Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Configuring Virtual Machine endpoints and load balancing a Linux VM Web Farm

Scott and Corey configure Virtual Machine endpoints and load balance a Linux VM Web Farm