Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

A Redis Jump Start: (05) Redis via C#, Python, and Node.js

Find out how to connect to your Azure Redis Cache with C#, Python, and Node.js.