Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Storage Explorer Multi-Account Experience

How to login to multiple accounts in Azure Storage Explorer

Související videa

Hybrid Storage with Azure File Sync

Storage Explorer Overview

Connect to Azure Storage experience in Microsoft Azure Storage Explorer 0.8.0