Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Storage Explorer Overview

Overview of Microsoft Azure Storage Explorer

Související videa

Connect to Azure Storage experience in Microsoft Azure Storage Explorer 0.8.0

Customize table columns in Microsoft Azure Storage Explorer

Work with File Shares in Microsoft Azure Storage Explorer