Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Supercharge your DB with VMs

Supercharge your database with Azure Virtual Machines

Související videa

What's new in Azure DevTest Labs

Scaling Azure Container Service

Azure Virtual Machines - Scaling VM Scale Sets