Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Programming Windows Azure Active Directory - Deep Dive

Drill down into building applications using Azure Active Directory Identity