Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Q&A with Bill Staples

Prezentující:: Bill Staples

Corporate Vice President of Microsoft Azure Application Platform, Bill Staples answers your #AzureCon questions.