Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Go on Azure: Part 3—Go on Web Apps and Azure Kubernetes Service

Související videa

Azure Friday Live - Azure App Service full-screen create experience

An overview of Azure App Service Deployment Center

Azure App Service Web Apps