Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Storage Explorer Search Experience

Demonstrates how to find a storage resource containing certain keywords in Azure Storage Explorer

Související videa

Storage Explorer Overview

Connect to Azure Storage experience in Microsoft Azure Storage Explorer 0.8.0

Customize table columns in Microsoft Azure Storage Explorer