Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Storage Explorer Overview

Overview of Microsoft Azure Storage Explorer

Související videa

Hybrid Storage with Azure File Sync

Connect to Azure Storage experience in Microsoft Azure Storage Explorer 0.8.0

Customize table columns in Microsoft Azure Storage Explorer