Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Enable SQL Database Geo Replication in Azure Portal

How to enable SQL Database Geo-Replication.

Související videa

Create a SQL Database from Azure CLI 2.0

Create a SQL Database on Azure

Azure SQL Database Case Study - SnelStart