Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Create a Web Hook or API Azure Function

In this Video, you will see how to create an Azure Function which consumes a GitHub Web Hook.