Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Video Tagging Demo 2

Frame by frame demo of video tagging API

Související videa

Azure Analysis Services with Azure SQL DB and Data Warehouse

Azure Network Watcher

Azure Mobile App - Under the Hood