Přeskočit navigaci

Analytické sestavy týkající se cloudu a témat Azure

Doporučené

Udržujte si přehled o nejnovějších technologiích, obchodních a cloud computing trendech s využitím těchto bezplatných prémiových analytických prostředků.

Gargara® Magic Quadrant™ pro cloudovou infrastrukturu a služby platformy

Přečtěte si tuto zprávu z července 2021 a zjistěte, jak Azure pomohl společnosti Microsoft umístit se jako vedoucího Magic Quadrant™.

Kritické funkce Gargara® pro cloudovou infrastrukturu a služby platformy

Přečtěte si, proč byl Microsoft potvrzený ve zprávě o klíčových funkcích cloudové infrastruktury a služeb platformy ze srpna 2021.

Vytvoření správného odůvodnění přechodu do cloudu

Přečtěte si tuto zprávu Gartner a zjistěte, jak vytvořit přesvědčivý obchodní případ pro přesun místních úloh do cloudu.

Zobrazené výsledky: 1 - 10 z 27


Výsledky

Neomezené analýzy s využitím Azure Synapse

Azure Synapse Analytics, neomezená analytická služba, která spojuje funkce podnikových datových skladů a analýzy velkých objemů dat, umožňuje zlepšit možnosti podnikové inteligence a strojového učení ve vaší organizaci a odvodit cenné poznatky z vašich dat.

Získejte bezplatnou elektronickou knihu Neomezené analýzy s využitím Azure Synapse, ve které najdete kompletní úvod k využití služby Azure Synapse Analytics. Dozvíte se, jak Azure Synapse funguje, a získáte podrobný návod, jak ingestovat, zabezpečovat a spravovat data.

Seznamte se s tím, jak:

 • Odvozovat přesné a detailní poznatky z vašich dat s využitím streamování v reálném čase, analýzy dat a technik strojového učení. 
 • Zajistit bezpečnost vašich dat pomocí funkcí zabezpečení a ochrany soukromí.
 • Vytvářet komplexní analytická řešení, která zahrnují přípravu dat a jejich správu, datové sklady a úlohy umělé inteligence.

Studie Forrester Total Economic Impact™ věnovaná službě Microsoft Azure Arc pro zabezpečení a zásady správného řízení

Přečtěte si o skutečném dopadu a výhodách, které firmám přináší používání služby Azure Arc k zabezpečení a řízení infrastruktury a aplikací v rámci hybridních, multicloudových a hraničních prostředí. Studie Forrester Consulting Total Economic Impact™ (TEI), kterou zadala společnost Microsoft, zkoumá potenciální návratnost investic (ROI), které mohou podniky dosáhnout nasazením služby Azure Arc pro zajištění konzistentních postupů zabezpečení a zásad správného řízení.

Společnost Forrester vedla rozhovory se čtyřmi zákazníky, kteří mají s používáním služby Azure Arc zkušenosti. Pro účely této studie společnost Forrester shrnula výsledky těchto zákazníků do jedné souhrnné organizace s cílem zdůraznit následující body:

 • Plánovaná návratnost investic (ROI): 206%
 • Předpokládaná čistá současná hodnota (NPV): 2,19 milionu dolarů
 • Zvýšení produktivity provozu IT o 30 %
 • Snížení rizika úniku dat z nezabezpečené infrastruktury o 80 % 
 • Snížení výdajů na nástroje třetích stran o 15 %
 • Zvýšení produktivity vývojářů a IT a vyšší flexibilita pro úlohy s vyšší hodnotou namísto správy různorodých nástrojů pro zabezpečení a zásady správného řízení


Zpráva společnosti Forrester: Podpora podnikání založeného na znalostech

Zjistěte, jak podpořit inovace, růst a dominanci na trhu tím, že svoje podnikání založíte na znalostech. Přečtěte si tuto zprávu společnosti Forrester, ve které se dozvíte, jak maximalizovat obchodní dopad pomocí procesu, který vám umožní jednat na základě získaných znalostí. Seznámíte se s osvědčenými postupy, které pomohou vašemu podnikání:

 • Vybudovat pět kompetencí pro zajištění úspěchu na základě získaných znalostí. Optimalizovat strategie, interní partnery, postupy, platformy a data.
 • Prokazovat kreativitu zrychlením inovací. Objevovat nové a lepší způsoby vytváření, propagace, prodeje a zdokonalování produktů a služeb. 
 • Neustále se přizpůsobovat pro zajištění rychlejšího růstu. Využívat digitální poznatky k získání nových zdrojů příjmů a udržení přehledu o měnících se potřebách zákazníků.
 • Prokázat odolnost tváří v tvář zásadním změnám. Zjišťovat změny v chování zákazníků a reagovat na ně, i když jsou zásadní nebo neočekávané.

Vývoj výpočetních prostředků: Virtuální počítače, kontejnery, bezserverová architektura – co z toho kdy použít?

Zjistěte, jak identifikovat správné výpočetní technologie pro splnění vašich obchodních potřeb. Pomocí architektury v této bezplatné zprávě společnosti Gartner® můžete porovnat ovládání a hybridní cloudovou flexibilitu virtuálních počítačů, kontejnerů a bezserverových funkcí. 

V této sestavě najdete podrobné informace o těchto klíčových doporučeních: 

 • „Analyzovat případy použití a modely spotřeby pro jednotlivé výpočetní abstrakce, seznámit se s nimi a zajistit strategické sladění.
 • Uplatňovat přístup zaměřený na aplikace přizpůsobením vhodné výpočetní technologie na základě architektury aplikací, organizačních schopností a dalších rozhodovacích faktorů popsaných v tomto výzkumu.
 • Upřednostňovat poskytovatele platforem, kteří podporují výpočetní abstrakce napříč různými prostředími (cloud, datové centrum a hraniční zařízení) s konzistentním modelem správy, řízení a podpory.
 • Vyhodnocovat nové trendy v oblasti kontejnerů a bezserverových architektur a vytvořit akční plán, jak a kdy na ně reagovat.“

Vývoj výpočetních prostředků: Virtuální počítače, kontejnery, bezserverová architektura – co z toho kdy použít?, Arun Chandrasekaran, 1. června 2021Náklady na migraci aplikací .NET do cloudu a související výhody

Přečtěte si tuto analytickou zprávu, ve které se dozvíte, jak migrací aplikací v ASP.NET do Azure můžete ušetřit až 54 % ve srovnání a s místním prostředím a až 35 % ve srovnání s AWS. Škálovatelnost a spravované funkce Azure App Service a Azure SQL Database vám pomohou zlepšit produktivitu vývojářů, zjednodušit provoz a efektivněji spravovat aplikace.

V této sestavě si projdeme zjištění testu platforem pro modernizaci, který porovnává tradiční aplikace v ASP.NET spuštěné v místním prostředí, ve službě Azure App Service a v prostředí AWS Elastic Beanstalk. 


Dozvíte se také o různých přístupech k modernizaci aplikací a o tom, jak je aplikovat ve vaší firmě.  


 Stáhněte si tuto sestavu, kde se dozvíte, jak uvolnit dobu provozu k sestavování aplikací a snižování nákladů.  

Obchodní hodnota služeb Azure Site Recovery a Azure Backup

V tomto dokumentu whitepaper od společnosti IDC, který sponzoruje Microsoft, zjistíte, jaká je návratnost investic (ROI) při používání služeb Azure Site Recovery a Azure Backup.

Přečtěte si dokument white paper od společnosti IDC věnovaný obchodní hodnotě služeb Azure Site Recovery a Azure Backup, ve kterém se dozvíte, jak různé organizace z celé řady odvětví využívají Azure Recovery Services k dosažení následujících cílů: 

 • Optimalizace celkového výkonu, rychlosti a spolehlivosti operací zálohování a zotavení po havárii
 • Snížení neplánovaných prostojů a následné snížení obchodních rizik a zvýšení produktivity až o 93 procent   
 • Dosažení odhadované pětileté návratnosti investic ve výši 370 procent díky vyšší týmové efektivitě, rychlejšímu vývoji aplikací a větším úsporám nákladů na zaměstnance a infrastrukturu

Kromě celého dokumentu si můžete klíčové výsledky rychle prohlédnout v tomto jednostránkovém výtahu.

Žebříček Magic Quadrant™ v oblasti cloudových systémů pro správu databází

Stáhněte si tuto zprávu a zjistěte, jak cloudové systémy pro správu databází na platformě Microsoft Azure pomohly společnosti Microsoft získat vedoucí pozici na žebříčku Magic Quadrant.

Systémy pro správu databází se dál přesouvají do cloudu. Výsledkem je stále komplexnější prostředí dodavatelů a nabídek. Tento žebříček Magic Quadrant pomůže vedoucím pracovníkům v oblasti dat a analytiky správně se rozhodovat v rámci složitého a rychle se vyvíjejícího trhu.

Stáhněte si tuto zprávu a zjistěte, jak si Microsoft stojí v oblasti cloudových systémů DBMS. 

2021 Gartner® Magic Quadrant™ for Cloud Database Management Systems, Henry Cook, Merv Adrian, Rick Greenwald, Adam Ronthal, Philip Russom, 14. prosince 2021

GARTNER a Magic Quadrant jsou registrované ochranné známky a servisní známka společnosti Gartner, Inc. a/nebo jejích poboček v USA i v mezinárodním měřítku a v tomto textu jsou použité se svolením. Všechna práva vyhrazena.

Společnost Gartner neprosazuje žádného dodavatele, produkt ani službu uvedené v jejích výzkumech ani uživatelům technologií nedoporučuje, aby si zvolili jenom dodavatele s nejvyšším hodnocením ani jiným označením. Výzkumy společnosti Gartner představují její názor a pohled na věc a neměly by se vykládat jako jednoznačná fakta. Společnost Gartner odmítá jakékoli záruky, ať již výslovné nebo předpokládané, v souvislosti s tímto výzkumem, včetně všech záruk obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel.

Nová technologie: Předpokládaný Total Economic Impact™ služby Microsoft Azure VMware Solution

Podívejte se, jak organizace šetří náklady a rychleji reagují na potřeby zákazníků díky rozšíření podnikových úloh VMware do cloudu s využitím služby Azure VMware Solution. Přečtěte si studii Nová technologie: Předpokládaný Total Economic Impact™ služby Microsoft Azure VMware Solution, kterou na objednávku provedla společnost Forrester Consulting, a zjistěte, jak skuteční zákazníci:

 • Dosáhli předpokládané návratnosti investic 125 % až 274 %.
 • Ušetřili téměř 2 miliony dolarů díky tomu, že se vyhnuli výdajům spojeným s nadměrným zřizováním, aktualizacemi a vyřazováním infrastruktury z provozu.
 • Zajistili zlepšení zotavení po havárii, zvýšení obchodní odolnosti a posílení výkonu aplikací VMware. 
 • Urychlili migraci do cloudu, aniž by museli najímat nové zaměstnance nebo narušili klíčové provozní úlohy.

The Total Economic Impact™ – Microsoft Azure pro SAP

Seznamte se s reálnými úsporami nákladů a obchodními výsledky, kterých společnosti dosahují se systémem SAP v Azure. Tato placená studie realizovaná společností Forrester Consulting na základě rozhovorů se šesti skutečnými zákazníky ukazuje, že reprezentativní organizace dosahuje předpokládané návratnosti investic ve výši 112 % za tři roky.

Získejte studii společnosti Forrester, ve které se dozvíte o potenciálních finančních výhodách provozování úlohu SAP na platformě Azure, mezi které patří:

 • Doba návratnosti kratší než 6 měsíců
 • Zkrácení doby uvedení na trh o 30 procent
 • 15,9 milionu USD v podobě ušetřených nákladů na místní infrastrukturu

Microsoft Azure pomáhá organizacím efektivněji zvládnout náročné úkoly související s dodržováním právních předpisů

Seznamte se s finančními dopady a obchodními výhodami, které si skutečné organizace zajistily využitím nástrojů pro dodržování předpisů a zabezpečení Azure ke splnění svých požadavků na dodržování místních i mezinárodních zákonů a předpisů. 


Studie IDC ukazuje, jak si dvanáct organizací využívajících služby dodržování zákonů a předpisů zajistilo:
 • 465 procentní návratnost investic
 • Snížení nákladů na pokuty související s dodržováním předpisů o 35 procent
 • Jednodušší audity prostředí z hlediska dodržování zákonů a předpisů IT
 • Integrované dodržování předpisů pro oborové standardy, jako jsou nařízení HIPAA, HITECH a SEC 

Gartner, Critical Capabilities for Cloud Infrastructure and Platform Services, 2. srpna 2021 Dennis Smith et. Al. Magic Quadrant pro cloudovou infrastrukturu a platformové služby, 27. července 2021, Raj Bala et. Al.

GARTNER a Magic Quadrant jsou registrované ochranné známky a servisní značka společnosti Gartner, Inc. a/nebo jejích přidružených společností v USA a mezinárodně a jsou zde použity se svolením. Všechna práva vyhrazena.

Společnost Gartner nedoporučuje žádného dodavatele, produkt nebo službu zobrazenou ve svých výzkumných publikacích a nedoporučuje uživatelům technologií, aby si vybírali pouze dodavatele s nejvyšším hodnocením nebo jiným označením. Výzkumné publikace společnosti Gartner se skládají z názorů výzkumné organizace Gartner a neměly by být považovány za prohlášení o faktech. Společnost Gartner se zříká veškerých záruk, ať už vyjádřených nebo předpokládaných, týkajících se tohoto výzkumu, včetně záruk prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel.