Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Face Identification Demo 3

Demo of Face Tracking API

Související videa

HashiCorp Terraform on Azure

Profiling Live Azure Web Apps with Application Insights

Virtual Machine Planned Maintenance