost snadného vytváření, úprav a trénování složitých konverzací s více směry na portálu QnA Maker nebo prostřednictvím rozhraní REST APIs.

Vytvořte robota ve službě Teams, Skype nebo kdekoli jinde – nevyžaduje to žádné zkušenosti s kódováním. Stačí nahrát částečně strukturovaný dokument nebo adresu URL.

Charakter pro vašeho robota prostřednictvím konverzace

Přidejte předem naplněnou datovou sadu pro konverzaci a zajistěte vašemu robotovi lepší konverzační možnosti. Zvolte modelovou osobu, která je profesionální, duchaplná, přátelská, starostlivá nebo nadšená.

Další informace o konverzacích

Podpora formátovaných dat a dynamická správa obsahu

Vaše znalostní báze v QnA Makeru podporuje Markdown pro dynamickou správu obsahu. K plnému využití Markdownu stačí upravit obsah přímo v tabulce nebo načíst znalostní bázi s formátovaným obsahem.

Škálování odpovídající konkrétním potřebám v oblasti podnikání i dodržování předpisů

QnA Maker je hostovaný model, takže si můžete zvolit úrovně produktu podle potřebné velikosti a propustnosti a být bez obav, protože všechny komponenty splňují požadavky dodržování předpisů v Azure.

Chatování ve více než 50 jazycích

Když si vytvoříte znalostní bázi, QnA Maker automaticky rozpozná primární jazyk a odpovídajícím způsobem nastaví analyzátor. Tato služba podporuje více než 50 jazyků.

Zabezpečené uložení a nasazení v Azure

  • Microsoft investuje do výzkumu a vývoje v oblasti kybernetického zabezpečení více než 1 miliardu USD ročně.

  • Zaměstnáváme přes 3,500 odborníků na zabezpečení, kteří se plně věnují zabezpečení vašich dat a ochraně osobních údajů.

  • Azure má více certifikací dodržování předpisů než jakýkoli jiný poskytovatel cloudu. Podívejte se na kompletní seznam.

Vytvoření znalostní báze

QnA Maker umožňuje při vytváření znalostní báze snadno přidávat zdroje dat. Novou znalostní bázi QnA Makerusi můžete vytvořit ze stránek s nejčastějšími dotazy, příruček k produktům a dalšího částečně strukturovaného obsahu.

Doplnění charakteru konverzace

Zajistěte, aby vaše znalostní báze byla více konverzační a aby více zaujala. Přidejte charakter konverzace. Na výběr máte několik různých modelových osob, které oživí hlas vaší organizace.

Otestování a publikování znalostní báze

Otestujte vaši znalostní bázi prostřednictvím vylepšeného rozhraní robota a potom dál iterujte, abyste zlepšili kvalitu vašich odpovědí. Po důkladném testování vaši znalostní bázi publikujte a zpřístupněte ji jako koncový bod otázek a odpovědí pro klientskou aplikaci.

Vytvoření robota

Jakmile publikujete vaši znalostní bázi, můžete v QnA Makeru vytvořit robota a začít.

Vytvoření smyčky zpětné vazby

K vylepšení znalostní báze můžete využít aktivní učení. Na základě toho, co uživatelé odešlou, můžete vygenerovat alternativní otázky. Tyto návrhy si projděte a podle relevance je přidejte nebo zamítněte.

Zobrazit podrobnosti o cenách

Projděte si ceny služeb pro správu QnA Makeru. Nezapomeňte: Když vytvoříte prostředek QnA Makeru, data a modul runtime se hostují ve vašem vlastním předplatném Azure. Umožňují to služby Azure App Service a Azure Cognitive Search. Projděte si ceny služeb Azure App Service a Azure Cognitive Search.

Vše, co potřebujete, abyste mohli začít

Pokud si zaregistrujete bezplatný účet Azure, získáte okamžitý přístup a kredit $200.
Zjistěte, jak sestavit robota s využitím 5minutových rychlých zprovoznění a dokumentace.
Vylepšete si QnA Maker o další funkce a produkty, jako jsou služby zabezpečení a zálohování.

Dokumentace a reference k rozhraním API

Ukázky na Githubu

"QnA Maker enabled Accenture to build corpus at speed to quickly launch an HR chatbot for 100,000-plus people. We were able to leverage QnA Maker and LUIS to build our conversation hierarchy, getting us the best of both."

Sangita Agarwal, výkonná ředitelka – technologické platformy pro lidské zdroje, Accenture
Accenture

"Using Bot Service and Cognitive Services, such as Language Understanding and the Azure QnA Maker API, made it easy for our developers to put an advanced, conversational experience in the hands of our customers very fast."

Antonio Guzman Sacristan, ředitel pro inovace, Telefonica Aura
Telefonica

"By using Microsoft Azure Bot Service and Cognitive Services, such as Language Understanding and QnA Maker, we've been able to continue our own Progressive journey of digital innovation, and do it in an agile, fast, and cost-effective way."

Matt White, vedoucí marketingu, získávání zájemců o pojištění osob a majetku, Progressive Insurance

Přečíst případovou studii

Progressive
  • Veškerá odstranění v QnA Makeru jsou trvalá, a to včetně párů otázek a odpovědí, souborů, adres URL, vlastních otázek a odpovědí, znalostních bází a prostředků Azure. Před odstraněním libovolné části vaší znalostní báze si ji proto nezapomeňte vyexportovat ze stránky Nastavení. Další informace
  • Postupujte podle pokynů v dokumentaci a vytvořte si robota s využitím Azure Bot Service.
  • QnA Maker podporuje několik jazyků. Pokud máte obsah v několika jazycích, nezapomeňte pro každý z nich vytvořit samostatnou službu.

Sestavení, trénování a publikování vašeho robota

Začínáme