Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Face Identification Demo 3

Demo of Face Tracking API

Související videa

Azure App Service Diagnostic and Troubleshooting Experience

Azure Analysis Services Visual Model Editor

Java in Azure Functions