Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Windows Azure Notification Hubs

Learn how to use Windows Azure Notification Hubs to push notifications to Windows Store applications.