Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Using Azure Notification Hubs from a Xamarin.Android Application

Prezentující:: Seth Juarez

Den Delimarsky shows how to use Azure Notification Hubs from a Xamarin.Android application. You can follow the official tutorial and download the sample code from GitHub.

Související videa

Using Azure Notification Hubs for Push Notifications in Google Chrome

Using Azure Notification Hubs in an Android Application

Azure Notification Hubs for Mobile Applications