Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Create a StorSimple Virtual Array

Step-by-step instructions for creating a StorSimple Virtual Array on Hyper-V.

Související videa

Integrating Azure CDN into Your Azure Workflows

Optimize Your Content Delivery with Azure CDN