Výsledky hledání prostředků

1 - 6 of 6

Získejte nejlepší veřejný cloud pro rozvoj vašeho podnikání

Přečtěte si nedávnou zprávu společnosti Forrester Wave a budete mít jistotu, že při výběru poskytovatele veřejného cloudu učiníte nejlepší možné rozhodnutí. Zjistěte, proč čím dál více podnikových vývojářů využívá platformy veřejného cloudu jako základ pro vývoj zákaznických aplikací a podporu podnikových inovací.  Ve zprávě společnosti Forrester Wave ze 3. čtvrtletí 2016 byla společnost Microsoft označena za lídra mezi osmi globálními poskytovateli. Lídři v rámci tohoto hodnocení vynikají v následujících čtyřech oblastech:• Šíře služeb infrastruktury• Rozsah služeb pro analytické aplikace• Služby a nástroje pro migraci dat a aplikací do veřejných cloudů• Hloubka nástrojů umožňujících vývoj a poskytování aplikací

Celkový ekonomický dopad služeb Microsoft Azure PaaS

Zajímá vás, jak můžete prostřednictvím služeb Microsoft Azure PaaS podpořit inovace aplikací, generovat nové příjmy a snižovat náklady? Použití služeb Azure PaaS při vývoji a nasazení aplikací umožňuje zákazníkům realizovat mimořádnou návratnost investic. Řada z nich ale postrádá holistickou architekturu, která by umožňovala vyhodnotit potenciální dopady využití služeb Azure PaaS pro jejich organizace. K lepšímu vyhodnocení ekonomických přínosů Azure PaaS můžete použít model TEI (Total Economic Impact) od společnosti Forrester. Zdarma si můžete stáhnout zadanou studii o celkovém ekonomickém dopadu Microsoft Azure PaaS, vypracovanou společností Forrester Consulting. Dozvíte se v ní o klíčových výhodách, nákladech a rizicích spojených s použitím Microsoft Azure PaaS a lépe pochopíte, jaký mají význam pro vaši firmu.

Žebříček Magic Quadrant společnosti Gartner pro IaaS

Společnost Gartner zařadila Microsoft do kvadrantu lídrů v žebříčku Magic Quadrant pro cloudovou IaaS za rok 2015 na základě její komplexní vize a schopnosti se uplatnit na trhu s IaaS. Společnost Gartner definuje cloudovou IaaS jako standardizovanou a vysoce automatizovanou nabídku výpočetních prostředků, doplněných úložnou kapacitou a síťovými funkcemi, kterou poskytovatel služeb jako jejich vlastník dodává uživatelům na vyžádání. Společnost Microsoft je aktuálně jediný dodavatel, který se umístil jako lídr v žebříčcích Magic Quadrant pro cloudovou IaaS, aplikační platformu, služby cloudového úložiště a virtualizaci serverů. Domníváme se tedy, že je to potvrzením správnosti strategie Microsoftu poskytovat možnost výběru vzhledem k tomu, že dodáváme přední služby infrastruktury, služby platforem a hybridní řešení.**

Cutting Right to the Code: Příručka pro vývojáře webů, která pomáhá eliminovat úkoly nesouvisející s kódováním a zajistit rychlejší dokončení kódu

Minimalizace možností útoku se zabezpečením na úrovni sítě je jedním z bolavých míst, se kterými se setká každý vývojář webů. V úvahu je potřeba vzít i nezbytné úkoly, jako je zálohování, plánování škálování a protokolování, které také zabírají cenný čas. Tato elektronická kniha společně se zahrnutými ukázkami kódu, ukázkovými aplikacemi a šablonami ARM pomáhá vývojářům webů eliminovat řadu úkolů nesouvisejících s kódováním a zrychlit vlastní kódování. Mezi klíčové oblasti, do kterých blíže proniknete, patří mimo jiné určení trendů a způsobů využívání, zapojení do sítí pro distribuci obsahu, přizpůsobení implementace hledání, implementace uživatelského a přístupového scénář vaší aplikace a konfigurace serverů pro automatické horizontální navýšení kapacity.

Cutting Right to the Code: Příručka pro vývojáře mobilních aplikací, která pomáhá eliminovat úlohy nesouvisející s kódováním a zajistit rychlejší dokončení kódu

Vývojáři mobilních aplikací chtějí kódovat už od chvíle, kdy vstanou z postele. Často jsou ale potřeba další úkoly, jako je zálohování, plánování škálování a protokolování, které vám zabírají cenný čas. Tato elektronická kniha společně se zahrnutými ukázkami kódu, ukázkovými aplikacemi a šablonami ARM pomáhá vývojářům mobilních aplikací eliminovat řadu úkolů nesouvisejících s kódováním a zrychlit vlastní kódování. Mezi klíčové oblasti, do kterých blíže proniknete, patří mimo rychlé vyřešení identit uživatelů, zajištění spolehlivého doručování napříč různými systémy nabízených oznámení, minimalizace možností útoku se zabezpečením na úrovni sítě, určení trendů a způsobů využívání a zajištění přehrávání médií ve vysoké kvalitě.

Katalog řešení na platformě Microsoft Azure

Vydejte se s námi do nejrychleji se rozvíjející oblasti cloud computingu a díky platformě Microsoft Azure nastartujte další růst svého podnikání.