Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Azure Cosmos DB: Build planet scale mobile apps in minutes

Build planet scale mobile apps in minutes.