BizTalk Services

Snadná integrace vašeho podniku do cloudu

Služba BizTalk Services s okamžitou platností nadále není dostupná pro nové zákazníky a 31. května 2018 byla úplně vyřazena z provozu. Azure Logic Apps však zahrnuje a přesahuje možnosti dostupné v BizTalk Services. Například klíčové možnosti integrace jsou již zahrnuté ve službě Azure Logic Apps, která navíc poskytuje mnoho dalších zákaznických výhod, včetně:

  • Model iPaaS bez serveru zlepšuje uživatelské rozhraní a poskytuje účtování podle využití.
  • Přístup k více než 100 konektorům ke cloudovým a místním aplikacím.
  • Jednoduše navrhujte a implementujte pracovní postupy pomocí vizuálního návrháře Logic Apps.
  • Bezproblémově využívejte možnosti služeb Azure, jako jsou Machine Learning nebo Cognitive Services.

Další informace o Logic Apps najdete v dokumentaci k Logic Apps.

Možnosti Azure BizTalk Services jsou teď dostupné v Azure App Service. Další informace

App Service, API Apps a Logic Apps

Rozšiřte integrační řešení i na cloud a využívejte při tom nové schopnosti App Service. Další informace

Integrace podnikových aplikací

BizTalk Services umožňují okamžitou integraci podnikových aplikací SAP, Oracle EBS, SQL Server a PeopleSoft spouštěných místně i v cloudu. Umožňují připojit se k libovolnému zdroji dat podporujícímu protokoly HTTP, FTP, SFTP nebo REST. Zprávy budete směrovat pomocí různých artefaktů Azure, třeba front Service Bus, témat, SQL Database nebo úložiště objektů blob.

Tisíce zákazníků s důvěrou používají BizTalk Services pro různá řešení, třeba pro zpracování plateb, řízení dodavatelských řetězců, mezifiremní komunikaci, rozhodování v reálném čase a výkaznictví. Další informace

Hybridní připojeníNáhled

Funkce Hybridní připojení BizTalk Services umožňuje připojit funkci Web Apps nebo Mobile Apps služby Azure App Service k místnímu libovolnému TCP nebo HTTP prostředku, jako je třeba SQL Server, MySQL nebo libovolná webová služba. Stačí, když uděláte drobné změny konfigurace, a nemusíte psát žádný vlastní kód. Další informace najdete v tématu s přehledem hybridních připojení a v tématu věnovaném připojení z webové aplikace v Azure App Service k místnímu SQL Serveru pomocí hybridních připojení.

Související produkty a služby

Azure Active Directory

Synchronizace místních adresářů a povolení jednotného přihlašování

API Management

Bezpečné a škálovatelné publikování rozhraní API pro vývojáře, partnery a zaměstnance

Azure SQL Database

Spravovaná inteligentní služba SQL v cloudu

Použití App Service pro rozšíření integračních řešení do cloudu