Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Supercharge your DB with VMs

Supercharge your database with Azure Virtual Machines

Související videa

Run SQL Server 2017 on Azure Virtual Machines

Migrate your applications to Azure virtual machines

Azure Instance Metadata Service