BizTalk Services

Snadná integrace vašeho podniku do cloudu

Azure BizTalk Services capabilities are now also available in Azure App Service. Learn more

App Service, API Apps, and Logic Apps

Extend integration solutions to the cloud by using new App Service capabilities. Learn more

Enterprise application integration

BizTalk Services provides out-of-the box, cloud to on-premises and line-of-business application integration for SAP, Oracle EBS, SQL Server, and PeopleSoft. It lets you connect with any HTTP, FTP, SFTP, or REST data source. You can route messages by using various Azure artifacts such as Service Bus queues, Topics, SQL Database, and Blob storage.

Thousands of customers trust BizTalk Services for solutions such as payment processing, supply chain management, business-to-business interactions, real-time decision making, and reporting. Learn more

Hybrid ConnectionsPreview

The Hybrid Connections feature of BizTalk Services lets you connect the Web Apps feature of Azure App Service, or the Mobile Apps feature of Azure App Service, to any on-premises TCP or HTTP resource—such as SQL Server, MySQL, or any web service—with just a few configuration changes and without using any custom code. To learn more, see Hybrid Connections Overview and Connect to on-premises SQL Server from a web app in Azure App Service using Hybrid Connections.

Související produkty a služby

Azure Active Directory

Synchronizace místních adresářů a povolení jednotného přihlašování

API Management

Bezpečné a škálovatelné publikování rozhraní API pro vývojáře, partnery a zaměstnance

SQL Database

Spravovaná relační databáze SQL jako služba

Použití App Service pro rozšíření integračních řešení do cloudu