Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

VM Extensions with Kundana Palagiri

Kundana Palagiri shows Scott how to extend the VM functionality with VM Extensions.

Související videa

Scaling Azure Container Service

Azure Virtual Machines - Scaling VM Scale Sets

Azure Virtual Machine (VM) Scale Sets