Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Create a Linux Virtual Machine

Learn how to create a Linux Virtual Machine and connect and manage it with SSH.

Související videa

Azure DB for MySQL

Virtual Data Center

Azure Hybrid Networking 201