Rozhraní API nástroje QnA Maker

Dostaňte z informací srozumitelné otázky a odpovědi, které lze snadno procházet.

Vytvoření služby nejčastějších dotazů z existujícího obsahu

Vyzkoušejte si následující ukázku a podívejte se, jak QnA Maker pracuje s již existujícím obsahem.

Prohlédnout v akci

Chcete na tom stavět?

Extrakce otázek a odpovědí

Nástroj QnA Maker z obsahu zadaného uživatelem extrahuje všechny možné páry otázek a odpovědí – adresy URL s nejčastějšími dotazy, dokumenty a redakční obsah.

Testování, trénování a publikování

Snadno použitelné rozhraní vám umožní upravit, odebrat nebo přidat páry a potom publikovat znalostní bázi jako koncový bod rozhraní API.

Integrace s dalšími řešeními a rozhraními API

Nástroj QnA Maker se bezproblémově a se škálováním integruje s ostatními rozhraními API. Použijte nástroj QnA Maker společně s některou ze služeb Cognitive Services, například se službou Language Understanding Intelligent Service, a vytvořte něco elegantně jednoduchého, jako je chatovací robot odpovídající na nejčastější dotazy, nebo komplexního, jako je interaktivní virtuální průvodce.

Prozkoumejte rozhraní API služeb Cognitive Services

Rozhraní API pro počítačové zpracování obrazu

Zjištění využitelných informací z obrázků

Rozhraní Face API

Detekce, identifikace, analýza, uspořádání a označení tváří na fotografiích

Content Moderator

Automatizované moderování obrázků, textu a videa

Rozhraní Emotion API PREVIEW

Zajištění osobního přístupu na základě rozpoznávání emocí

Custom Vision Service PREVIEW

Jednoduché přizpůsobení vlastních špičkových modelů počítačového zpracování obrazu pro jedinečné případy použití

Video Indexer PREVIEW

Odhalení nových poznatků z videí

Language Understanding (LUIS)

Naučte svoje aplikace, aby rozuměly příkazům uživatelů

Rozhraní Text Analytics API

Snadné vyhodnocení subjektivního hodnocení a témat a pochopení, co uživatelé chtějí

Rozhraní API pro kontrolu pravopisu služby Bing

Rozpoznání a oprava pravopisných chyb ve vaší aplikaci

Translator Text API

Snadný strojový překlad textů pomocí jednoduchého volání rozhraní REST API

Rozhraní Web Language Model API PREVIEW

Využití výkonu prediktivních jazykových modelů trénovaných na datech z webu

Rozhraní API pro jazykovou analýzu PREVIEW

Zjednodušte komplexní jazykové koncepty a analyzujte text pomocí rozhraní API pro jazykovou analýzu.

Translator Speech API

Snadné překládání řeči v reálném čase pomocí jednoduchého volání rozhraní REST API

Rozhraní API pro rozpoznání mluvčího PREVIEW

Jednotliví mluvčí se dají identifikovat a ověřit pomocí hlasu

Rozhraní Speech API služby Bing

Převod řeči na text a zpět a porozumění záměru uživatele

Custom Speech Service PREVIEW

Překonání bariér rozpoznání řeči, jako jsou mluvený styl, šum na pozadí a slovník

Rozhraní API nástroje QnA Maker

Dostaňte z informací srozumitelné odpovědi, které lze snadno procházet.

Knowledge Exploration Service

Umožněte interaktivní vyhledávání ve strukturovaných datech pomocí zadávání v přirozeném jazyce.

Custom Decision Service

Cloudové rozhraní API pro rozhodování podle kontextu, které se zdokonaluje na základě zkušeností

Rozhraní Academic Knowledge API

Pronikněte do šíře akademického obsahu ve službě Microsoft Academic Graph

Rozhraní Entity Linking Intelligence Service API

Posilte propojení dat v rámci vaší aplikace díky rozpoznávání pojmenovaných entit a odstraňování mnohoznačností.

Project Gesture

Gesture based controls

Project Knowledge Exploration

Previously called Knowledge Exploration Service API

Project Event Tracking

Event associated with Wikipedia entries

Project Academic Knowledge

Previously called Academic Knowledge

Project Local Insights

Location insights

Project Entity Linking

Previously called Entity Linking Intelligence Service API

Jste připravení posílit vaši aplikaci?