Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Corey Sanders - SharePoint

Corey Sanders SharePoint

Související videa

Azure Instance Metadata Service

Virtual Machine Planned Maintenance

Using Azure Scheduled Events to Prepare for VM Maintenance